thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Projectresultaten

Je kunt de projectresultaten op verschillende manieren in Profit raadplegen.

Inhoud

Beschrijving

Je kunt de projectresultaten voor wat betreft kosten en opbrengst raadplegen via de eigenschappen van projecten. Ook kun je de mutaties op projecten raadplegen.

Je kunt voor inzicht in een project de projectkaarten en medewerkerskaarten afdrukken met de geboekte nacalculatieregels per project c.q. medewerker. Ook is er een totaaloverzicht en een medewerkersoverzicht per maand beschikbaar.

In Profit is een nacalculatieoverzicht aanwezig waarin je alle geboekte regels kunt opvragen. Met behulp van filters en de mogelijkheid om de weergave aan te passen, kun je hiervan overzichten op maat samenstellen die je eventueel met een druk op de Officeknop direct naar Microsoft Excel kunt transporteren en daar verder kunt bewerken.

Met de rapportgenerator kun je diverse lijsten samenstellen uit de stamgegevens van Profit Projecten, uit de geboekte nacalculatie en uit de gefactureerde regels. Ook kun je overzichten maken van de projectresultaten door de geboekte kosten en opbrengsten per project naast elkaar te zetten. Door de vrije inrichting is het bijna niet mogelijk om vaste overzichten mee te leveren.

Project resultaten raadplegen

De belangrijkste informatie over projecten vind je verzameld in de eigenschappen van het project.

Resultaten per project raadplegen:

 1. Ga naar: Projecten / Project / Project.
 2. Open de weergave Alle projecten.
 3. Open de eigenschappen van het project.
 4. Ga naar het tabblad: Voorcalculatie.

  Dit tabblad toont alle regels die je via de voorcalculatie en de offertes op het project hebt geboekt.

  Je kunt vanuit deze weergave direct een nieuwe voorcalculatie toevoegen, wijzigen en verwijderen als je voor deze acties geautoriseerd bent.

 5. Ga naar het tabblad: Nacalculatie.

  Dit tabblad toont alle boekingen op het project, die via de urenregistratie of via doorgeboekte financiële mutaties in de nacalculatie zijn geboekt.

  Je kunt vanuit deze weergave direct de bijbehorende nacalculatieregel openen en wijzigen die geboekt is via Nacalculatie / Uren boeken als je hiervoor geautoriseerd bent. Het boekingsprogramma opent alleen de nacalculatieregel waarop je hebt gedubbelklikt. Je kunt dan alleen deze regel wijzigen (als dat is toegestaan) en de datum en/of het projectnummer wijzigen (als dat is toegestaan). Je kunt geen nieuwe regel toevoegen.

 6. Ga naar het tabblad: Opbrengst.

  Dit tabblad toont de regels van de projectfacturen en de opbrengstboekingen, die vanuit Profit Financieel naar het project zijn doorgeboekt.

  Let op:

  Projectopbrengsten kunnen in Profit op twee verschillende manieren ontstaan: vanuit een projectfactuur of via een projectboeking in een verkoopdagboek. Alleen als je op die laatste manier hebt geboekt kun je vanuit de projectopbrengst naar de onderliggende journaalpost. Als de projectopbrengst op de eerste manier is ontstaan, dan opent het boekingsprogramma van projectfacturering met de regels van de betreffende factuur en verschijnt de melding dat de geselecteerde regel geen financiële projectboeking is.

 7.  Ga naar het tabblad: Totalen.

  Dit tabblad toont de totaal kostprijs- (KP) en verkoopbedragen van voorcalculatie, nacalculatie en opbrengst, waardoor je deze in één oogopslag kunt vergelijken. Ook kun je de gegevens op verschillende niveaus bekijken: per project, per projectfase, per itemtype, per groep of per itemcode. Voor elk niveau beschik je over een weergave met cumulatieven.

  Pro_Projectresultaten raadplegen (50)

  Je kunt hier ook de Cumulatieven per bewakingscode raadplegen. Hier tellen alleen de voorcalculatieregels van het type werkbegroting in. Deze is alleen beschikbaar met de Bouw-activering.

 8. Ga naar het tabblad: Totalen facturering.

  Pro_Project resultaten raadplegen (60)

  Als op een project geen door te belasten nacalculatie is geboekt en er zijn geen termijnfacturen (meer), dan zal het veld Te factureren op dit tabblad leeg zijn.

  Als er door te belasten meerwerk is, toont Profit dit ook op dit tabblad.

  De bedragen op dit tabblad zijn exclusief btw behalve het veld Openstaand saldo incl. btw. Hierdoor kan het percentage boven de 100% uitkomen. Met Tot. bedrag inkooporders kun je zien wat de totale waarde is van de inkooporder(regel)s die aan dit project gekoppeld zijn.

Projectkaart raadplegen

Je kunt een standaard stamkaart project raadplegen voor een project. De projectkaart toont in het rapport alle relevante gegevens van het project.

Projectkaart van één project raadplegen in Profit Windows:

 1. Ga naar: Projecten / Project / Project.
 2. Open de eigenschappen van het project.
 3. Klik op: Acties (F8) / Afdrukken projectkaart.
 4. Open het rapport: Projectkaart (Profit).

  Je ziet de projectkaart van het project.

 5. Klik op: Sluiten.

Projectmutaties raadplegen (incl. overzicht afkortingen)

Je kunt de mutaties op projecten raadplegen.

In projecten komen verschillende mutaties voor, afkomstig uit de verschillende stadia van een projectregel. Bij de projectmutaties zie je aan de afkorting bij Bron (of Type) waar de mutatie uit afkomstig is.

De afkortingen en de stadia waaruit ze afkomstig zijn, zijn:

 • Voorcalculatie (VC): een projectmutatie van dit type verschijnt als er een regel in een voorcalculatie is toegevoegd.
 • Nacalculatieregel (NC): dit type krijgt een regel wanneer het een nacalculatie betreft.
 • Conceptregel (CO): een projectmutatie van dit type verschijnt wanneer het een conceptregel betreft.
 • Financiële boeking/Projectopbrengst (FI): een projectmutatie van dit type verschijnt als er een projectboeking is gemaakt in Financieel (bijvoorbeeld via dagboek Verkoop) en ook als er een regel gefactureerd is (projectfactuur/termijnfactuur).
 • Reservering (RS) & Verplichting (VP): Als bij de grootboekrekening (tabblad Extra) Project doorboeken op toegestaan of verplicht staat, dan kun je een projectnummer in de reservering/verplichting opgeven (evt. boekingslay-out aanpassen). In de projectmutaties zie je de regel dan ook.
 • Afschrijvingskosten (FaEntry): Als bij een actief een project is gekoppeld in de vaste activa administratie, dan onstaat er een afschrijvingsjournaalpost met projectboeking.
 • Te factureren regel (TF): een mutatie van dit type verschijnt als de regel klaargezet is voor facturering.
 • Te factureren Termijnen (TT): een mutatie van dit type verschijnt als de regel klaargezet is voor facturering van een termijn.
 • Factuurregel (FA): een projectmutatie van dit type verschijnt als een regel gefactureerd is (projectfactuur/termijnfactuur).
 • Onderhanden werk afmelden (OA): een projectmutatie van dit type verschijnt als een regel OHW afgemeld wordt.

Voorbeeld:

Je hebt een voorcalculatie toegevoegd, die is omgezet in een nacalculatieregel. Vervolgens heb je deze gefactureerd en de factuur verzonden naar de klant.

In dit geval zullen er in de projectmutaties vier regels zichtbaar zijn:

 • Er is een voorcalculatie aangemaakt (regel met type VC).
 • Die is omgezet in een nacalculatieregel (regel met type NC).
 • Vervolgens wordt deze klaargezet om te factureren (regel met type TF).
 • En daarna wordt de factuur verzonden naar de klant (regel met type FA en een regel met type FI).

Projectmutaties raadplegen:

 1. Ga naar: Projecten / Project / Projectmutaties.
 2. Vul de selectie-opties in als je niet alle projectmutaties wilt zien.
 3. Klik op: Voltooien.

  Vervolgens zie je de projectmutaties die binnen de selectie vallen.

  In de eerste kolom Bron zie je de afkorting die aangeeft om welk type projectmutatie het gaat.

Nacalculatie overzicht

De weergave voor het nacalculatie overzicht toont alle regels en alle velden in de regels van de nacalculatie. Je kunt deze weergave naar eigen wens aanpassen en velden toevoegen.

Nacalculatie overzicht raadplegen:

 1. Ga naar: Projecten / Nacalculatie / Overzicht nacalculatie.
 2. Wijzig eventueel de sortering van de weergave.
 3. Stel eventueel een (snel)filter in.
 4. Start de Totalizer via de werkbalk (Ctrl+Y).

Projectresultaten raadplegen in InSite

In InSite vind je de resultaten in de paginaonderdelen van de projecteigenschappen.

Resultaten en voortgang uren per project raadplegen in InSite:

 1. Ga naar de Cursusportal.
 2. Klik op InSite.
 3. Log in als Cas de Graaf.
 4. Ga naar: Projecten.
 5. Ga naar paginaonderdeel Cumulatieven per medewerker.

  Je ziet hier per project wat geboekt is aan uren (nacalculatie) waarbij het aantal wordt vergeleken met het aantal in de voorcalculatie.

  Meer over de voortgang van je eigen geboekte uren vind je in de paginaonderdelen Mijn nacalculatie, Afgekeurd en Mijn Projectcumulatieven.

 6. Open de eigenschappen van een project.
 7. Ga naar paginaonderdeel Huidig resultaat.

  Pro_Proje ctresultaten raadplegen in InSite (10)

  Hier zie je wat al gefactureerd is, wat de kostprijs en het resultaat van dit project zijn. Ook zie je wat de openstaande inkopen zijn.

 8. Ga naar paginaonderdeel: Totalen facturing.

  Pro_Proje ctresultaten raadplegen in InSite (10)

  Hier zie je onder andere wat de debiteur nog moet betalen.

 9. Scroll naar beneden naar: Cumulatieven.

  Pro_Proje ctresultaten raadplegen in InSite (10)

  Hier zie je de cumulatieven per o.a. geboekte werksoort (Per item) in de voorcalculatie (indien aanwezig), in de nacalculatie en het verschil daartussen.

 10. Klik voor meer informatie door de andere tabbladen bij Cumulatieven.

Berekening cumulatieven

Het Berekend resultaat nacalculatie bij de cumulatieven berekent Profit als volgt:

 • Voor alle regels die worden doorbelast, geldt: Profit neemt het verschil tussen het verkoopbedrag en het kostprijsbedrag;
 • Voor alle regels die niet worden doorbelast, geldt: Profit neemt het kostprijsbedrag.

  Bijvoorbeeld

  Als Onderaanneming wordt doorbelast, en het verkoopbedrag en het kostprijsbedrag zijn aan elkaar gelijk, dan komt het Berekend resultaat nacalculatie neer op 0.

Als het verkoopbedrag in diezelfde situatie gelijk zou zijn aan 0, dan is het Berekend resultaat nacalculatie gelijk aan het kostprijsbedrag.

Direct naar

 1. Projecten / Uren Declaraties
 2. Inrichting Projecten
 3. Project
 4. Teams
 5. Voorcalculatie en offertes
 6. Nacalculatie
 7. Voortgang
 8. Projectfacturering
 9. Journaliseren
 10. Projectresultaten
 11. Onderhanden werk
 12. Conceptfacturering
 13. Prijzen incl. btw

Process

Project

Work area

Projecten