Projecten in OutSite inrichten

Voordat je gebruik kunt maken van Projecten met Project Self Service (PSS) in InSite en/of OutSite moet je de functionaliteit inrichten.

Voordat de gebruikers van OutSite bij de Projecten portal kunnen moet je het menu aan de site toevoegen en de typen pagina's voor Projecten activeren in de site.

Als je het menu Projecten toevoegt aan de site dan beschik je automatisch over een basispagina, een standaard projectpagina met basisinformatie, voor het raadplegen van Mijn projecten en Projecten.

Voor ge├»nteresseerden kun je de basispagina voor projecten beschikbaar stellen. De basispagina dient tevens als bron voor de pagina’s voor teamleden en de rol die ze spelen binnen het team.

Inhoud

Typen pagina's activeren voor Projecten in OutSite

Voor de Projecten portal activeer je de typen pagina Projecten. Je kunt ook Teams activeren als je de functionaliteit voor raadplegen van teams en teamleden beschikbaar wilt stellen.

Typen pagina voor Projecten in OutSite activeren:

 1. Open Profit.
 2. Ga naar: Algemeen / In & OutSite / Site.
 3. Open de eigenschappen van de site.
 4. Ga naar het tabblad: Typen pagina.
 5. Vink Geactiveerd aan achter Projecten.
 6. Klik op: Opslaan en sluiten.

Menu-item aanmaken voor Projecten in OutSite

Je voegt het menu-item Projecten toe aan de site. Op deze portal pagina beschik je automatisch over de gegevens van Projecten.

Menu-item Projecten toevoegen:

 1. Menu-item toevoegen.

Zie ook

Direct naar

 1. Inrichting Projecten
 2. Basis stamgegevens inrichten in Profit
 3. Projecten instellingen inrichten
 4. Uren boeken en controles inrichten
 5. Geldigheidscombinaties
 6. Tarieven
 7. Voorcalculatie inrichten
 8. Nacalculatie inrichten
 9. Teams inrichten
 10. Projectstatus inrichten
 11. Projectprofielen inrichten
 12. Onderhanden werk inrichten
 13. Journalisering projectfacturen inrichten
 14. Projectfacturering instellen
 15. Conceptfacturering inrichten
 16. Projecten in InSite inrichten
 17. Projecten in OutSite inrichten