Doorboeken inkoopfacturen en kostenboekingen op project

Als je werkt met Projecten én Financieel, dan kun je inkoopfacturen, werksoorten en kostenboekingen vanuit Financieel als projectmutatie boeken op een project.

Inhoud

Beschrijving

Je voegt nacalculatieregels toe door het boeken van uren, materialen en eenheden.

Je kunt inkoopfacturen en kosten die je boekt in Profit Financieel, doorboeken naar de nacalculatie van een project in Profit Projecten. Als je integratie nacalculatie en salarisverwerking gebruikt in Profit Projecten en Profit Payroll dan kun je ook via een projectboeking in Profit Financieel een inkoopfactuur boeken, waarbij deze kosten op een medewerker kunnen worden geboekt, zodat de kosten worden ingehouden op het loon van de betreffende medewerker. Ook kosten, die je niet via een inkoopfactuur in Profit Financieel boekt, kun je naar een project doorboeken.

Inkoopfacturen en overige doorgeboekte kosten kun je evenals uren, materialen en eenheden bij automatische facturering op 'regiebasis' aan de opdrachtgever doorbelasten. Bij het boeken van de inkoopfactuur of van de kostenboeking kun je dit aangeven en kun je hierbij een toeslagpercentage invullen waarmee het door te belasten bedrag wordt berekend.

Bij het boeken van een inkoopfactuur bepaalt Profit standaard de btw-plicht op basis van de crediteur, maar je kunt ook de btw-plicht laten bepalen op basis van het project waar je de kosten op boekt. Deze functionaliteit is niet standaard beschikbaar, maar moet je apart activeren en inrichten. Dit gebruik je als je te maken hebt met projecten die plaatsvinden op een andere locatie dan de vestigingslocatie van de crediteur en waarvan de btw-plicht afwijkt van de btw-plicht van de crediteur. Een voorbeeld hiervan zijn hotelkosten die op locatie gemaakt zijn.

Met de functie Journalisering verwerk je alle facturen die klaarstaan in de financiële administratie. Hierna kun je de facturen niet meer wijzigen om zo de aansluiting tussen de boekhouding en Profit Projecten te waarborgen. Van de doorgeboekte facturen kun je een dagstaat afdrukken.

Het is ook mogelijk om verkoopfacturen of opbrengsten door te boeken vanuit Profit Financieel naar Profit Projecten. Je moet dan aangeven in welk verkoopdagboek je de facturen wilt verwerken. Ook moet de grootboekrekening bekend zijn waarop de omzet wordt geboekt. De basis voor de journalisering definieer je door het instellen van de grondslag. Hierbij kun je aangeven dat je de omzetrekening bijvoorbeeld per medewerker, per werksoort(groep), per artikel(groep) of per project(groep) vastlegt.

Voorbereiding

Werkwijze

Zie ook