Btw-codes toevoegen

Je gebruikt btw-codes voor het berekenen en boeken van btw-bedragen in facturen en mutaties. Je voegt voor elke soort btw een btw-code toe.

In dit artikel is gave nieuwe functionaliteit verwerkt die beschikbaar is vanaf Profit 3.

We werken momenteel hard aan de documentatie van dit onderdeel.

Via de btw-code stuur je ook de journalisering van de btw. In de btw-code staat de berekeningsmethode (normale berekening, uitlichten, toevoegen, splitsen) van de btw en op welke grootboekrekening je het btw-bedrag wilt boeken. De btw-code zie je ook als kenmerk van financiële boekingen zodat je inzicht krijgt in btw-omzetten en je ze kunt herleiden voor de btw- en icp-aangifte.

Per land moet je voor iedere combinatie van btw-plicht en btw-tariefgroep een btw-code vastleggen.

Let op: 

Bij transacties met buitenlandse klanten of leveranciers kun je de standaard btw-codes niet gebruiken. Dit geldt voor intracommunautaire prestaties (import vanuit en export naar landen in de Europese Unie), export buiten de EU en Televerkoop. Voor deze transacties moet je aparte btw-codes toevoegen.

Je kunt voor een btw-code het percentage terug te vorderen btw wijzigen.

Een btw-code heeft dus de volgende functies:

 • Op basis van de btw-code in een boekingsregel berekent Profit het btw-bedrag.
 • Profit boekt btw-bedragen op de btw-rekeningen die aan de btw-codes gekoppeld zijn.
 • Profit plaatst de btw-bedragen op de btw-aangifte (via de koppeling met btw-secties).

Als je een boeking rechtstreeks in een dagboek vastlegt moet je de btw-code selecteren of meestal is deze als voorkeur al bij de grootboekrekening vastgelegd. Om de kans op fouten te beperken zijn er een aantal controles gedefinieerd. Bijvoorbeeld: de btw-plicht van de btw-code moet overeenkomen met de btw-plicht van de debiteur of crediteur.

Inhoud

Btw-codes toevoegen
 1. Ga naar: Financieel / Btw/icp / Inrichting / Btw-code.

 2. Klik op: Nieuw.
 3. Vul een Btw-code in. Gebruik een eenvoudige code in verband met het selecteren in de regels van de boekingslay-outs.
 4. Selecteer het Land waaraan je de btw-code wilt koppelen, bijvoorbeeld Nederland (NL).
 5. Vul de omschrijving in.
 6. Selecteer Verkoop bij Code inkoop/verkoop, als de btw-code voor verkoopboekingen is of selecteer Inkoop als de btw-code voor inkoopboekingen is.
 7. Bij het boeken van facturen voor debiteuren mag je alleen btw-codes met Verkoop gebruiken, bij het boeken van facturen van crediteuren alleen btw-codes met Inkoop.
 8. Selecteer de Btw-plicht.
 9. Selecteer de Btw-tariefgroep.

  Je kunt alleen tariefgroepen selecteren die gekoppeld zijn aan het zojuist geselecteerde Land. De Btw-tariefgroep is van belang als je facturering gebruikt. Met het percentage in de tariefgroep berekent Profit het btw-bedrag voor de regel. Je ziet dit percentage ook in het tabblad Tarieven.

 10. Selecteer Volledig (100%) bij Voorkeur btw-terugvordering. Dit veld is zichtbaar vanaf Profit 3.

  Alleen als je te maken hebt met andere percentages btw-terugvordering (in geval van btw vrijgesteld of pro rata) kun je hier een andere waarde selecteren.

 11. Selecteer bij Rekening de grootboekrekening waarop je de btw-bedragen wilt boeken. Je kunt alleen btw-rekeningen selecteren.
 12. Selecteer de Berekeningsmethode die Profit moet gebruiken.

  Je gebruikt in normale gevallen de methode Normale berekening.

 13. Vink Dienstenberekening aan bij een btw-code die je gebruikt voor IC levering diensten. Profit gebruikt dit om het verschil tussen IC levering goederen en IC levering diensten te kunnen maken.  

  Ook voor buiten de EU kun je dit veld aanvinken.

 14. Selecteer de Btw-sectie waaraan je de btw-code wilt koppelen.

  Btw-secties zijn als het ware de paragrafen in het aangifteformulier. Aangifte-bedragen worden per sectie opgeteld.

  Als je Uitgesloten van btw/icp hebt als btw-tariefgroep, dan moet je hier Overige (niet in BTW aangifte) selecteren.

 15. Klik op: Voltooien.

  Let op!

  Als er geboekt is op een btw-code is het niet meer mogelijk om wijzigingen aan te brengen. Als er nog niet geboekt is op een btw-code dan kun je de code verwijderen en opnieuw aanmaken.

Btw-code blokkeren

Je blokkeert een btw-code als deze niet meer mag worden gebruikt. Als een btw-code eenmaal gebruikt is kun je deze namelijk niet meer verwijderen.
Als er mutaties op een btw-code zijn geweest, is het niet meer mogelijk om de grootboekrekening in de eigenschappen van de btw-code te wijzigen. Je kunt er dan voor kiezen om de btw-code te blokkeren en vervolgens een nieuwe btw-code aan te maken met de nieuwe grootboekrekening.

Btw-code blokkeren:

 1. Ga naar: Financieel / Btw/icp / Inrichting / Btw-code.
 2. Open de eigenschappen van de btw-code.
 3. Vink Geblokkeerd aan.
 4. Klik op: Opslaan en sluiten.

Uitsluiten van automatische bepaling btw-code

Je kunt instellen dat Profit bepaalde btw-codes niet moet toepassen bij het automatisch bepalen van de juiste btw-code in Ordermanagement, Projecten, Abonnementen en Cursusmanagement. Dit geldt zowel voor inkoop als voor verkoop.

De btw-code wordt dan dus alleen gebruikt in Profit Financieel als je handmatig een btw-code instelt in de financiële boeking.

Dit gebruik je bijvoorbeeld als je meerdere btw-codes bij een tarief hebt. Profit neemt dan altijd de eerste. En je wilt dat Profit deze code overslaat bij het automatisch bepalen, zoals dat bijvoorbeeld bij een inkooporder met confrontatie (zonder verplichting) gaat. Deze code gebruik je dan dus alleen bij handmatige bepaling van de juiste btw-code in de financiële boeking.

Fin_Uitsluiten van automatische bepaling btw-code (10)

Uitsluiten van automatische bepaling btw-code:

 1. Ga naar: Financieel / Btw/icp / Inrichting / Btw-code.
 2. Open de eigenschappen van de btw-code die je alleen handmatig in een financiële boeking wilt kunnen selecteren.
 3. Ga naar het tabblad: Algemeen.
 4. Vink Uitsluiten van automatische bepaling btw-code aan.
 5. Klik op: Opslaan en sluiten.

Direct naar

 1. Btw/icp inrichten
 2. Btw-vrijstelling instellen
 3. Aangiften btw en icp instellen
 4. Btw-rekeningen toevoegen
 5. Btw-tariefgroepen en tarieven
 6. Btw-codes toevoegen
 7. Btw-secties indelen
 8. Btw-plicht bij debiteur/crediteur instellen
 9. Btw-instellingen per Item
 10. Kleineondernemersregeling (KOR) vanaf 2020 inrichten
 11. Btw-aangifte fiscale eenheid inrichten
 12. Btw-code blokkeren
 13. Belastingdienst automatisch betalen inrichten
 14. Btw vrijgesteld met prorata voor Inkoop inrichten (Zorg/Onderwijs)
 15. Btw vrijgesteld voor Inkoop van voorraadartikelen inrichten (Zorg/Onderwijs)
 16. Btw met terugvordering btw-compensatiefonds inrichten (Overheid)
 17. Btw-verlegd inrichten
 18. Btw-aangifte accorderen via OutSite inrichten
 19. Btw-aangifte België inrichten
 20. Btw-aangifte Luxemburg inrichten
 21. Omzetbelasting Caribbean inrichten
 22. Omzetbelasting (BBO en BAZV) Aruba inrichten
 23. Items inrichten voor buitenlandse btw