Inkoopmutaties

Je boekt inkoopfacturen in een inkoopboek. Hierdoor ontstaat automatisch een openstaande post bij de geselecteerde crediteur (inkooprelatie). Als je de betaling hebt gedaan, kun je de openstaande post weer afboeken via een bank- of kasboek.

Dit onderwerp heeft alleen betrekking op inkoopmutaties waarvan je de inkoopfacturen 'handmatig' vastlegt in een inkoopboek. Je kunt in Profit ook inkoopfacturen vastleggen en deze later journaliseren, waardoor Profit de inkoopmutaties 'automatisch' genereert in een inkoopdagboek. Dit geldt bijvoorbeeld voor inkoopfacturen uit Profit Ordermanagement.

Inhoud

Beschrijving

Als je een inkoopboeking invoert in een inkoopboek, ontstaat de volgende journaalpost:

Rekening

Debet

Credit

Aan crediteuren

 

bedrag incl. btw

Kostenrekening

bedrag excl. btw

 

Te vorderen btw

btw bedrag

 

Het bedrag van de openstaande post (het factuurbedrag dat je moet betalen aan de crediteur) komt via het crediteurennummer op de verzamelrekening Crediteuren terecht.

Je kunt het boekingsproces sneller laten verlopen door in de eigenschappen van de crediteur een Voorkeur tegenrekening te koppelen.

Je kunt het factuurbedrag uitsplitsen over meerdere regels, bijvoorbeeld omdat er sprake is van verschillende producten of kostensoorten. Je selecteert op elke boekingsregel een andere grootboekrekening en je vult het van toepassing zijnde bedrag in. Hetzelfde geldt voor bedragen die verschillende btw-percentages hebben.

Betalingen

Als je een inkoopfactuur betaald hebt, boek je de betaling in een kas- of bankboek. Je selecteert tevens de betreffende openstaande post, waardoor deze wordt afgeboekt. In Profit ontstaat bij betaling per bank de volgende journaalpost:

Rekening

Debet

Credit

Crediteuren

bedrag incl. btw

 

Aan Bank

 

bedrag incl. btw

Voorbereiding

Werkwijze

Zie ook