Basis stamgegevens

Voordat je uren en kosten in de nacalculatie kunt registreren en factureren in Profit Projecten moet je eerst stamgegevens toevoegen en instellen.

Onderstaand schema toont welke stamgegevens je gebruikt voor de voorcalculatie, nacalculatie en facturatie.

Deze gegevens gebruik je om tarieven te bepalen en voor de journalisering van projectfacturen.

Pro_Basis stamgegevens structuur grondslagen (10)

Wat is wat?

Integratiegroep

Een verzameling van werksoorten en kosten. Eventueel met eigen grootboekrekeningen. Mogelijk als grondslag voor bepaling van tarieven en geldigheidscombinaties, journalisering en onderhanden werk. En confronteren van ontvangsten.

Projectgroep

Indeling van projecten, voor inzicht en overzicht. Mogelijk als grondslag voor bepaling van tarieven, geldigheidscombinaties en journalisering.

Werksoort

Met een werksoort leg je bij het boeken van uren vast om wat voor werkzaamheid of activiteit het gaat.

Kosten

Dit zijn zaken die je wilt doorbelasten. Voorraad kun je hierbij niet bijhouden. Lunchkosten, gemaakte kilometers, etc.

Urensoort

Hiermee leg je het type uurtarief vast. Bijvoorbeeld normale uren, overwerkuren.

Werkwijze

Zie ook: