Journaalpost van inkoopfactuur met projectboeking raadplegen en wijzigen

Je kunt een projectboeking wijzigen via de journaalpost.

Eenvoudiger wijzigen is ook mogelijk. (Profit 3)

Als je inkoopfacturen met projectboekingen hebt geboekt, dan kun je hiervan de journaalposten en projectmutaties raadplegen en wijzigen via de weergave Financiële mutaties in Profit Financieel. Je kunt deze projectmutaties achteraf wijzigen, maar dit is alleen mogelijk als:

 • de bijbehorende nacalculatieregels nog niet zijn geaccordeerd en/of gereedgemeld,
 • het gekoppelde project is nog niet afgemeld (tabblad Status) en Werkelijke datum gereed van het project is nog niet ingevuld.

  Na betaling van de inkoopfactuur kun je het projectnummer en factuurbedrag niet meer wijzigen. Je kunt nog wel de boekingsdatum, omschrijving journaalpost, kostenbedrag en btw-bedrag nog wijzigen en in de projectboeking kun je bedrag en kostensoort nog aanpassen, maar het bedrag van de projectboeking moet nog wel overeenkomen met de inkoopjournaalpost.

Project van de boeking wijzigen

Je kunt het project wijzigen van de journaalpost van een projectboeking, waarbij je in de inkoopfactuurregel (de eerste boekingsregel) een project hebt ingevuld. Dit kun je alleen wijzigen op de inkoopfactuurregel van de journaalpost. Als je het project wijzigt, wordt ook de onderliggende projectboeking gewijzigd naar het nieuwe project. Ook de bestemming van het dossieritem wordt gewijzigd naar het nieuwe project. Dit heeft gevolgen voor de workflow:

 • Als een workflow gekoppeld is die nog NIET is afgerond, dan wordt de workflow opnieuw gestart. Dit gebeurt ALLEEN als het project bij het aanmaken van de boeking direct is vastgelegd. Als het project later is vastgelegd en daarna wordt gewijzigd, dan wordt de workflow niet opnieuw gestart.
 • Is de workflow WEL afgerond, dan wordt de workflow niet opnieuw gestart.

Project van de boeking verwijderen

Als je de projectboeking wilt verwijderen (bijvoorbeeld als de inkoopfactuur niet op een project geboekt had moeten worden) en je gebruikt de workflow inkoopfactuur, dan kun je in de taak met aanpassen het projectnummer (extra bestemming) verwijderen. Het kunnen wijzigen/verwijderen is afhankelijk van je instellingen Bewerken buiten workflow altijd mogelijk bij het veld Bewerken van het dossieritem (workflow) Inkoopfactuur. Hierna kun je in Profit in de financiële boeking het projectnummer en de gekoppelde projectboeking verwijderen.

Journaalpost van inkoopfactuur met projectboeking raadplegen en wijzigen:

 1. Ga naar: Financieel / Grootboek / Financiële mutaties.
 2. Open de eigenschappen van de mutatie van de inkoopfactuur.
 3. Ga naar het tabblad: Nacalculatie.

  Je ziet de projectmutatie(s). Hiermee heb je bij de journaalpost inzicht hoe de kosten verdeeld zijn over projecten.

 4. Ga naar het tabblad: Mutaties.
  1. Klik op de actie: Wijzig journaalpost als je de journaalpost wilt wijzigen.

   Je ziet een boekingslay-out met de boekingsregels van de journaalpost. Je kunt de regels wijzigen, of regels toevoegen of verwijderen.

  2. Klik op de actie: Projectboeking als je de gegevens in het projectboeking-scherm wilt wijzigen.
 5. Klik op: Opslaan en sluiten.

Zie ook

Direct naar

 1. Projectboeking (doorboeken inkoopfactuur/kostenboeking)
 2. Doorboeken inkoopfacturen en kostenboekingen (projectboeking) in Financieel inrichten
 3. Inkoopfactuur boeken op een project (projectboeking)
 4. Inkoopfactuur als projectboeking met bijlage de workflow in
 5. Inkoopfactuur als projectboeking met btw-plicht van project
 6. Inkoopfactuur als projectboeking met loonmutatie medewerker
 7. Kosten boeken als projectboeking
 8. Werksoort boeken als projectboeking
 9. Projectboeking wijzigen
 10. Journaalpost van inkoopfactuur met projectboeking raadplegen en wijzigen
 11. Journaalpost van inkoopfactuur met projectboeking verwijderen