Voorraadjournalisering bij niet-terugvorderbare btw (Ordermanagement)

Je kunt als organisatie met niet-terugvorderbare btw te maken hebben.

Bijvoorbeeld:

Btw-scenario Inkoop vrijgesteld

Dit richt je in Profit in voor Inkoop.

Daarbij geldt het volgende met betrekking tot Btw vrijstelling bij inkoop van voorraadartikelen (zorg/onderwijs):

 • In Profit Financieel zorg je ervoor dat de rekening Prijsverschil en de rekening Inkoop ook bij vrijgestelde (niet-terugvorderbare) btw met inkoop van voorraadartikelen in evenwicht is. Dit doe je door o.a. in de Ordermanagement-instellingen het veld Btw terug te vorderen in te stellen.

  Profit verwerkt dan zowel de voorraadwaarde als de inkoopwaarde voor voorraadartikelen inclusief btw. Hierdoor leidt in Profit Financieel de btw niet meer tot een restant op de rekening Inkoop en wordt het prijsverschil apart geboekt. Dit speelt met name in de zorg en het onderwijs waar vrijgestelde btw gangbaar is.

  Let op:

  Voorwaarde is dat je voor de bepaling van de voorraadwaarde bij je voorraadartikelen de vaste verrekenprijs inclusief btw toevoegt.

Inhoud

Video

Ordermanagement Omgeving instellen voor vrijgesteld

In de Ordermanagement-instellingen stel je in hoe Profit in het inkoopproces moet omgaan met btw te vorderen.

Hiervoor moet je de inrichting in Financieel voor niet-terugvorderbare btw (ook wel 'pro rata' of 'btw vrijgesteld') al hebben gedaan.

 1. Ga naar: Ordermanagement / Beheer / Instellingen.
 2. Ga naar het tabblad: Voorraad.
 3. Selecteer bij Btw-categorie te vorderen, onder het kopje Btw-bepaling voorraadartikel bij inkoop, een van de opties:
  • Volgens project/verbijzondering - Deze staat standaard ingesteld. Profit bepaalt de btw-code op grond van de inrichting op kostenplaats / project.
  • Vrijgesteld - Hierbij kijkt Profit voor voorraadartikelen alleen naar de btw-codes voor inkoop met 0% btw te vorderen.
  • Volledig - Hierbij kijkt Profit voor voorraadartikelen alleen naar de btw-codes voor inkoop met 100% btw te vorderen.

  Dit veld in Ordermanagement is óók zichtbaar als je niet btw-vrijgesteld bent met inkoop met voorraadartikelen (voor eigen gebruik incl. workflow en procuratie). Dus ook als in de financiële Instellingen administratie / tabblad Btw, bij het kopje Btw te vorderen in het veld Verbijzonderingsas helemaal niets staat ingesteld.

  Als in de financiële Instellingen administratie Vrijgesteld staat ingesteld, moet je hierboven Vrijgesteld instellen.

Voorbeelden inkoopjournaalposten met niet-terugvorderbare btw vanuit Ordermanagement

Voorbeeld:

 • Artikel ABC heeft een vaste verrekenprijs (VVP) van € 5,-- een verkoopprijs van € 15 en een inkoopprijs van € 6.
 • Btw 21%.
 • Er is op dit moment geen voorraad, Profit houdt wel voorraad bij.
 • Voorraadjournalisering staat aan.
 • Niet-terugvorderbare btw mét de ordermanagement-instelling is ingericht.
 • De vaste verrekenprijzen zijn inclusief btw toegevoegd.

  Een inkooporder genereert geen journaalpost, want op het moment van de order vindt er geen goederenbeweging plaats.

In dit voorbeeld gaan we ervan uit dat de artikelgroepen op een bepaalde manier zijn ingericht. Raadpleeg de inrichting bij de artikelgroepen.

Bij bovenstaand voorbeeld, krijg je de onderstaande journaalposten.

Ontvangst:

100 stuks voor een inkoopprijs van € 6 levert de volgende journaalpost op.

Rekening

Debet

Credit

Voorraad (verrekenprijs * aantal)

500,00

 

Prijsverschil (aantal * (inkoopprijs - verrekenprijs)

100,00

 

Aan Inkoop (exploitatiebedrag)

 

600,00

Inkoopfactuur boeken via financieel:

Rekening

Debet

Credit

Inkoop (Factuurbedrag)

620,00

 

Btw

130,20

 

Aan Crediteur

 

750,20

Confrontatie:

Rekening

Debet

Credit

Verschil confrontatie (inkoopprijs - factuurbedrag)

  20,00

 

Aan Inkoop (inkoopprijs - factuurbedrag)

 

  20,00

Zie ook
 • Je kunt ook Prorata vrijgesteld zijn voor inkoop. Je vindt hierover elders meer als het gaat om inkooporders en inkoopaanvragen, waarbij met name het exploitatiebedrag van belang is voor het procuratieschema.
 • Simplr: Inkoop in de zorg

Direct naar

 1. Btw/icp inrichten
 2. Btw-vrijstelling instellen
 3. Aangiften btw en icp instellen
 4. Btw-rekeningen toevoegen
 5. Btw-tariefgroepen en tarieven
 6. Btw-codes toevoegen
 7. Btw-secties indelen
 8. Btw-plicht bij debiteur/crediteur instellen
 9. Btw-instellingen per Item
 10. Kleineondernemersregeling (KOR) vanaf 2020 inrichten
 11. Btw-aangifte fiscale eenheid inrichten
 12. Btw-code blokkeren
 13. Belastingdienst automatisch betalen inrichten
 14. Btw vrijgesteld met prorata voor Inkoop inrichten (Zorg/Onderwijs)
 15. Btw vrijgesteld voor Inkoop van voorraadartikelen inrichten (Zorg/Onderwijs)
 16. Btw met terugvordering btw-compensatiefonds inrichten (Overheid)
 17. Btw-verlegd inrichten
 18. Btw-aangifte accorderen via OutSite inrichten
 19. Btw-aangifte België inrichten
 20. Btw-aangifte Luxemburg inrichten
 21. Omzetbelasting Caribbean inrichten
 22. Omzetbelasting (BBO en BAZV) Aruba inrichten
 23. Items inrichten voor buitenlandse btw