Werksoort Projecten

Bij het boeken van uren gebruik je werksoorten om aan te geven welke werkzaamheden of activiteiten zijn verricht.

Voorbeeld: van werksoorten waar een fysieke handeling voor nodig is

 • Timmeren
 • Bezwaarschrift loonbelasting
 • Administratieve werkzaamheden
 • Rapport schrijven

Inhoud

Werksoort toevoegen

Je voegt werksoorten toe om aan te geven welke werkzaamheden of activiteiten zijn uitgevoerd. Dit doe je in uren en niet in kosten. Je gebruikt dit bijvoorbeeld voor fysieke handelingen als: timmeren, bezwaarschrift indienen, administratieve werkzaamheden, etc.

Werksoort toevoegen:

 1. Ga naar: 
  • Projecten / Item / Werksoort.
  • Uren/Declaraties / Item / Werksoort
  • Projecten / Item / Groepering / Integratiegroep, tabblad Werksoort.
 2. Klik op: Nieuw
 3. Selecteer bij Voorkeur urensoort eventueel een urensoort die je standaard aan deze werksoort wilt koppelen. Profit vult deze urensoort dan automatisch in o.a. de nacalculatie in.

  Zie ook: Urensoort koppelen aan werksoort

 4. Selecteer de Btw-tariefgroep die van toepassing is voor deze werksoort.

  Je kunt alleen tariefgroepen selecteren die gekoppeld zijn aan het land van wetgeving.

  Klik hier voor een uitgebreide beschrijving van de btw-instellingen.

 5. Selecteer de Presentatiegroep als je dit wilt instellen.

  Je gebruikt een presentatiegroep om velden op een gestructureerde wijze te presenteren.

 6. Klik op: Volgende
 7. Vul de velden in. 

  De kostprijs en de verkoopprijs van uren leg je vast op basis van zelf te definiëren grondslagen. Deze prijzen zijn tijdsafhankelijk. 

  De prijzen die je ziet onder het kopje Prijs bij het toevoegen van een nieuwe werksoort worden gebruikt in Profit Ordermanagement.

 8. Vul de velden in. Dit doe je als je naast Profit Projecten gebruik maakt van Profit HRM/Payroll en je in de instellingen daarvan hebt aangegeven dat je de nacalculatie wilt koppelen aan de salarisverwerking.
 9. Vink Doorbelasten aan als je de werksoort wilt doorbelasten aan de klanten door middel van facturering.

  Vink dit veld uit, bijvoorbeeld voor een werksoort waar je interne uren op moet verantwoorden, die je niet kunt doorbelasten.

 10. Selecteer bij Factuurtekst de tekst die je op de projectfacturen kunt laten afbeelden.

  Je kunt alleen teksten kiezen waarbij is ingesteld dat je ze kunt gebruiken bij een werksoort.

 11. Bij werksoorten kun je extra informatie vastleggen met behulp van Vrije velden, die je op Vrije tabbladen kunt toevoegen. Als je vrije velden en tabbladen hebt gedefinieerd, kun je nu direct deze gegevens vastleggen.
 12. Klik op: Voltooien
Werksoort tonen in Agenda

Je kunt nacalculatorische urenboekingen op een werksoort tonen in de agenda in InSite van de medewerker/gebruiker. Hiervoor moet je de Integratie met de agenda al ingericht hebben.

Werksoort tonen in Profit Agenda:

 1. Ga naar: Projecten / Item / Werksoort.  
 2. Selecteer de werksoort.
 3. Ga naar het tabblad: Extra.
 4. Vink Nacalculatie verwerken in agenda aan.
 5. Herhaal dit voor elke werksoort waarvan je de nacalculatieregels wilt tonen in de Profit Agenda van de medewerker/gebruiker.

Toeslag op werksoort via combikorting

Het komt wel eens voor dat over een werksoort toeslag berekend moet worden. In Profit Projecten kun je gebruik maken van de functionaliteit van combikorting over groepen, hiermee kun je toeslagen bij werksoorten berekenen.

Let op:

Als je de prijzenfunctionaliteit wilt gebruiken, dan mag je de tarieven functionaliteit in Projecten voor werksoorten niet gebruiken. Als je verkooptarieven inricht, worden verkoopprijzen - voor werksoorten - genegeerd in Projecten.

Je moet dan de prijzen uit Ordermanagement gebruiken.

Activeren Combikorting over combigroep

Deze functionaliteit is niet standaard beschikbaar, je moet hiervoor een activering inschakelen. Schakel de activering bij voorkeur in aan het einde van de werkdag of in het weekend. Tijdens het activeringsproces kan namelijk een conversie plaatsvinden en tijdens deze conversie kunnen de medewerkers niet in Profit werken. Het is aan te raden een nieuwe activering eerst te testen in een testomgeving, voordat je deze doorvoert in de productie-omgeving.

Naam van de in te schakelen activering:

 • Korting/toeslag over combigroepen

Stappen om een activering in te schakelen

Autoriseren menuoptie

Je hebt de instelling geactiveerd en moet nu de autorisatie regelen zodat bepaalde gebruikers de kortingschalen toe kunnen voegen.

Autoriseren menuoptie:

 1. Ga naar: Algemeen / Beheer / Autorisatie tool.
 2. Selecteer de gebruiker of gebruikersgroep die je toegang wilt geven tot de menuoptie.
 3. Klik aan de rechterkant op Menu / Ordermanagement / Verkoop / Prijs/korting.
 4. Vink Kortingschaal over combigroep aan.
 5. Ga nu naar Menu / Ordermanagement / Item / Groepering.
 6. Vink de optie Combigroep aan.
 7. Klik nu op het kruisje in de rechter bovenhoek.
 8. Open de omgeving opnieuw door bij de melding op Ja te klikken.
Kortingschaal over combigroep toevoegen

Geautoriseerde gebruikers kunnen nu kortingschalen toevoegen.

Kortingschaal over combigroep toevoegen:

 1. Ga naar: Ordermanagement / Verkoop / Prijs/korting / Korting-/toeslag over combigrp..
 2. Klik op: Nieuw
 3. Vul bij Korting-/toeslagschaal een cijfer in, bijvoorbeeld 1.
 4. Vul een duidelijke omschrijving in, bijvoorbeeld Toeslag voor avondwerk.
 5. Selecteer het type korting, bijvoorbeeld Kortingsregel.
 6. Selecteer de rekening waarop Profit moet boeken, bijvoorbeeld 7050 - Werk door derden.
 7. Vul in de regel het Percentage in. Door het invullen van een negatief percentage of bedrag wordt het veld Toeslag geactiveerd. Je kunt het veld Toeslag niet handmatig aan- of uitzetten. Vul als percentage bijvoorbeeld -10% in.
 8. Klik op: Voltooien
Combigroep toevoegen

De aangemaakte kortingschaal moet gekoppeld worden aan een combigroep.

Combigroep toevoegen:

 1. Ga naar: Ordermanagement / Item / Groepering / Combigroep.
 2. Klik op: Nieuw
 3. Vul de velden in. 

  Maak een code aan en vul een omschrijving in voor de combigroep. Bijvoorbeeld code 1 en als omschrijving 'Avondwerk door derden'.

 4. Klik op: Voltooien
Kortingschaal koppelen aan verkooprelatieprofiel en werksoort

De kortingschaal moet gekoppeld worden aan een verkooprelatie:

 1. Ga naar: Algemeen / Inrichting / Integratie-instellingen / Verkooprelatieprofiel.
 2. Open de eigenschappen van het verkooprelatieprofiel.
 3. Open het tabblad Kortingen/toeslagen.
 4. Selecteer de Combigroep.
 5. Selecteer de kortingschaal Toeslag voor avondwerk.
 6. Klik op: Opslaan en sluiten

Vervolgens moet je de kortingschaal koppelen aan een werksoort:

 1. Ga naar: Projecten / Item / Werksoort.
 2. Open de eigenschappen van een werksoort.
 3. Open het tabblad Extra.
 4. Selecteer de Combigroep.
 5. Klik op: Opslaan en sluiten
Aanpassen boekingslay-out

Als je de factuurkorting zichtbaar wilt hebben tijden het invoeren van orders, pakbonnen of facturen dan moet je het veld Korting/toeslag over groepen opnemen in de boekingslay-out. Je voegt dit veld toe in de Staart.

Aanpassen boekingslay-out:

 1. Ga naar: Algemeen / Beheer / Boekingslay-out.
 2. Open de eigenschappen van de boekingslay-out van bijvoorbeeld de pakbon.
 3. Open het tabblad Staart.
 4. Open onder Lay-out het tabblad Totalen.
 5. Sleep de velden in de linkerkolom allemaal een veld naar beneden. Je moet beginnen met het onderste veld.
 6. Klik op: de '+' voor regelvelden.
 7. Sleep het veld Korting/toeslag over groepen naar het lege veld dat is ontstaan.
 8. Hernoem het veld Korting/toeslag over groepen door onderin het scherm bij 'Veld eigenschappen' in het veld 'Afwijkende omschrijving' de term 'Toeslag' in te vullen.
 9. Klik op: Opslaan en sluiten
Aanpassen factuurlay-out

Het veld Korting/toeslag over groepen moet opgenomen worden in de factuurlay-out.

Aanpassen factuurlay-out:

Let op: 

Er is ook een standaard factuurlay-out beschikbaar waarop de combikorting als is opgenomen. In plaats van het aanpassen van je eigen factuurlay-out kun je er ook voor kiezen om deze nieuwe factuurlay-out te koppelen aan het verkooprelatieprofiel.

 1. Ga naar: Ordermanagement / Uitvoer / Beheer / Rapport.
 2. Open de eigenschappen van de factuurlay-out.
 3. Klik, links onder, op Aanpassen.
 4. Ga naar: Verkoopfactuur / Bedragen.
 5. Selecteer het veld Korting/toeslag over factuurtotaal en voeg dat aan de velden in de gegevensverzameling toe door op de '>' te klikken.
 6. Klik op: Volgende
 7. Klik op: Ja
 8. Klik op: Volgende
 9. Klik op: Volgende
 10. Klik op: Voltooien
 11. Het veld Korting/toeslag over groepen is nu toegevoegd aan de velden in de detailsectie. Sleep dit veld nu naar de gewenste positie op de factuur.
 12. Sla het rapport op. Als je nu een pakbon toevoegt, gereedmeldt en er een factuur van maakt, dan staat onderin de lay-out de combikorting vermeld.