OHW-methode 3 obv voortgangspercentage (POC)

Als Onderhanden werk-methode kun je de methode op basis van voortgangspercentage gebruiken.

Dit is een van de methodes van de Onderhanden werk-integratie. Lees hier meer over.

In dit artikel is gave nieuwe functionaliteit verwerkt die beschikbaar is vanaf Profit 1.

In dit artikel vind je

Dit is dan, waar nodig uitgesplitst voor ERP en voor als je de Bouw-activering gebruikt.

Inhoud

OHW-methode 3 vernieuwd (Profit 1)

Vanwege nieuwe richtlijnen is de onderhanden werk-methode 3, Op basis van voortgangspercentage, aangepast. Het is namelijk niet meer voldoende om alleen het tussentijds resultaat te verantwoorden. Daarom worden nu in de winst & verlies rekening de netto-omzet en de kosten opgevoerd, wat per saldo het tussentijds resultaat per periode verantwoordt in de verslaglegging.

De verslaglegging bij deze methode is als volgt aangepast:

 • Balans: Onderhanden projecten met een positief onderhanden projectensaldo worden aan de activakant van de balans gepresenteerd. Projecten met een negatief onderhanden projectsaldo zie je aan de passivakant.
 • Winst & Verlies: Opbrengsten uit onderhanden projecten worden alleen nog als Netto-omzet gepresenteerd in de W&V.

  De in een periode gemaakte Kosten moeten ook gepresenteerd worden in de W&V. Per saldo is dit dan een eventueel tussentijds resultaat of verlies, wat elke periode gedurende het project wordt verantwoord.

Daarnaast kun je bij deze methode nu een voorziening boeken.

Bouw

Tenslotte is voor de Bouw branche in Profit een aansluiting gemaakt tussen de projectprognoses en het tussentijds resultaat, zodat die direct in Financieel geboekt kunnen worden. Bij aanmaak en actualisatie van de periode ‘Tussentijds resultaat’ worden de waarden uit de projectprognoses (van de afgesloten projectprognoseregel) overgenomen. Dit is alleen beschikbaar bij de Bouw-activering.

Let op:

We raden je aan de nodige instellingen hiervoor met ingang van het nieuwe boekjaar te gaan gebruiken.

Let op:

Gebruikte je al de oude OHW 3-methode in combinatie met de Bouw-activering, dan is het met Profit 1 verplicht geworden om met projectprognoses te werken.

Werking in Profit voor en na overgang op de nieuwe methode

Oude situatie: Periodiek wordt de ‘Tussentijds resultaatboeking’, de winst op de laatste dag van de periode gejournaliseerd op de ‘Grootboekrekening’ van boekingssoort 20.

Nieuwe situatie: Periodiek wordt de ‘Tussentijds resultaatboeking’ op de laatste dag van de periode gejournaliseerd op de ‘Grootboekrekening’ van boekingssoort 20. Voor de balans wordt daarin bepaald of er een winst- (boekingssoort 20) of verliesstand (boekingssoort 29) wordt geboekt. Voor de resultatenrekening wordt een verdeling gemaakt naar ‘Netto omzet’ en ‘Kosten’.

Daarna wordt voor alle actieve projecten samen bepaald welke waarde aan de Passiva- (schulden) zijde van de balans moet worden verantwoord en wordt een overlopende post op de ‘Rekening balans’ geboekt voor de verslagleggingsperiode.

Welke velden en instellingen krijg je erbij?

De functionaliteit is nu bij gebruik van methode 3 uitgebreid:

 • In de projecten instellingen, tabblad Integratie, is het veld Resultaat splitsen beschikbaar.

  Als je dit veld aanzet wordt de boekingssoort 29 toegevoegd voor Voorziening verlies en wordt bij vier boekingssoorten (2, 8, 20 en 29) de rekening Balans verplicht om de balansrekening voor de Overlopende post-boeking op te geven.

  En er komen twee velden bij als je de Voorziening toevoegt via Tussentijds resultaat.

  In de Bouw-template met de Bouw-activering staat dit veld standaard aan.

  Let op:

  Instellen van het veld Resultaat splitsen kan niet teruggedraaid worden.

  Na activering zullen de bestaande POC projecten direct volgens deze methode worden verwerkt. Richt dit eerst in een testomgeving in en test het daar! We adviseren om dit met ingang van het nieuwe boekjaar definitief om te zetten.

 • Eén nieuwe Methode projectvoortgang, per project in te stellen:
  • De methode Op basis van facturatie (Verkoopbedrag realisatie / Totale aanneemsom) is algemeen toepasbaar. Dit houdt in dat het percentage in het Tussentijds resultaat op basis van verkoopwaarden wordt bepaald.

Overstappen van de oude methode 3 naar de nieuwe methode 3 (ERP) - per nieuw boekjaar

Als je vanaf het nieuwe boekjaar van de oude methode 3 wilt overgaan naar de vernieuwde methode 3 moet je onderstaande instellen. Doe dit ruim voor 1 januari in een test omgeving. Doe dit met ingang van het nieuwe boekjaar in je live omgeving.

 1. Vink het veld Resultaat splitsen aan. Dit doe je in de Projecten-instellingen.

  Let op:

  Dit veld kun je niet meer uitzetten!

 2. Voeg grootboekrekeningen toe waarmee je zowel aan de Activa als aan de Passiva over OHW-opbrengst en kostenrekeningen beschikt.
 3. Voeg de nieuwe boekingssoort toe als integratierekeningen en stel deze en de bestaande in:
  • Boekingssoorten 2, 8 en 20 heb je al. Stel daar het veld Rekening balans in.
  • Voeg de nieuwe boekingssoort 29 toe en stel deze in voor zowél de Rekening als de Rekening balans betreft.

Overstappen van methode 1 naar de nieuwe methode 3 (o.a. Bouw) per nieuw boekjaar

Als je met de Bouw-activering gebruik maakt van de projectprognoses, berekent Profit vanaf nu bij methode 3 automatisch het tussentijds resultaat. Hieruit volgen dan de journaalposten voor de financiële periodeafsluitingen.

Hierbij geldt:

 • Bij aanmaak en actualisatie van de periode ‘Tussentijds resultaat’ neemt Profit de waarden uit de projectprognoses over.

  Let op:

  Gebruikte je al de oude OHW 3-methode in combinatie met de Bouw-activering, dan is het met Profit 1 verplicht geworden om met projectprognoses te werken.

 • De perioderegel ‘Tussentijds resultaat’ wordt alleen aangemaakt op een afgesloten projectprognoseregel.
 • De berekening van het projectresultaat bij verlies wordt voor 100% geboekt (dus geen POC, maar boeken van een voorziening). Positieve resultaten boekt Profit wel op basis van voortgang.

  Let op:

  Met de activering Bouw wordt ‘Tussentijds resultaat' altijd per Project geregistreerd en niet per Projectfase (er is geen fasering in Werkbegroting en Projectprognose).

Als je van methode 1 wilt overgaan naar de vernieuwde methode 3 moet je onderstaande instellen. Doe dit ruim voor je nieuwe boekjaar in een test omgeving. Doe dit met ingang van het nieuwe boekjaar in je live omgeving.

 1. Vink het veld Resultaat splitsen aan.

  Let op:

  Dit veld kun je niet meer uitzetten!

 2. Voeg grootboekrekeningen toe waarmee je zowel aan de Activa als aan de Passiva over OHW-opbrengst en kostenrekeningen beschikt.
 3. Voeg de boekingssoorten 2, 8, 20 en 29 toe als integratierekeningen en stel deze in.
 4. Stel de nieuwe methode in per project (in het nieuwe boekjaar)

Stappenplan voor overstappen tijdens boekjaar

Hieronder vind je de stappenplannen voor als je tijdens het boekjaar van de nieuwe methode gebruik wilt gaan maken.

Stappenplan voor overstappen van methode 1 naar 3 tijdens het boekjaar

Let op:

Het overzetten van methode 1 naar 3 is alleen geschikt voor projecten waar nog geen bedragen zijn afgemeld!

In zowel methode 1 als methode 3 worden de grootboekrekeningen voor ‘OHW rekening kostprijs’ en ‘OHW rekening opbrengst’ al door Profit gebruikt bij het journaliseren. De aansluiting tussen de projectadministratie en het grootboek moet op deze rekeningen 100% zijn.

Nieuw is dat vanaf de eerste aanmaak van Tussentijds resultaat een resultaatmutatie wordt aangemaakt voor het project en dus ook met de waarde van alle voorliggende perioden (cumulatief). Bij het afsluiten van de regel wordt deze waarde gejournaliseerd.

Dit geeft een goed effect op de balansrekening ‘OHW Tussentijds Resultaat’.

Situatie 1: Handmatige balansboeking

Als je al handmatig (of met behulp van import) met een dagboek memoboekingen gemaakt hebt die dezelfde waarde hebben, moet je deze dus memoriaal wegboeken om dubbele waarden te voorkomen.

De grootboekrekening waar handmatig op is geboekt moet je 0 maken en er je zult een resultaat-rekening moeten boeken die het bedrag op de Dekking Netto omzet en Dekking kosten compenseert.

Situatie 2: Er is nog geen handmatig tussentijds resultaat geboekt in de balans.

Dan wordt het tussentijds resultaat van het boekjaar nu bekend. Het gaat om een dekking voor resultaat dus dit heeft direct invloed op de W&V rekening.

Denk aan integratiesoort ‘OHW tussentijds resultaat’ en de nieuwe inrichting integratierekeningen. Het is in het algemeen niet wenselijk om op grootboekrekeningen te boeken die zijn ingesteld bij integratierekeningen.

Stappen aan de hand van een voorbeeld met een project in de Bouw demo:

 1. Kies een project met een Projectprognose en wijzig de methode van 1 CC naar 3 POC.
 2. Stel de integratiesoort en integratierekeningen in.
 3. Maak de periode aan voor Tussentijds resultaat.

 4. OHW kosten is vanuit methode 1 al gejournaliseerd op de grootboekrekening bij boekingssoort ‘OHW kostprijs’.
 5. OHW opbrengst is vanuit methode 1 al gejournaliseerd op de grootboekrekening bij boekingssoort ‘OHW opbrengst’.
 6. De extra boeking die deze periode voor het eerst wordt gemaakt is voor het tussentijds resultaat waarbij de balans voor het hele project t/m de periode wordt geboekt en ook de resultatenrekening. De balanswaarde moet op de grootboekrekening blijven staan want daarmee controleren we de aansluiting tussen de financiële administratie en de projectadministratie.

 7. De rekeningen Resultaat kosten en Resultaat kosten moet je corrigeren met een memoriaalboeking waarin de handmatig geboekte balanswaarde voor resultaat worden tegengeboekt.

Stappenplan voor overstappen tijdens het boekjaar van 3 naar 3

De impact van de omzetting naar methode ‘Resultaat splitsen’ is dat de boekingsgang wijzigt naar de nieuwe methoden. Dit geldt vanaf de eerste nieuw aangemaakte periode.

De stappen zijn:

 1. Periode Tussentijds resultaat afsluiten (oude boekingsgang) – Nieuwe methode alleen op nieuw aangemaakte periode (niet bij actualiseren)
 2. Activeren resultaat splitsen, inrichten
 3. Periode Tussentijds resultaat aanmaken (nieuwe boekingsgang)
 4. Activeren testomgeving en werking toetsen (de hele periode voor beschikbaar)
 5. Na acceptatie van alle acties en uitkomsten in de testomgeving pas verwerking (afsluiten) in de live omgeving.

Hiermee heb je het stappenplan voor het overstappen doorlopen.

Beschrijving

Pro_Onderhanden werk integratie_Methode 1 (10)

Bij deze methode van onderhanden werk bepaalt Profit het voortgangspercentage op basis van de geboekte nacalculatie ten opzichte van de begrote voorcalculatie (eventueel bijgesteld met beoogd meer- of minderwerk).

Het voortgangspercentage bepaalt welk deel van de volledige aanneemsom (van een bepaald project) periodiek in het resultaat mag worden genomen.

Je gebruikt deze methode bijvoorbeeld bij projecten met een aanneemsom, termijnprojecten of fixed price projecten.

De formule bij deze methode is: (C-B)*(A/B)

A = Gerealiseerde kosten (nacalculatie)

B = Prognose eindstand kosten

C = Commerciële prijs (aanneemsom)

D = Kostprijs alle regels in de voorcalculatie

De formule A/B levert een percentage op.

De totale formule berekent de voortgang van de geprognotiseerde winst. De uitkomst hiervan wordt in het resultaat genomen.

Pro_Onderhanden werk integratie_Methode 1 (10)

Inrichten: Onderhanden werk voor OHW-methode 3 aanzetten

Als je over wilt gaan van de oude methode 3 naar de nieuwe methode 3 richt je onderstaande in.

Ook als je nieuw begint met deze methode.

Let op:

Je kunt de OHW-integratie niet meer deactiveren of wijzigen zodra mutaties vanuit Profit Projecten zijn gejournaliseerd (doorgeboekt) naar Profit Financieel. Dit kan alleen door een AFAS consultant gedaan worden. Neem contact op met de consultant of met AFAS Support.

Onderhanden werk inrichten:

 1. Ga naar: Projecten / Beheer / Instellingen / Integratie Financieel.
 2. Vink de juiste velden aan, maar minstens OHW splitsen.
 3. Vink het veld Resultaat splitsen aan.

  Als je dit veld aanzet wordt de boekingssoort 29 toegevoegd voor Voorziening verlies en wordt bij vier boekingssoorten (2, 8, 20 en 29) de rekening Balans verplicht om de balansrekening voor de Overlopende post-boeking op te geven.

  En er komen twee velden bij als je de Voorziening toevoegt via Tussentijds resultaat.

  In de Bouw-template met de Bouw-activering staat dit veld standaard aan.

 4. Zie verder: Onderhanden werk aanzetten en instellen
Inrichten: Grootboekrekeningen toevoegen

Voor deze methode heb je zowel aan de activa als aan de passiva-kant OHW-opbrengst en OHW-kosten rekeningen nodig. Bijvoorbeeld als volgt ingericht qua nummering:

Grootboeknr

bijvoorbeeld

Grootboekrekening omschrijving

Type rekening

Rapportage omschrijving

Soort rekening

3200

OHW kosten (A)

Activa

Onderhanden werk

Overige

3210

OHW opbrengst (A)

Activa

Onderhanden werk

Overige

3220

OHW tussentijds resultaat (A)

Activa

Onderhanden werk

Overige

3230

OHW voorziening verlies (A)

Activa

Onderhanden werk

Overige

3300

OHW kosten (P)

Passiva

Onderhanden werk (P)

Overige

3310

OHW opbrengst (P)

Passiva

Onderhanden werk (P)

Overige

3320

OHW tussentijds resultaat (P)

Passiva

Onderhanden werk (P)

Overige

3330

OHW voorziening verlies (P)

Passiva

Onderhanden werk (P)

Overige

3250

Dekking OHW kostprijs

Activa

Onderhanden werk

Overige

3510

Dekking OHW opbrengst

Activa

Onderhanden werk

Overige

Als je de activa en passiva grootboekrekeningen elkaar op deze manier consistent laat opvolgen, kun je per kant al zien hoe je ervoor staat.

Inrichten: Integratierekeningen voor Methode 3

De inrichting bij OHW op basis van voortgang is in feite een uitbreiding op de inrichting voor OHW-methode 1 op basis van gereed project (CC).

Voor methode 3 ziet de extra inrichting in Financieel er als volgt uit:

Boekingssoorten

Boekingssoort

Grondslag

Omschrijving

Rekening

Activa (voorbeeld)

Rekening balans Passiva

(voorbeeld)

 

1

Project en Item

Opbrengst

8000

 

2

Project

OHW Kosten

3200

3300

3

Item

Dekking OHW kostprijs projecten

6200

 

4

Item

Dekking OHW opbrengst projecten

1340

 

5

Project

Voorlopige opbrengst projecten

1350

 

6

Project

Projectkosten

7200

 

7

Project

Projectopbrengst

8400

 

8

Project

OHW opbrengst projecten

3210

3310

Extra inrichting:

 

 

 

 

20

Project

OHW tussentijds resultaat winst

3220

3320

21

Project

Dekking tussentijds resultaat netto omzet

8501

 

28

Project

Dekking OHW tussentijds resultaat kosten

7501

 

29

Project

OHW tussentijds resultaat verlies

3230

3330

Mutatietypes

Type

Omschrijving

 

9

Kostprijs

 

10

Opbrengst

 

11

Afmelden kostprijs

 

12

Afmelden opbrengst

 

Extra:

 

 

21

Tussentijds resultaat

 

22

Afmelden tussentijds resultaat

 

31

OHW balansbepaling

 

32

OHW balansbepaling (tegenboeking)

 

De extra inrichting qua integratierekeningen, als je OHW-methode 1 al hebt ingericht, bestaat uit:

3220 - OHW tussentijds resultaat winst - boekingssoort 20

8501 - Dekking OHW tussentijds resultaat netto omzet - boekingssoort 21

3230 - OHW tussentijds resultaat verlies - boekingssoort 29

Integratierekeningen met boekingssoorten en grootboekrekeningen inrichten:

 1. Ga naar: Algemeen / Inrichting / Integratie-instellingen / Integratierekening.
 2. Zie verder: Integratierekening toevoegen
Inrichten: Integratiesoorten voor OHW-methode 3

Voor deze OHW-methode voeg je drie integratiesoorten toe:

 • OHW integratie
 • OHW tussentijds resultaat (! deze is specifiek voor methode 3)
 • OHW afmelden

Integratiesoorten inrichten:

 1. Ga naar: Algemeen / Inrichting / Integratie-instellingen / Integratiesoort.
 2. Zie verder: Integratiesoorten voor OHW toevoegen
Project instellen voor OHW-methode obv voortgangspercentage

In het project stel je in dat je de OHW-methode op basis van projectvoortgang wilt gebruiken.

Behalve de instellingen moet je ook de totale aanneemsom en een voorcalculatie toevoegen.

Methode voor onderhanden werk instellen per project:

 1. Ga naar:
  • InSite: Projecten / Aanmaken project.
  • Profit: Projecten / Project / Project.
 2. Open de eigenschappen van het project.
 3. Ga naar het onderdeel/tabblad: Onderhanden werk.

 4. Selecteer bij Methode onderhanden werk de optie Resultaat o.b.v. voortgang (POC), methode 3.
 5. Vul bij Methode voortgangspercentage berekenen in op basis waarvan je de voortgang wilt boeken: de uren, de kosten, de facturatie of handmatig.
  • Bij Op basis van kosten en Op basis van uren bepaalt Profit automatisch de voortgang. Je kiest bijvoorbeeld voor kosten omdat je nacalculatie én kosten hebt bij dit project.
  • Bij Handmatig boek je de projectvoortgang zelf. Bijvoorbeeld omdat je de voortgang in de projectvoortgang apart wilt boeken van de financiële voortgang in de gemaakte kosten en omdat je bij ieder elk afzonderlijk wilt bepalen wanneer je het tussentijds resultaat neemt.
  • Bij Op basis van facturatie berekent Profit de voortgang volgens deze formule: Gefactureerd / Totale aanneemsom. Het percentage wordt in het Tussentijds resultaat bepaald.
 6. Selecteer bij Projectvoortgang per of je per Project of per Projectfase de voortgang wilt registreren.

  Als je nu Projectfase selecteert:

  • Dan krijg je journaalposten volgens OHW-methode Nog te factureren (NTF, methode 2) op projectfases die doorbelasten op 1 of 2 (nacalculatie wel én niet doorbelasten) hebben staan.
  • Wordt vervolgens het veld Tussentijds resultaat per zichtbaar, waarbij je kunt kiezen of je per project of per projectfase wilt nemen.

  Voor de facturering van de fases moet je eerst factuurtermijnen toevoegen, waarna je de projectfases in het project toevoegt en vervolgens koppelt aan de termijnfacturen.

  Bij de Bouw-activering is Projectfase niet mogelijk.

 7. Vul bij Beginstand tussentijds resultaat eventueel in wat je als beginstand wilt hanteren. Dit gebruik je bijvoorbeeld als je met een ander systeem hebt gewerkt.
 8. Ga naar het onderdeel/tabblad: Facturering.
 9. Vul bij Totale aanneemsom het bedrag in.

  Let op:

  Dit is een elementair onderdeel bij deze OHW-methode! Richt dit bijvoorbeeld in met een projectprofiel.

 10. Ga naar het onderdeel/tabblad: Voorcalculatie.
 11. Voeg een voorcalculatie toe op dit project.

  Let op:

  Ook de voorcalculatie is een elementair onderdeel bij deze OHW-methode!

  Zie verder: Voorcalculatie toevoegen

 12. Maak de voorcalculatie definitief.
 13. Sla het project op.
Projectfase(s) toevoegen

Als je in het project bij OHW-methode POC (3) gekozen hebt voor projectvoortgang per projectfase, voeg je ook projectfases toe.

Voor de facturering van de fases via factuurtermijnen moet je eerst factuurtermijnen toevoegen, waarna je de projectfases in het project toevoegt en vervolgens koppelt aan de termijnfacturen. Door termijnen aan een projectfase te koppelen kun je de aanvullende informatie uit de projectfase op de factuur afdrukken. Ook kun je via het afmelden van de fase een signaal afgeven dat de gekoppelde termijn gefactureerd mag worden. De termijn uit de projectfase blijft altijd wijzigbaar. Ook kun je in de projectfase het veld Gereed weer uitvinken zonder dat dit gevolgen heeft voor de gekoppelde termijn.

Je kunt meerwerk apart doorberekenen terwijl je de aanneemsom via factuurtermijnen factureert. Hiervoor voeg je bijvoorbeeld onderstaande fase toe.

Projectfase toevoegen:

 1. Ga naar: Profit: Projecten / Project / Project.
 2. Open de eigenschappen van het project.
 3. Ga naar het tabblad: Factuurtermijn.
 4. Voeg eerst de factuurtermijnen toe.
 5. Ga naar het tabblad: Fase.
 6. Klik op: Nieuw.

 7. Vul de velden.
 8. Selecteer bij Doorbelasten of en hoe deze fase doorbelast moet worden. Het gaat hier dan ook om doorbelasten bij termijnfacturering (waarbij juist nooit doorbelast wordt omdat je een aanneemsom hebt).

  Onderin zie je vervolgens volgens welke Methode onderhanden werk deze fase gejournaliseerd zal worden. Deze velden zijn alleen zichtbaar als de OHW-activering aan staat.

  Je hebt de opties:

  • Conform project: Bij termijnfacturen zal deze fase niet doorbelast worden. Je kunt het doorbelaste eventueel wel handmatig zetten in een projectboeking.
  • Nacalculatie doorbelasten. Hierbij wordt nacalculatie, naast de termijnfacturen, apart doorbelast. Namelijk zodra automatisch factureren wordt uitgevoerd. De facturering van de termijnen met daarnaast deze doorbelaste nacalculatie op het project, zie je terug in de Projectkaart.

   In een projectboeking werkt dit door maar je kunt het doorbelasten ook uitzetten.

  • Nacalculatie niet doorbelasten. Hierbij wordt nacalculatie niet doorbelast en komt dit voor eigen rekening.

   In een projectboeking werkt dit door, maar is niet te wijzigen.

  In geval dat het veld Doorbelasten is ingesteld op Nacalculatie doorbelasten of Nacalculatie niet doorbelasten, zal Profit bij OHW-methode obv Voortgangspercentage, journaliseren op basis van OHW-methode, NTF. Dus niet op basis van OHW-methode 3.

 9. Klik op: Voltooien.
 10. Voeg eventueel de andere fases toe die je niet wilt doorbelasten maar wel wilt koppelen aan de factuurtermijnen.
 11. Koppel de niet door te belasten fases aan de termijnfacturen.

  De meerwerk-fase, die je wel wilt doorbelasten, koppel je niet aan een factuurtermijn. De door te belasten nacalculatie wordt direct gefactureerd via het automatisch factureren.

Uren en kosten boeken, journaliseren, factureren

Nadat je het project hebt toegevoegd volg je de volgende stappen:

Nacalculatie boeken

 1. Boek uren nacalculatie op dit project (werksoorten). Zorg ook dat de kostprijs en verkoopprijs ingericht zijn.
 2. Boek kosten op dit project (kosten).

Zie verder: Uren nacalculatie boeken

Journaliseer de mutaties (kosten)

 1. Ga naar: Projecten / Facturering / Journaliseren.

Journaliseer met name de integratiesoorten die je voor deze methode hebt ingericht: OHW afmelden, OHW integratie en OHW tussentijds resultaat.

Op dit moment wordt de kostprijs geboekt. Dit zie je terug bij de journaalposten 'Nacalculatieregels boeken - OHW kostprijs'.

In de Journaliseren-wizard zie je dat de nacalculatieregels met mutatietype 9 (Kostprijs) gejournaliseerd worden.

Zie verder: Journaliseren OHW kostprijs of opbrengst

Nacalculatie factureren

Accordeer de nacalculatie en meld deze gereed.

Genereer vervolgens de facturen.

Zie verder: Accordering en gereedmelding

Journaliseer opnieuw de mutaties (opbrengst)

Op dit moment journaliseer je de facturen. Zie bij de journaalposten 'Projectopbrengst - facturatie - OHW opbrengst'.

En ook: de journaalpost van de projectfactuur.

In de Journaliseren-wizard zie je Mutatie type 10 Opbrengst.

Zie verder: Journaliseren OHW kostprijs of opbrengst

Projectvoorgang boeken

Als je voor Onderhanden werk als methode projectvoortgang 'Handmatig' hebt ingesteld, voeg je telkens (bijvoorbeeld eenmaal per week) de voortgang in.

Dit is doorgaans de taak van de projectleider en het gaat dan om de technische projectgang (niet de financiële).

Bij de andere methoden voor projectvoortgang (op basis van kosten en op basis van uren), berekent Profit zelf de projectvoortgang. Deze kun je bijstellen.

Als je de projectvoortgang bijstelt, wijzigt de prognose einde werk.

(Ook als je geen gebruikmaakt van OHW, kun je projectvoortgang boeken).

Als je gebruikmaakt van de Bouw-activering, neemt Profit de gegevens van de functionaliteit Projectprognose over (afgesloten prognoseregel).

Projectvoortgang raadplegen en eventueel bijstellen:

 1. Ga naar:
  • InSite: Projecten / eigenschappen project.
  • Profit: Projecten / Project / eigenschappen project.
 2. Ga naar het onderdeel/tabblad: Projectvoortgang.
 3. Klik op: Nieuw.

 4. Vul eventueel bij Voortgang (%) het voortgangspercentage in als je de methode van projectvoortgang op Handmatig hebt staan.
 5. Vul eventueel bij Bijstelling een bedrag (positief of negatief) in dat al meer of minder van het project gedaan is. Als je hier een bedrag invult, zie je dat de Prognose einde werk wijzigt.

  In dit voorbeeld project staat de Methode voortgangspercentage berekenen op Kosten.

  De definitief gemaakte voorcalculatie gedeeld door de nacalculatie berekent de voortgang op 40%.

  Door de Bijstelling van 3000 euro wordt de voortgang 25%.

 6. Klik op: Voltooien.
 7. Klik op: Opslaan en sluiten.
Tussentijds resultaat

De financieel verantwoordelijke neemt het tussentijds resultaat van de projecten. Dit doet hij bijvoorbeeld als hij de maand in de financiële boekhouding wil afsluiten.

Daarvoor voegt hij eerst de voorgaande periode toe. Daarna voegt hij eventueel een bijstelling toe en sluit vervolgens de periode af. Met het afsluiten van een periode worden de journaalposten klaargezet.

Resultaat van het afsluiten van een periode is dat een regel afgesloten wordt.

Gebruik je de projectprognose bij de Bouw-activering?

 • Bij aanmaak en actualisatie van de periode ‘Tussentijds resultaat’ neemt Profit de waarden uit de projectprognoses over.
 • De perioderegel ‘Tussentijds resultaat’ maakt Profit alleen aan op een afgesloten projectprognoseregel.
 • De berekening van het projectresultaat bij verlies wordt voor 100% geboekt (dus geen POC, maar het treffen van een voorziening)

Periode aanmaken, eventuele bedrag bijstelling boeken en periode afsluiten:

Voeg perioderegels voor de voorgaande maand die je wilt afsluiten toe.

 1. Ga naar: Projecten / Onderhanden werk / Tussentijds resultaat. Voor deze functie moet je zijn geautoriseerd.
 2. Klik op de actie: Aanmaken periode.
 3. Voeg de periode toe voor het financieel resultaat van de afgelopen periode.
 4. Klik op: Voltooien.

  In eerste instantie zie je, als het project in september begon, in de periode september:

 5. Selecteer de regels en klik op Afsluiten periode om daarmee de journaalpost voor het tussentijds resultaat klaar te zetten (resultaat en overlopende post)

  De projectregel krijgt nu de status Afgesloten.

 6. Klik op: Aanmaken periode om de volgende periode toe te voegen. Oktober in dit voorbeeld.

 7. Klik op: Voltooien.

  Vervolgens zie je de regels.

  In dit voorbeeld heb je in oktober bijgesteld met 3000,- Euro via door de projectleider projectvoortgang.

  Bij Te journaliseren resultaat huidige periode zie je wat Profit gaat journaliseren op grond van die geboekte projectvoortgang.

 8. Raadpleeg het tussentijds resultaat door de regel te openen.

 9. Boek eventueel als financieel verantwoordelijke een Bedrag als financiële bijstelling met de verhoging of verlaging van het verwachte resultaat voor deze periode:

  Als je hier een bijstelling doet, is dit van invloed op het te journaliseren bedrag. Dit heeft dus niet te maken met prognose werk, waar de bijstelling van de projectleider bij de projectvoortgang van invloed op was.

  Het uiteindelijke geprognotiseerde resultaat blijft hetzelfde.

  • Open een geboekte regel van een project.
  • Voeg een bijstelling toe bij Bijstelling huidige periode. Een positief bedrag vergroot de winst, een negatief bedrag vermindert die. Bijvoorbeeld
  • Klik op: Opslaan en sluiten.

  • Voorziening

   De berekening van het ‘Tussentijds resultaat’ is bij verlies 100%. Deze waarde kun je als financieel controller met het bedrag 'Voorziening verlies' nog beïnvloeden om extra verwachte verliezen bekend te maken en per project geboekt te krijgen in deze periode. Dit veld is beschikbaar als Resultaat splitsen aan staat (ERP). Als op een project een klein positief resultaat wordt berekend, kan met het bedrag ‘Voorziening verlies’ worden aangegeven dat het totaalresultaat op verlies wordt ingeschat. Na invoer van het bedrag ‘Voorziening verlies’ wordt er geen POC berekening meer gedaan maar geldt het verlies voor 100%. Door vergroten van ‘Voorziening verlies’ worden de te journaliseren kosten vergroot.

 10. Klik eventueel op de actie Periode actualiseren. Hiermee kun je nog nagekomen door de projectleider geboekte projectvoortgangregels verwerken in het tussentijdse resultaat.
 11. Sluit ook deze periode af.
 12. Vervolgens kun je het tussentijds resultaat voor Onderhanden werk gaan journaliseren:

  Type mutatie 21, zijnde tussentijds resultaat. En 31 voor de boeking van de afgesloten periode en de tegenboeking voor de nieuwe periode met mutatietype 32.

Termen betekenis

Hieronder vind je de betekenis en berekening van de bij deze methode gebruikte termen met daaronder de termen in het Tussentijds resultaat (regeleigenschappen).

Term

Berekening

Netto omzet:

Drukt uit wat in de periode aan waarde in het project is gestoken.

Netto omzet = Kostprijs huidige periode + periodewinst - periodeverlies

Of:

Netto omzet = Gefactureerd huidige periode + periodemutatie Onderhanden projecten

De netto omzet mag niet kleiner zijn dan 0! Bij het treffen van een extra voorziening zal dit de Kosten vergroten.

Onderhanden projecten (OHP):

Drukt uit of het saldo van het project een bezitting of schuld is en regelt de presentatie van de grootboekrekeningen aan de activa of passiva kant van de balans.

OHP = Kostprijs + Winst – Verlies – Gefactureerd

Als het saldo kleiner is dan 0 dan heb je eigenlijk een 'schuld' aan je klant en zal het project op de passiva verantwoord worden.

Veldgroep Prognose stand

Berekening

Aanneemsom einde werk

 

Prognose kosten einde werk

 

Prognose resultaat einde werk

Aanneemsom - Prognose kosten einde werk

+ Gefactureerd t/m periode

 

Kostprijs nacalculatie t/m periode

 

Voortgang (%)

>= 0, <= 100, afhankelijk van gekozen methode

Resultaat t/m periode

Bij verlies: Tussentijds resultaat t/m periode = Prognose resultaat einde werk

 

Anders: Tussentijds resultaat t/m periode = Prognose resultaat einde werk * Voortgangspercentage/ 100

Veldgroep Financiële stand

Berekening

Financieel resultaat t/m huidige periode

Bij winst: Resultaat t/m periode + Bijstelling;
Bij verlies: Resultaat t/m periode + Extra invoer Voorziening verlies huidige periode

Financieel resultaat t/m vorige periode

Financieel resultaat t/m huidige periode van de vorige periode

+ Saldo OHP t/m huidige periode

Kostprijs nacalculatie t/m huidige periode + Gejournaliseerd resultaat t/m huidige periode – Gefactureerd t/m periode

Veldgroep Te journaliseren

Berekeningen

~ Bijstelling huidige periode 

 

+ Voorziening huidige periode 

Verschil resultaat t/m vorige periode en resultaat t/m huidige periode 

+ Voorziening verlies huidige periode 

Prognose resultaat einde werk *-1, of ingevoerde waarde 

~ Te journaliseren resultaat winst 

Resultaat huidige periode + bijstelling  - Resultaat vorige periode 

+ Te journaliseren resultaat verlies 

-1 * Voorziening verlies huidige periode 

+ Te journaliseren kosten huidige periode 

kosten nacalculatie - al gejournaliseerde kosten 

~ Te journaliseren netto omzet huidige periode 

>=0; Te journaliseren kosten huidige periode + resultaat 

Bij de aanmaak van de Mutatie Tussentijds resultaat van de periode wordt direct ook een mutatie voor begin volgende periode bepaald met dezelfde inhoud om de tegenboeking te journaliseren. Deze mutatie wordt alleen aangemaakt als het Saldo OHP negatief is.

De volgende velden worden periodiek overgenomen van Projectprognose naar Tussentijds resultaat:

Veld Tussentijds resultaat 

Veld uit projectprognose 

+ AfasKnConstructionLineGuid 

Koppelveld t.b.v. weergave /analyse 

~ Aanneemsom einde werk 

Totale aanneemsom 

~ Prognose kosten einde werk 

Prognose einde werk kosten 

~ Prognose resultaat einde werk 

Financieel Resultaat 

~ Kostprijs nacalculatie t/m periode 

Besteed bedrag 

+ Gefactureerd t/m periode 

Bedrag gefactureerd 

   Begroot aantal uur 

Aantal uren (is en blijft aantal uren VC)  

~ Besteed aantal uur 

Besteed aantal 

+ Prognose einde werk aantal 

Prognose einde werk aantal (AfasKnQuantityPrognosis) 

Journaalposten

In de POC methode met ‘Resultaat splitsen’ wordt het resultaat bij elke periode verdeeld in projectkosten en opbrengsten. Deze verdeling wordt bij afmelding niet meer opnieuw geboekt.

Daarbij wordt van projecten met ‘Resultaat splitsen’ periodiek bepaald of het saldo van het onderhanden project (OHP) een bezitting of schuld is en wordt de waarde van de ‘’schuld’- projecten via een ‘overlopende post’ journalisering aan het eind van de periode in één journaalpost overgeboekt en aan het begin van de periode weer tegengeboekt.

 1. Kosten / nacalculatie boeken
 2. Opbrengsten / facturatie boeken
 3. Tussentijds resultaat boeken
 4. Project afmelden en opgebouwde kosten, opbrengsten en resultaat tegenboeken

1. Journaliseren POC met Resultaat splitsen

1.1 Tussentijds resultaat periode Afsluiten POC periode, ook bij Afmelden project!!!

Mutatie-soort

Boekings-soort

Rekening

Omschrijving

Debet

Credit

21

20

3220

 

OHW tussentijds resultaat winst

40

 

29

 

3211

OHW tussentijds resultaat verlies

 

0

28

7110

 

Dekking OHW kosten

300

 

21

 

8110

Dekking OHW netto omzet

 

340

Boekingssoorten 29 en 28 bij Resultaat splitsen

Boekingssoort 21: Keuze ‘OHW tussentijds resultaat winst’ en ‘OHW tussentijds resultaat verlies’. Basisregels:

 1. Winst en Verlies worden op twee aparte rekeningen geboekt (‘OHW tussentijds resultaat winst’ en ‘OHW tussentijds resultaat verlies’).
 2. Er wordt cumulatief gekeken om te bepalen waar het resultaat op geboekt moet worden.
  1. Bij de overgang van Winst naar Verlies: Als cumulatief t/m vorige periode winst geboekt is en deze maand verlies, dan wordt eerst de winst teruggeboekt naar 0. Als er dan nog een saldo is dan wordt het (eventuele) restant op Verlies geboekt.
  2. Bij de overgang van Verlies naar Winst: Als cumulatief t/m vorige periode verlies geboekt is en deze maand winst dan wordt eerst de winst teruggeboekt naar 0. Als er dan nog een saldo is dan wordt het (eventuele) restant op Verlies geboekt.

1.2 Tussentijds resultaat OHW Afmelden POC (salderen zonder laatste perioderesultaat)

Mutatie-soort

Boekings- soort

Rekening

Omschrijving

Debet

Credit

22

20

 

3220

OHW tussentijds resultaat

 

100

29

3230

 

OHW tussentijds resultaat verlies

0

 

8

3300

 

OHW opbrengst

400

 

2

 

3250

OHW kosten

 

300

Boekingssoorten 29 en 28 alleen bij Resultaat splitsen

2. Journalisering Overlopende post

2.1 Tussentijds resultaat periode afsluiten POC balansbepaling – huidige periode, NIET bij Afmelden project!

Mutatie-soort

Boekings-soort

Rekening

Omschrijving

Debet

Credit

31

8

3300

 

OHW opbrengst

100

 

2

3200

 

OHW kosten

 

75

20

3220

 

OHW tussentijds resultaat winst

 

15

29

3320

 

OHW tussentijds resultaat verlies

 

0

8

 

3700

OHW balans opbrengst

 

100

2

 

3250

OHW balans kosten

75

 

20

 

3510

OHW balans tussentijds resultaat winst

15

 

29

 

3710

OHW balans tussentijds resultaat verlies

0

 

Alleen bij Resultaat splitsen

2.2 Tussentijds resultaat periode afsluiten POC balansbepaling – volgende periode, NIET bij Afmelden project!

Mutatiesoort

Boekingssoort

Rekening

Omschrijving

Debet

Credit

32

8

 

3300

OHW opbrengst

 

100

2

 

3200

OHW kosten

75

 

20

 

3220

OHW tussentijds resultaat winst

15

 

29

 

3320

OHW tussentijds resultaat verlies

0

 

8

3700

 

OHW balans opbrengst

100

 

2

3250

 

OHW balans kosten

 

75

20

3510

 

OHW balans tussentijds resultaat winst

 

15

29

3710

 

OHW balans tussentijds resultaat verlies

 

0

3. Journalisering POC zonder resultaat splitsen- ongewijzigd

3.1 Tussentijds resultaat periode ‘Afsluiten’ POC blijft bij niet ‘Resultaat splitsen’

Mutatie-soort

Boekings- soort

Rekening

Omschrijving

Debet

Credit

21

20

3220

OHW tussentijds resultaat

100

21

8100

Dekking tussentijds resultaat

100

Zonder resultaat splitsen

3.2 Tussentijds resultaat OHW ‘Afmelden’ POC blijft bij niet ‘Resultaat splitsen’

Mutatiesoort

Boekingssoort

Rekening

Omschrijving

Debet

Credit

22

21

8100

Dekking tussentijds resultaat

100000

20

3220

OHW tussentijds resultaat

100000

Zonder resultaat splitsen

3.3 OHW Afmelden, blijft bij niet ‘Resultaat splitsen’

Mutatiesoort

Boekingssoort

Rekening

Omschrijving

Debet

Credit

11

6

7200

Projectkosten

300

2

3200

OHW kosten

300

12

8 (evt. 2)

3300

OHW opbrengst

400

7

8400

Projectopbrengst

400

Bij niet gesplitst boekingssoort 2 ipv. 8

Mutatiesoorten 19 en 20 alleen voor opbrengstregels uit de nacalculatie
Journalisering POC met resultaat splitsen.

Project afmelden

Als je nog niet bent overgegaan:

 1. Ga naar: Projecten / Facturering / OHW afmelden / Acties / Project afmelden.

Zie ook:

Vanaf overgang:

Afmelden doe je bij de OHW-methode op basis van projectvoortgangspercentage alleen via de actie bij Tussentijds resultaat.

Als je het project afmeldt wordt ook de periode afgesloten.

Het project wordt hiermee op status 900 - Afgemeld gezet. Dit kun je niet terugdraaien.

 1. Ga naar: Projecten / Onderhanden werk / Tussentijds resultaat.
 2. Selecteer de regel van het project.
 3. Klik op: Project afmelden.

  Deze actie kan uit staan. Bijvoorbeeld als er nog resultaten in de toekomst geboekt moeten worden.

Bij het afmelden van het project wordt de balanspositie van het project op 0 geboekt.

Als alle resultaten van het project zijn verwerkt in het ‘Tussentijds resultaat’ en de stand van het Onderhanden project (OHP) 0,00 is, dan is het saldo van OHW kosten en OHW opbrengsten en OHW resultaat ook 0,00.

Als Saldo OHP negatief is, dan is er nog winst te boeken. ‘Te journaliseren resultaat’ bijvoorbeeld +200.

Als het saldo OHP positief is, dan is er Te journaliseren resultaat -200.

In beide gevallen zal er een correctie op het Netto resultaat zijn (wat niet negatief mag zijn, dus dan via de kosten moet worden verwerkt).

Zie ook:

Direct naar

 1. Onderhanden werk integratie
 2. Onderhanden werk integratie inrichten
 3. OHW-methode 1 op basis van Gereed project (1)
 4. OHW-methode 2 op basis van Nog te factureren omzet (2)
 5. OHW-methode 3 op basis van project Voortgangspercentage (3)
 6. OHW-methode 4 Kosten op basis van uurloon, toeslag en opslag (4)
 7. OHW-methode 5 Omzettoekenning o.b.v. nacalculatie (5)
 8. OHW-methode 6 en 7 Omzettoekenning o.b.v. urenvoortgang project (6) en urenvoortgang werksoort (7)