thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Van verkeersboete (Financieel) naar loonmutatie medewerker (Payroll)

Als je integratie nacalculatie en salarisverwerking gebruikt in Profit Projecten en Profit Payroll dan kun je ook via een projectboeking in Profit Financieel een inkoopfactuur boeken, waarbij je deze kosten op een medewerker boekt en Profit de kosten inhoudt op het loon van de betreffende medewerker. Als je aan de kosten een looncomponent koppelt, via de actie Integratie Payroll, dan kun je de kosten automatisch inhouden op het loon van de medewerker.

Met deze financiƫle integratie kun je bijvoorbeeld de boete ('beschikking') van het Centraal Justitieel Incassobureau boeken als inkoopfactuur, waarbij je de kosten van de verkeersboete kan inhouden op het salaris van de betreffende medewerker. Een ander voorbeeld is als een medewerker heeft gedineerd bij een restaurant en de rekening is naar het bedrijf gestuurd. Deze factuur kun je via dezelfde werkwijze inhouden op het salaris van de medewerker.

Voorbereiding
 • Grootboekrekening inrichten

  Je voegt een grootboekrekening toe waarop de boetes geboekt moeten worden, bijvoorbeeld Boetes personeel. Je geeft bij deze grootboekrekening aan of deze doorboeking is toegestaan of zelfs verplicht is, als je inkoopfacturen of kosten wilt doorboeken vanuit de financiƫle administratie.

 • Boekingslay-out nacalculatie

  Je voegt het veld Medewerker toe aan de boekingslay-out voor de projectboeking (Profit Financieel).

 • Integratie nacalculatie en salarisverwerking

  Voordat je gebruik kunt maken van de functie verkeersboetes doorboeken als projectboeking naar een loonmutatie moet je uiteraard de functionaliteit Integratie nacalculatie en salarisverwerking hebben ingericht.

 • Kostensoort inrichten

  Je voegt een kostensoort Boete toe die je wilt doorbelasten aan de medewerker. Je voegt deze toe via Projecten / Item / Kosten. Vervolgens koppel je deze kostensoort aan een looncomponent via de actie Integratie Payroll, dan kunnen de kosten ingehouden worden op het loon van de medewerker.

Werkwijze

Process

Nacalculatie

Work area

Projecten