thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied
Niet-terugvorderbare btw inrichten

In bepaalde sectoren zoals de gezondheidszorg en het onderwijs werkt de btw anders dan in het bedrijfsleven. Je bent dan vrijgesteld van btw. Over vrijgestelde goederen en diensten breng je geen btw in rekening maar je mag de btw die je hiervoor hebt betaald over kosten en inkoop ook NIET aftrekken in je btw-aangifte. Als vrijgestelde instelling boek je de btw over inkoop als kosten.

Voordat je dit bij inkoop kunt boeken, richt je Profit voor niet-terugvorderbare btw en dat geldt dan voor je hele administratie. Dit noemen we ook wel btw pro rata vrijgesteld.

Hier zie je hoe Profit de niet-terugvorderbare btw bepaalt.

Om de geldige btw-code te bepalen kijkt Profit o.a. of er van inkoop of verkoop sprake is, naar de btw-plicht en de btw-tariefgroep. Daar komt de instelling op de verbijzonderingsas bij. Op de verbijzonderingscodes (van één verbijzonderingsas, Kostenplaats bijvoorbeeld) stel je in welke btw-code moet gelden.

Hier draait het verder om inkoop, niet om verkoop.

Dus:

Inhoud

Verbijzonderingsas in Administratie instellingen

Je stelt in welke verbijzonderingsas Profit moet gebruiken voor het vaststellen van de te vorderen btw.

 1. Ga naar: Financieel / Beheer / Instellingen administratie.
 2. Ga naar het tabblad: Btw.

  Fin_Pro rata btw in inkoop (10)

 3. Koppel de verbijzonderingsas bij het kopje Btw te vorderen. Je kunt maar één verbijzonderingsas gebruiken voor deze functie.

  Selecteer bijvoorbeeld Afdeling, zodat je de kantine en de verpleegafdelingen apart kunt boeken.

 4. Klik op: OK.
 5. Open de omgeving opnieuw.
Per verbijzonderingscode Te vorderen btw instellen

Op de verbijzonderingscodes stel je in naar welke btw-codes met tarieven Profit moet kijken, namelijk of de btw gedeeltelijk of volledig te vorderen is of vrijgesteld.

Hiervoor stel je in in welke categorie de verbijzonderingscode valt:

 • Als je Pro rata instelt kijkt Profit alleen naar percentages btw te vorderen die hoger dan 0 en lager dan 100% zijn.
 • Bij Vrijgesteld kijkt Profit naar de btw-codes met 0%.
 • Bij Volledig kijkt Profit alleen naar de btw-codes met 100% te vorderen.

Profit kijkt dan per btw-code in het tabblad Btw te vorderen.

In Financieel wordt, als bij de verbijzonderingscode bij btw te vorderen 'pro rata' is ingesteld, alleen de btw-codes voorgesteld met een percentage tussen 0 en 100%.

In Ordermanagement wordt de btw-code altijd automatisch bepaald.

Je kunt wat de terugvorderbaarheid bij ontvangsten van projecten betreft, per project afwijken van wat per verbijzonderingscode is ingesteld.

Verbijzonderingscodes instellen met te vorderen btw-categorie:

 1. Ga naar: Financieel / Verbijzondering / Code verbijzondering.
 2. Richt de verbijzonderingscodes in als dat nog niet gedaan is.

  Bijvoorbeeld de afdelingen Kantine, Verpleegafdeling X, Verpleegafdeling Y, Administratie. Of de kostenplaatsen.

 3. Open de verbijzonderingscode waarbij je de pro rata berekening van de btw wilt. Bijvoorbeeld de kantine.
 4. Ga naar het tabblad: Algemeen.

  Fin_Pro rata btw in inkoop (25)

 5. Selecteer bij Btw-categorie te vorderen een van de opties. Bijvoorbeeld de Kantine op pro rata.

  Let op:

  Mocht je meerdere btw-codes hebben voor ieder van deze groepen, dan neemt Profit automatisch de eerste. Wel kun je bepaalde btw-codes uitsluiten voor deze automatische bepaling.

 6. Klik op: OK.
 7. Dit doe je voor alle verbijzonderingscodes.

  Bijvoorbeeld de Kantine op pro rata, Verpleegafdelingen op vrijgesteld.

Btw-codes toevoegen met pro rata percentages

Je kunt pro rata en vrijgesteld voor hoog tarief en voor laag tarief hebben. Daarvoor moet je per tarief nieuwe btw-codes toevoegen.

In die btw-codes stel je het percentage te vorderen in. Het percentage te vorderen hier is de afspraak met de Belastingdienst. Bij 25% mag je nog 25% vorderen (van de Belastingdienst) en 75% zijn dan kosten die je op de grootboekrekening voor kosten boekt.

Btw-code toevoegen met afwijkend pro rata percentage:

In dit voorbeeld voeg je meerdere btw-codes voor pro rata inkoop toe. Per tarief minstens één, namelijk:

 • laag tarief (P1) met 25% te vorderen
 • hoog tarief (P2) met 25 te vorderen
 • vrijgesteld laag tarief (V1) met 0% te vorderen
 • vrijgesteld hoog tarief (V2) met 0% te vorderen

Het is verstandig bij de naamgeving de standaard naamgeving te volgen.

 1. Ga naar: Financieel / Btw/icp / Inrichting / Btw-code.
 2. Klik op: Nieuw.
 3. Vul het percentage van de afspraak met de Belasting in bij Te vorderen (%).
 4. Vink eventueel Uitsluiten van automatische bepaling btw-code aan als je meerdere btw-codes bij één tarief hebt (waarbij Profit de eerste pakt) en je wilt dat Profit deze code overslaat bij het automatisch bepalen. Deze code gebruik je dus alleen bij handmatige bepaling van de juiste btw-code in Profit Financieel.
 5. Vul de velden.

  Fin_Pro rata btw in inkoop (30)

 6. Vul bij Te vorderen (%) het percentage in dat is overeengekomen met de Belastingdienst.

  Profit voegt het te vorderen percentage voor alle administraties in de omgeving toe! Je kunt dit per administratie handmatig afwijkend instellen!! Dit geldt alleen als bij het veld Te vorderen (%) een percentage is ingevuld.

 7. Klik op: Voltooien.
 8. Voeg ook de andere btw-codes toe.

Fin_Pro rata btw inkoop Inrichten (35)

Grootboekrekening voor kosten toevoegen

De btw die je niet terugvordert van de Belastingdienst, wordt geboekt als kosten. Hiervoor gebruik je een grootboekrekening van het type Kosten.

In plaats van een aparte kostenrekening kun je de rekening Inkoop gebruiken, maar dit moet volgens jullie beleid zijn toegestaan.

Grootboekrekening Btw-kosten niet terugvorderbare btw toevoegen:

 1. Ga naar: Financieel / Grootboek / Grootboekrekening.
 2. Klik op: Nieuw.
 3. Selecteer Kosten bij Type rekening.

  Fin_Pro rata btw in inkoop (50)

 4. Klik op: Volgende.
 5. Vink Btw toestaan aan.
 6. Selecteer bij Voorkeur btw-code (een van) de pro rata te vorderen btw-codes.

  Fin_Pro rata btw in inkoop

 7. Klik op Volgende tot je de verbijzonderingsassen kunt instellen.

  Fin_Pro rata btw inkoop Inrichten (45)

 8. Selecteer Handmatig bij boeking (op bedrag) bij de juiste verbijzonderingsas. In dit voorbeeld bij Afdeling.
 9. Klik op: Voltooien.

Bestaande Inkooprekening verbijzonderen:

Verbijzonder ook bij voorkeur de gewone inkooprekening. In dit voorbeeld 3600. Dit is een bestaande grootboekrekening. Je kunt ook een nieuwe rekening maken voor inkoop die je verbijzondert. Bijvoorbeeld 3601.

ls je inkoop niet verbijzondert dan kun je in de boekingslay-out ook niet verbijzonderen.

 1. Open de eigenschappen van de grootboekrekening voor inkoop.
 2. Ga naar het tabblad: Verbijzonderingen.
 3. Selecteer bij Handmatig bij boeking (op bedrag) bij de juiste verbijzonderingsas.
 4. Voeg ook de verbijzonderingstoewijzingen toe.

Zie ook:

Btw-kostenrekening koppelen aan artikelgroep of integratiegroep

Koppel de rekening waarop Profit moet journaliseren bij de confrontatie vanuit het inkoopboek, als er een btw-code gebruikt wordt waarbij pro rata van toepassing is.

Artikelgroep of integratiegroep inrichten:

Als je geen artikelgroepen maar integratiegroepen gebruikt, moet je de integratiegroepen inrichten.

Artikelgroep inrichten:

 1. Ga naar: Ordermanagement / Item / Groepering / Artikelgroep.
 2. Ga naar het tabblad: Algemeen (of het tabblad Integratie als de confrontatie is ingeschakeld).
 3. Selecteer de rekening voor 'Btw-kosten niet terugvorderbare btw' bij Rek. niet terugvorderbare btw.

Integratiegroep inrichten:

 1. Ga naar: Algemeen / Inrichting / Integratie-instellingen / Integratiegroep.
 2. Ga naar het tabblad: Algemeen.
 3. Selecteer de rekening voor 'Btw-kosten niet terugvorderbare btw' bij Rek. niet terugvorderbare btw.

Zie ook

Direct naar

 1. Inkoop boeken met niet-terugvorderbare btw

Process

Btw/icp

Work area

Financieel