Btw/ICP begrippen (Algemeen)

Hier vind je een algemene toelichting van een aantal begrippen binnen de btw/icp.

Btw

De Belasting op de Toegevoegde Waarde (btw) is een belasting over het verschil tussen de verkopen en de inkopen. Het verschil tussen verkopen en inkopen (inclusief kosten) wordt ook wel toegevoegde waarde genoemd. Een andere naam is Omzetbelasting, hoewel deze benaming de lading niet helemaal dekt.

De btw wordt als volgt bepaald:

 • Je berekent btw over de goederen en/of diensten die je levert aan de verkooprelaties.
 • De inkooprelaties brengen btw in rekening als je goederen en/of diensten inkoopt.

Btw is een aangiftebelasting. De btw die je van de klant ontvangt, moet je afdragen aan de Belastingdienst. De btw die je betaalt aan de leveranciers mag je daarvan aftrekken.

Je boekt de btw automatisch door btw-codes te gebruiken in de verkooporders, facturen en financiële boekingslay-outs. Hierdoor past Profit het juiste btw-tarief toe en worden de btw-bedragen op de juiste grootboekrekeningen geboekt. De bedragen voor de btw-aangifte zijn hierop gebaseerd.

Icp

Als je als ondernemer goederen of diensten aan een btw-plichtige afnemer in een ander EU-lidstaat levert, dan is er sprake van een intracommunautaire prestatie (icp). Je registreert deze icp-prestaties in Profit al voor de btw-aangifte, maar je moet hiervoor ook icp-aangifte doen.

Je hoeft geen btw over deze goederen te berekenen. Dit is het zogenoemde nultarief. Het nultarief mag je alleen toepassen als je voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • De door jou geleverde goederen hebben Nederland daadwerkelijk verlaten.
 • De buitenlandse afnemer heeft een btw-nummer. Dit nummer moet je op de factuur vermelden.

Je bent verplicht alle goederen die je aan andere landen binnen de EU levert duidelijk te administreren. Het totaalbedrag moet je op de btw-aangifte vermelden. Daarnaast moet je periodiek een overzicht van al de geleverde goederen indienen bij de belastingdienst. Dit doe je met een ICP-aangifte (Intracommunautaire Prestaties).

Een IC-Prestatie hoeft niet alleen voort te komen uit een factuur, het kan ook zijn dat je goederen levert of diensten verricht in een ander EU-land waar de onderneming bijvoorbeeld een vestiging heeft. Je moet deze IC-Prestaties wel registreren als fictieve intracommunautaire leveringen.

Er zijn ook zeer specifieke transacties die niet via een factuur gaan, en daardoor niet in de btw/icp-aangifte zouden komen. Bijvoorbeeld bij reparatie van goederen in het buitenland. Dit soort transacties leg je handmatig vast in een icp-register.

Btw-regelgeving

Het land van wetgeving, dat is ingesteld in de administratie-eigenschappen, bepaalt welk regelgeving geldt. Dit is doorgaans Nederland, maar dit kan ook bijvoorbeeld ook België met de Belgische regelgeving zijn, als je daar gevestigd bent.

Moment waarop btw belastbaar is

Het moment waarop een btw-transactie belastbaar is, is van belang als regelgeving wijzigt omdat dan duidelijk moet zijn of de oude of nieuwe regels, tarieven etc. gelden. Feitelijk is de btw belastbaar op hetzelfde moment als dat de btw-transactie plaatsvindt. In de praktijk kijkt men echter naar de facturering, het zogenoemde factuurstelsel. Profit kijkt voor de berekening van het btw-bedrag naar de order- en offertedatum, vervolgens bij de facturering naar de factuurdatum en bij de financiële mutatie naar de boekstukdatum.

Berekenmethode

In de btw-code staat de berekeningsmethode van de btw. De volgende berekenmethoden zijn in Profit mogelijk:

 • Normale berekening

  Profit berekent de btw over het kosten- of opbrengstenbedrag, afhankelijk van het geselecteerde dagboek.

 • Uitlichten

  Je boekt altijd bedragen inclusief btw. Profit herleid automatisch het nettobedrag en het btw-bedrag. Deze bedragen worden geboekt in de betreffende boekingsregels.

  Gebruik deze berekenmethode alleen voor speciale btw-codes. Gebruik in normale gevallen de methode Normale berekening.

  Voorbeeld: 

  Je boekt een brutobedrag van 1.210,-- euro. De berekening van het te boeken bedrag exclusief 21% btw, gaat als volgt:

  100/121 * 1.210 = 1.000,--. De berekening van het btw-bedrag is: 21/121 * 1210 = 210,--.

 • Toevoegen

  Je boekt altijd bedragen exclusief btw. Profit herleid automatisch het btw-bedrag en het brutobedrag. Deze bedragen worden geboekt in de betreffende boekingsregels.

  Voorbeeld: 

  Je boekt een nettobedrag van 1.000 euro. De berekening van het BTW-bedrag is: 21/100 * 1000 = 210,--.

 • Splitsen (speciale berekening) (4)

  Profit berekent de btw altijd over het ingegeven bedrag inclusief btw. Vervolgens worden zowel het bedrag exclusief btw als het btw-bedrag zelf geboekt op de betreffende boekingsregels.

  Voorbeeld: 

  Je boekt een bedrag van 1.000 euro.

  De berekening gaat als volgt: 1000 - (21/100 * 1000) = 790. De berekening van het btw-bedrag is: 21/100 * 1000 = 210,--.

 • Vrijgesteld

  Het bedrag wordt verhoogd met het btw-percentage, zowel rekening als tegenrekening wordt inclusief btw gemuteerd.

 • Marge regeling

  Voor een margegoed voer je bij de inkoop geen boeking uit in Profit. Bij verkoop splits je de omzet in een inkoopgedeelte en het deel van de winstmarge. De berekenmethode Margeregeling geldt dus alleen voor het inkoopdeel van de verkooptransactie. Deze grondslag wordt niet op de aangifte vermeld en de btw wordt niet berekend, geteld of afgedrukt. Voor het deel van de winstmarge gebruik je de gebruikelijke btw-code of aparte btw-code voor de margeregeling, met 21% (over de winstmarge).

 • Geen berekening

Vrijstelling btw

Niet iedere onderneming hoeft btw-aangifte te doen. Als je een stichting of vereniging bent, dan geldt geen btw-plicht. Je activeert hiervoor de algehele btw-vrijstelling. Je hoeft dan verder niets meer in te richten.

Vrijgestelde prestaties

Prestaties waarbij je over de vergoeding die je ervoor ontvangt geen btw hoeft te betalen. Je mag voor vrijgestelde prestaties geen btw aftrekken als voorbelasting. Voorbeelden zijn een aantal medische, sociale of culturele diensten en diensten van banken.

Verleggingsregeling

Dit is een btw-regeling waarbij niet de leverancier, maar de afnemer verantwoordelijk is voor het berekenen en aangeven van de btw. Btw verlegd gebruik je bij internationale handel en bij onderaanneming in de bouw en in de confectie- en metaalindustrie. Ook bij mobiele telefoons, tablet-pc's en laptops geldt deze regeling mits je het drempelbedrag per type goed en per levering haalt. Raadpleeg de website van de Belastingdienst voor meer informatie.

Je maakt dan onderscheid tussen inkoop- en verkooptransacties:

 • Inkoop

  Je ontvangt facturen waarop geen btw berekend is. Je moet btw berekenen over het factuurtotaal en deze aangeven. Hiervoor stel je de inkooprelatie in met btw-plicht Verlegd van. De btw-code die hierbij hoort heeft de berekenmethode Normale berekening.

  Bij 'Inkopen verlegd' is altijd de berekenmethode Normale berekening gevuld. Uiteraard wordt vanuit Ordermanagement bij 'Inkopen verlegd' wel gerekend met 0%, en wordt pas bij de aangifte het btw-bedrag berekend.

 • Verkoop

  De verlegde btw draag je niet zelf af maar wordt door de debiteur aan de Belastingdienst afgedragen (bijvoorbeeld bij onderaanneming). Hij vermeldt het omzetbedrag waarover deze btw verschuldigd is, apart op de btw-aangifte.

Profit bevat de voorgedefinieerde btw-codes en -secties, zodat de btw-bedragen en de grondslagen correct op de aangifte komen.

Margeregeling

Dit is een bijzondere regeling voor gebruikte goederen, kunst, antiek of verzamelvoorwerpen. Handelaren in deze goederen kopen deze vaak in van particulieren of van ondernemers die voor de btw zijn vrijgesteld. Op de inkoop wordt geen btw in rekening gebracht. Bij de doorverkoop moet wel btw berekend worden. Dit betekent dat over een deel van de omzet dubbel btw zou worden betaald. Om dit te voorkomen, kan de ondernemer de margeregeling gebruiken.

Dit houdt in dat je de btw niet berekent over de verkoopprijs maar over de winstmarge, dus over het verschil tussen de verkoopprijs en de inkoopprijs. Daardoor wordt de verschuldigde btw lager.

Raadpleeg voor meer informatie over de margeregeling de website van de Belastingdienst.

Aandachtspunten bij margeregeling:

 • Je hebt geen recht op verrekening van voorbelasting over de inkoop van de margegoederen.
 • Als je als wederverkoper goederen inkoopt, brengt de verkoper van de goederen je geen btw in rekening op factuur.
 • Als de winstmarge negatief is, hoef je geen btw te betalen.
 • Je hanteert bij de berekening van de btw het hoge tarief, behalve bij leveringen van goederen waarvoor het lage tarief geldt, zoals boeken.

Voor het uitvoeren van de margeregeling kun je in Profit Financieel zowel in het dagboek Inkopen als in het dagboek Verkopen een boeking maken. Voor de inkoopboeking moet je echter wel de btw-code hiervoor inrichten.

Bij de inkoop boek je op de btw-code die je hiervoor hebt ingericht. Het is een inkoop van een (tweedehands) goed zonder btw waarvoor géén btw-code voor de margeregeling van toepassing is.

Bij verkoop boek je op twee btw-codes:

 • de gebruikelijke btw-code of aparte btw-code voor de margeregeling, met hoog percentage (over de winstmarge)
 • de btw-code 0% voor het inkoopgedeelte van de margeregeling. Deze grondslag verschijnt niet op de aangifte, want bij inkoop is ook geen btw betaald. Omdat deze btw-code niet op de aangifte staat, kun je deze ook niet in een sectie opnemen.

  Voorbeeld: 

  Je koopt een gebruikte auto in van een particulier voor € 1.500,-. Deze auto verkoop je voor € 2.000,- inclusief btw. De winst bedraagt € 413,22 en de btw bedraagt € 86,78. Btw-berekening: (500/121)*21 = € 86,78.

  De journaalpost bij de in inkooptransactie:

  Rekening

  Debet

  Credit

   

  Inkopen (btw-code margeregeling)

  1.500,00

   

   Inkoopwaarde, komt niet op aangifte

  Crediteur

   

  1.500,00

   

  btw 0%

   

  0,00

  Te vorderen btw

  De journaalpost bij de verkooptransactie ziet er zo uit:

  Rekening

  Debet

  Credit

   

  Debiteur

  2.000,00

   

   

  Omzet (btw-code marge)

   

  1.500,00

  Inkoopwaarde, komt niet op aangifte

  Omzet (btw-code hoog)

   

  413,22

  Winstmarge en grondslag voor de btw

  btw hoog

   

  86,78

  Af te dragen btw

  Alleen de laatste twee regels van deze journaalpost komen in de btw-aangifte.

Je kunt in Profit niet factureren op basis van de margeregeling, maar je kunt op de hier beschreven wijze wel een inkoop- en verkoopfactuur vastleggen in Profit Financieel.

Globalisatieregeling

Profit ondersteunt niet de globalisatieregeling. Bij de globalisatieregeling worden alle marge-inkopen van de marge-verkopen in een aangiftetijdvak afgetrokken. Het verschil tussen beiden is de winstmarge inclusief btw.

Export buiten EU

Bij import en export naar landen buiten de Europese Unie wordt geen btw op de inkoop- en verkoopfacturen in rekening gebracht. Wel moet je het omzetbedrag uit dit soort transacties via de btw-aangifte opgeven. Je hoeft hiervan geen icp-aangifte te doen.

Televerkoop

Bij televerkoop breng je bij import en export wel btw in rekening aan de afnemer (bijvoorbeeld bij verkoop aan particulieren). De btw en de omzet uit dit soort transacties staan apart op de btw-aangifte.

Direct naar

 1. Btw/ICP-begrippen en scenario's
 2. Btw/icp begrippen (Algemeen)
 3. Voorbeeld Btw-code in financiële boekingen
 4. Voorbeeld Btw-code bij verkoopboekingen
 5. Btw-scenario's