Projectboeking (doorboeken inkoopfactuur/kostenboeking)

Als je werkt met Projecten én Financieel, dan kun je inkoopfacturen, werksoorten en kostenboekingen vanuit Financieel als projectmutatie boeken op een project. Dit noemen we een projectboeking.

Een projectboeking kan dus zijn:

  • inkoopfactuur (al of niet via de workflow)
  • werksoorten boeking in Financieel
  • kostenboeking in Financieel
  • memoriaalboeking in Financieel

Inhoud

Beschrijving

Je voegt nacalculatieregels toe door het boeken van uren, materialen en eenheden op een project. Deze zie je terug in de eigenschappen van het project.

Daarnaast zie je ook projectboekingen terug in de projecteigenschappen. Projectboekingen kunnen zijn:

  • Inkoopfacturen en kosten die je boekt op een project in Profit Financieel. Ook memoriaalboekingen zijn mogelijk.
  • Als je integratie nacalculatie en salarisverwerking gebruikt in Profit Projecten en Profit Payroll dan kun je ook via een projectboeking in Profit Financieel een inkoopfactuur boeken, waarbij je deze kosten op een medewerker kunt boeken, zodat Profit de kosten inhoudt op het loon van de betreffende medewerker. Ook kosten die je niet via een inkoopfactuur in Profit Financieel boekt, kun je naar een project doorboeken.

Bij het boeken van de inkoopfactuur of kostenboeking kun je een toeslagpercentage invullen waarmee Profit het door te belasten bedrag berekent.

Profit bepaalt bij het boeken standaard de btw-plicht op basis van de crediteur, maar je kunt ook de btw-plicht laten bepalen door het project waar je op boekt. Bijvoorbeeld als een project plaatsvindt op een andere locatie dan de vestigingslocatie van de crediteur en waarbij de btw-plicht afwijkt van de btw-plicht van de crediteur.

Met de functie Journalisering verwerk je alle facturen die klaarstaan in de financiële administratie. Hierna kun je de facturen niet meer wijzigen zodat de aansluiting tussen de boekhouding en Profit Projecten gewaarborgd blijft. Van de doorgeboekte facturen kun je een dagstaat afdrukken.

Verkoop

Het is ook mogelijk om verkoopfacturen of opbrengsten door te boeken vanuit Profit Financieel naar Profit Projecten. Je moet dan aangeven in welk verkoopdagboek je de facturen wilt verwerken. Ook moet de grootboekrekening bekend zijn waarop de omzet wordt geboekt. De basis voor de journalisering definieer je door het instellen van de grondslag. Hierbij kun je aangeven dat je de omzetrekening bijvoorbeeld per medewerker, per werksoort(groep), per artikel(groep) of per project(groep) vastlegt.

Voorbereiding

Werkwijze

Zie ook