thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Projecten / Uren Declaraties

Met Projecten en Uren Declaraties (voor Accountancy) zit alle projectinformatie in één geïntegreerd systeem. Denk aan projectgegevens, documentatie, correspondentie, planning, capaciteit, urenregistratie en offertes. Zo kun je je projecten en projectmedewerkers plannen, kosten en opbrengsten bewaken en altijd een actueel inzicht krijgen van de projectresultaten.

Projectmedewerkers, teamleden en ook de klanten beschikken via internet (met InSite en OutSite) altijd en overal over actuele projectgegevens. Projectmedewerkers boeken eenvoudig en efficiënt hun eigen uren/nacalculatie en declaraties in Projecten (InSite) of via hun smartphone met Pocket.

Geboekte uren berekent Profit volgens afspraak door aan de klant én de medewerkers krijgen het juiste aantal uren uitbetaald. Door de optimale integratie van Profit Projecten met onder andere Financieel en Payroll, verwerkt Profit gewerkte uren, projectkosten en projectfacturen volledig automatisch. Hiermee verdampen veel administratieve werkzaamheden en blijft meer tijd over om de projecten te bewaken.

Beschrijving

Profit Projecten kun je toepassen als je op projectmatige basis werkt en kosten en opbrengsten per project wilt bewaken.

De projectadministratie in Profit is op hoofdniveau in drie stadia ingedeeld:

  • Voorcalculatie: in dit stadium kan het project een Offerte zijn. De begrote uren en overige kosten leg je in de voorcalculatie vast en hiervan kun je een offerte maken voor de opdrachtgever. De voorcalculatie kan ook dienen als bron voor de planning (bijvoorbeeld bij een project voor intern gebruik) of om tijdens het verloop van een project de nagecalculeerde cijfers te vergelijken met de voorgecalculeerde cijfers.
  • Nacalculatie: in dit stadium is het project een Order en leg je de werkelijk bestede uren en overige kostenposten als Kosten per project vast.
  • Facturering: in dit stadium breng je de projectkosten aan de opdrachtgever in rekening. Hiervoor bestaan verschillende mogelijkheden: Profit baseert de factuur op de in de nacalculatie vastgelegde kosten (facturering op 'regiebasis'), maar je kunt ook handmatig een factuur maken. Ook kan Profit bij facturering op 'regiebasis' eventueel eerst een factuurconcept genereren, die je kunt bewerken voordat je de definitieve factuur maakt. Termijnfacturering is ook een mogelijkheid, hiermee voeg je per project termijnen toe en kun je in termijnen factureren.

De drie projectstadia hoeven niet noodzakelijk volgtijdig te zijn, maar kunnen elkaar ook overlappen. Zo kun je de voorcalculatie bijstellen als er al kosten in de nacalculatie zijn geboekt en kun je al factureren als de nacalculatie nog niet geheel is afgerond. Ook is het mogelijk om een stadium geheel over te slaan als dit niet van toepassing is in de organisatie of binnen een bepaald project.

Gedurende de looptijd van een project kun je de stand van het Onderhanden werk en het Resultaat voortdurend volgen. Ook kun je een vergelijking maken tussen de in de voorcalculatie begrote kosten en de werkelijke kosten in de nacalculatie. De op een project geregistreerde kosten en opbrengsten kun je desgewenst als Onderhanden werk in de financiële administratie verantwoorden.

De looptijd van een project kan variëren: projecten kunnen slechts enkele dagen duren maar kunnen zich ook over meerdere jaren uitstrekken. Ook is het mogelijk een fasering aan te brengen binnen een project.

Voorbereiding

Inrichting Projecten

Werkwijze

Overige functionaliteiten:

Zie ook

Process

gebruik

Work area

Projecten