Nacalculatie met integratie Profit Agenda

Door deze integratie toont de Agenda in InSite per medewerker/gebruiker de nacalculatieboekingen als afspraken. Je hebt dan via de Agenda een beeld van de beschikbaarheid van de medewerker. Voor een volledig beeld kun je ook feestdagen, het rooster, verlof en verzuim weergeven in de Agenda, als je beschikt over Profit HRM of Profit Payroll. Om het overzichtelijk te houden kun je elk afspraaktype een aparte kleur geven. Zo kun je jouw agenda en die van je collega's, snel en effectief inzien en gemakkelijk afspraken plannen.

De medewerker moet als Profit-gebruiker bekend zijn (de medewerker moet aan een gebruiker gekoppeld zijn), want de Agenda in InSite bevat alleen agenda's van Profit-gebruikers.

Let op:

Het gaat hierbij om de Agenda in InSite. Dit is iets anders dan het boeken van nacalculatie via de kalenderweergave in InSite. Het uren boeken in de InSite kalenderweergave is primair een meer visuele manier van uren boeken. Via de Agenda in InSite heb je inzicht in meer dan nacalculatie en dat bovendien via de koppeling in je Outlook-agenda.

Inhoud

Beschrijving

De integratie tussen de nacalculatie en agenda in InSite vindt plaats op drie manieren:

  • Je kunt de geboekte nacalculatieregel automatisch als afspraak in de agenda tonen.
  • Je kunt een afspraak, die je maakt in de agenda, direct boeken als nacalculatieregel.
  • Je kunt achteraf een afspraak in de agenda, die niet van het type afspraak Nacalculatie is, boeken als nacalculatieregel.

Let op:

De integratie werkt onder de volgende voorwaarden:

  • De nacalculatie in de agenda is gebaseerd op Nacalculatie per regel, niet op Nacalculatie per week of Nacalculatie per periode of Uren boeken per week in InSite.
  • De afspraak is met één medewerker. Als sprake is van meerdere medewerkers, boek je de nacalculatie in iedere agenda apart.
  • De afspraak vindt plaats op één dag. Als sprake is van een meerdaagse of repeterende afspraak, boek je de nacalculatie voor iedere dag apart.

Profit zal nacalculatieregels voor verlof en verzuim uit Profit HRM niet opnemen in Profit Agenda. Voor verlof en verzuim is namelijk een aparte agenda-integratie beschikbaar.

Voorbereiding

Werkwijze