Btw/icp inrichten

Profit biedt een kant-en-klare set btw-codes en secties die je direct kunt gebruiken. In dit gedeelte vind je aanvullende zaken over de inrichting.

Je richt alle zaken in die nodig zijn voor een correcte registratie van btw-bedragen en het opstellen van de btw-aangifte. Als je de btw-aangifte elektronisch wilt versturen naar de Belastingdienst, moet je ook de uitwisseling met de Belastingdienst inrichten.

Inhoud

Beschrijving

Per administratie ligt vast van welk land de wetgeving wordt toegepast. Dit land bepaalt met welke btw-codes, btw-tarieven en btw-secties de uiteindelijke bedragen voor de btw-aangifte worden berekend.

Als je vrijgesteld bent van btw, dan richt je dit in. Daarna hoef je niets meer in te stellen.

Bij btw-aangifte voor buitenland of voor fiscale eenheid geldt een afwijkende procedure, daarbij richt je eerst e.e.a. in op omgevingsniveau.

Schematisch ziet de inrichting van de btw in Profit er zo uit:

Fin_BTW-sectie 1

Bij de inrichting van de Nederlandse btw/icp-aangifte ga je globaal als volgt te werk.

  • Als je de eerste en enige administratie inricht en je hebt een Nederlandse licentie, dan zal het land van wetgeving doorgaans Nederland zijn. Je kunt administraties toevoegen waarbij je direct het land van wetgeving vastlegt. In de financiële administratie-instellingen leg je het btw-nummer en de aangifteperioden van de btw- en icp-aangifte vast.
  • Vervolgens richt je de btw-rekeningen en de tariefgroepen met de btw-tarieven in. In de btw-codes leg je per btw-code het type transactie vast en koppel je o.a. de btw-rekeningen. De btw-secties volgen de indeling van het btw-aangifteformulier. De secties voor de Nederlandse aangifte zijn ingericht. Je kunt eventueel zelf secties inrichten. Als je daadwerkelijk aangifte gaat doen, zal Profit de btw-secties automatisch vullen op basis van de gekoppelde btw-codes. Hierop is één uitzondering: het is mogelijk dat je btw-secties handmatig moet invullen, bijvoorbeeld het privégebruik en de schattingen.
  • Bij debiteuren en crediteuren en bij de items leg je bepaalde btw-instellingen vast.
  • Vervolgens doe je aangifte. Je kunt ervoor kiezen de aangifte daarna automatisch te betalen. Dit moet je zelf inrichten.

De inrichting voor de aangiften van een fiscale eenheid en voor het buitenland wijken enigszins af van de standaard inrichting. Dit wordt apart behandeld.

Buitenlandse handel en levering

Let op:

Je bepaalt per administratie voor welk land je de btw c.q. wetgeving wilt toepassen. Profit ondersteunt alleen de btw-inrichting van de Benelux-landen en de Caribbean (voorheen Nederlandse Antillen). Voor andere landen kun je de btw naar eigen inzicht inrichten.

Als je handel drijft met buitenlandse bedrijven of organisaties binnen de EU, moet je ook een icp-aangifte doen. Profit genereert de icp-aangifte afhankelijk van de instellingen automatisch, tegelijk met de btw-aangifte.

Als je goederen en diensten aan andere EU-landen levert, zonder dat daar een factuur aan te pas komt, dan moet je een icp-register bijhouden. Dit komt voor als je buitenlandse vestigingen hebt en daaraan levert. Ook andere factuurloze activiteiten moet je aangeven op een icp-aangifte. Denk bijvoorbeeld aan het verplaatsen van een hijskraan over de grens of het in het buitenland laten verrichten van werkzaamheden waarbij je de goederen over de grens transporteert en later weer terughaalt. Een voorbeeld van het laatste is het overbrengen van winterjassen naar Polen. Daar worden er knopen aan gezet waarna de winterjassen weer kant en klaar worden teruggestuurd.

Werkwijze

Financieel:

Bijzondere situaties:

Accountants:

Buiten Nederland:

Zie ook