Van verkeersboete (Financieel) naar loonmutatie medewerker (Payroll)

Als je integratie nacalculatie en salarisverwerking gebruikt in Profit Projecten en Profit Payroll, dan kun je ook via een projectboeking in Profit Financieel een inkoopfactuur boeken, waarbij je deze kosten op een medewerker boekt en Profit de kosten inhoudt op het loon van de betreffende medewerker.

Als je aan de kosten een looncomponent koppelt, via de actie Integratie Payroll, dan kun je de kosten automatisch inhouden op het loon van de medewerker.

Met deze financiële integratie kun je bijvoorbeeld de boete ('beschikking') van het Centraal Justitieel Incassobureau boeken als inkoopfactuur, waarbij je de kosten van de verkeersboete kan inhouden op het salaris van de betreffende medewerker. Een ander voorbeeld is als een medewerker heeft gedineerd bij een restaurant en de rekening is naar het bedrijf gestuurd. Deze factuur kun je via dezelfde werkwijze inhouden op het salaris van de medewerker.

Inrichten Verkeersboeten naar Loonmutatie medewerker
 • Grootboekrekening inrichten

  Je voegt een grootboekrekening toe waarop de boetes geboekt moeten worden, bijvoorbeeld Boetes personeel. Je geeft bij deze grootboekrekening aan of deze doorboeking is toegestaan of zelfs verplicht is, als je inkoopfacturen of kosten wilt doorboeken vanuit de financiële administratie.

 • Boekingslay-out nacalculatie

  Je voegt het veld Medewerker toe aan de boekingslay-out voor de projectboeking (Profit Financieel).

 • Integratie nacalculatie en salarisverwerking

  Voordat je gebruik kunt maken van de functie verkeersboetes doorboeken als projectboeking naar een loonmutatie moet je uiteraard de functionaliteit Integratie nacalculatie en salarisverwerking hebben ingericht.

 • Kostensoort inrichten

  Je voegt een kostensoort Boete toe die je wilt doorbelasten aan de medewerker. Je voegt deze toe via Projecten / Item / Kosten. Vervolgens koppel je deze kostensoort aan een looncomponent via de actie Integratie Payroll, dan kunnen de kosten ingehouden worden op het loon van de medewerker.

Zie ook
Verkeersboete boeken (Financieel) met loonmutatie medewerker (Payroll)

Je kunt via een projectboeking in Profit Financieel een inkoopfactuur boeken voor bijvoorbeeld een boete of declaratie, waarbij je deze kosten op een medewerker boekt en Profit de kosten inhoudt op het loon van de betreffende medewerker. Je moet dan de integratie nacalculatie en salarisverwerking in Profit Projecten en Profit Payroll hebben ingesteld.

Met deze financiële integratie kun je bijvoorbeeld de boete ('beschikking') van het Centraal Justitieel Incassobureau boeken als inkoopfactuur, waarbij de kosten van de verkeersboete dan worden ingehouden op het salaris van de betreffende medewerker.

Factuur verkeersboete boeken met loonmutatie medewerker:

 1. Ga naar: Financieel / Boeken / Dagboek.
 2. Selecteer het inkoopdagboek waarin je de inkoopfactuur boekt.
 3. Klik op: Voltooien.

  Selecteer de crediteur, wijzig eventueel de boekingsomschrijving, vul het totale bedrag van de boete in inclusief eventuele btw in.

 4. Vul de tweede boekingsregel in.
 5. Selecteer de kostenrekening als deze niet automatisch voorgesteld wordt.
 6. Wijzig eventueel de boekingsomschrijving.

  Let op:

  Indien gewenst, kun je de boekingsomschrijving aanpassen, bijvoorbeeld de omschrijving/plaats van de verkeersovertreding. Afhankelijk van de instellingen wordt deze omschrijving in de projectboeking meegenomen, de omschrijving van de projectboeking kun je ook aanpassen. De omschrijving van de projectboeking is de omschrijving die op de loonstrook staat (wederom afhankelijk van de instellingen).

  Bij meerdere boetes van een medewerker worden de boetes met dezelfde omschrijving verdicht op 1 regel op de loonstrook weergegeven. Afhankelijk van wat gewenst is wijzig je wel of niet de standaard omschrijving.

  De volgende vraag verschijnt: "Wil je voor deze regel een projectboeking maken?."

 7. Klik op: Ja. Je kunt ook op de actieknop Projectboeking klikken.  

  Aan deze kosten moet een looncomponent zijn gekoppeld (via de actie Integratie Payroll), zodat deze kosten ingehouden worden op het loon van de medewerker. Bijvoorbeeld looncomponent 100.008.130 'Inhouding bekeuring/boete'.

  Wijzig de omschrijving van de projectboeking als je een specifieke omschrijving van de boete wilt tonen op de loonstrook of meerdere boetes van een medewerker per regel apart op de loonstrook wilt tonen, bijvoorbeeld Boete A50. Bij meerdere boetes van een medewerker worden de boetes met dezelfde omschrijving verdicht op 1 regel op de loonstrook weergegeven.

  Let op:

  Je kunt de lay-out van de boekingsregel aanpassen. In dit geval voeg je het veld Medewerker toe aan de boekingslay-out.

 8. Maak de boeking verder af.
 9. Klik op: Opslaan en sluiten.
 10. Klik op: Ja.

Bij de salarisverwerking zal de boete worden ingehouden op het loon van de betreffende medewerker. Eventueel kun je de betreffende medewerker opnieuw verwerken. Hierna kun je de salarisverwerking van de betreffende medewerker. De boete wordt getoond op de loonstrook met een omschrijving afhankelijk van wat je hebt ingevuld op de projectboeking.

Nacalculatie accorderen van verkeersboete

De toegewezen leidinggevende accordeert de nacalculatieregels in Profit Projecten.

Nacalculatie van verkeersboete accorderen:

 1. Ga naar: Projecten / Nacalculatie / Nacalculatie accorderen (of Accorderen uren bij Profit-licentie met Uren/declaraties) en Accorderen voor Payroll.

  Het accorderen is nodig om nacalculatieregels te kunnen factureren. De stap Accorderen voor Payroll staat hier los van. Of je deze stappen apart moet uitvoeren, of alleen moet Accorderen voor Payroll, of zelfs niet hoeft te Accorderen voor Payroll, is afhankelijk van de inrichting van het proces Accordering en gereedmelding (Profit Projecten).

  Als je bij de HRM-instelling, via HRM / Beheer / Instellingen, tabblad Integratie, Accorderen voor Payroll niet hebt aangevinkt, dan voert Profit deze stap Accorderen voor Payroll automatisch uit nadat je de nacalculatieregels invoert (dus ook de boeking met de boete). Als je de HRM-instelling Accorderen voor Payroll wel hebt aangevinkt, dan moet je apart de nacalculatie accorderen voor Payroll via Projecten / Nacalculatie / Accorderen voor Payroll. Na invoer of accordering sluist Profit de nacalculatieregels  automatisch door naar Payroll en worden de kosten van de boete op de loonstrook ingehouden.

Zie ook