Niet-terugvorderbare btw inrichten

In bepaalde sectoren zoals de gezondheidszorg en het onderwijs werkt de btw anders dan in het bedrijfsleven. Je bent dan vrijgesteld van btw. Over vrijgestelde goederen en diensten breng je geen btw in rekening maar je mag de btw die je hiervoor hebt betaald over kosten en inkoop ook NIET aftrekken in je btw-aangifte. Als vrijgestelde instelling boek je de btw over inkoop als kosten.

In dit artikel is gave nieuwe functionaliteit verwerkt die beschikbaar is vanaf Profit 3.

We werken momenteel hard aan de documentatie van dit onderdeel.

Voordat je dit bij inkoop kunt boeken, richt je Profit in voor niet-terugvorderbare btw en dat geldt dan voor je hele administratie. Dit noemen we ook wel btw pro rata vrijgesteld.

Hier zie je hoe Profit de niet-terugvorderbare btw bepaalt.

Om de geldige btw-code te bepalen kijkt Profit o.a. of er van inkoop of verkoop sprake is, naar de btw-plicht en de btw-tariefgroep. Daar komt de instelling op de verbijzonderingsas bij. Op de verbijzonderingscodes (van één verbijzonderingsas, Kostenplaats bijvoorbeeld) stel je in welke btw-code moet gelden.

Hier draait het verder om inkoop, niet om verkoop.

Dus:

Inhoud

Btw te vorderen met verbijzonderingsas in Administratie instellingen

Je stelt in welke verbijzonderingsas Profit moet gebruiken voor het vaststellen van de te vorderen btw.

Btw te vorderen met verbijzonderingsas instellen in de administratie instellingen:

 1. Ga naar: Financieel / Beheer / Instellingen administratie.
 2. Ga naar het tabblad: Btw.

 3. Koppel de verbijzonderingsas bij het kopje Btw te vorderen. Je kunt maar één verbijzonderingsas gebruiken voor deze functie.

  Selecteer bijvoorbeeld Afdeling, zodat je de kantine en de verpleegafdelingen apart kunt boeken.

 4. Klik op: Opslaan en sluiten.
 5. Open de omgeving opnieuw.
Btw-terugvordering toevoegen (Profit 3)

Je richt de btw-terugvordering in voor het vaststellen van de te vorderen btw.

Deze terugvorderingspercentage koppel je vervolgens aan een btw-code. Je kunt meerdere terugvorderingspercentages aan één btw-code te koppelen, maar één is als standaard ingesteld.

Het percentage terug te vorderen is de afspraak met de Belastingdienst. Bij 25% mag je nog 25% vorderen (van de Belastingdienst) en 75% zijn dan kosten die je op de grootboekrekening voor kosten boekt.

Btw-terugvordering toevoegen met afwijkend pro rata percentage:

In dit voorbeeld voeg je een of meerdere btw-terugvordering voor pro rata inkoop toe. Per tarief minstens één, namelijk:

 • pro rata percentage (2) met 75% terug te vorderen en 25% in de kosten.
 • vrijgesteld (3) met 0% te vorderen en 100% in de kosten.

In dit artikel is gave nieuwe functionaliteit verwerkt die beschikbaar is vanaf Profit 3.

We werken momenteel hard aan de documentatie van dit onderdeel.

Btw-terugvordering voor de terug te vorderen btw:

 1. Ga naar: Financieel / Btw/icp / Inrichting / Btw-terugvordering.

  De btw-terugvordering bevat één standaard regel Volledig met een btw-terugvorderdingspercentage 100%.

 2. Klik op: Nieuw.
 3. Vul de code en omschrijving in.

  Je kunt direct een nieuwe btw-terugvorderingsregel toevoegen.

 4. Selecteer de administratie.
 5. Vul de begindatum in.
 6. Vul het percentage van de afspraak met de Belasting in bij Btw-terugvorderingspercentage.
 7. Profit vult automatisch het Btw-kostenpercentage in.
 8. Klik op: Opslaan en sluiten.
 9. Open de eigenschappen van de btw-terugvorderingsregel als deze voor meerdere administraties van toepassing is en voeg op het tabblad Btw-terugvorderingsregel per administratie een regel toe.

  De weergave staat in eerste instantie op Huidige administratie waardoor je maar één btw percentage ziet. Selecteer de weergave: Alle administraties om de percentages van alle adminstraties te zien.

Per verbijzonderingscode Te vorderen btw instellen

Op de verbijzonderingscodes stel je in naar welke btw-codes met tarieven Profit moet kijken, namelijk of de btw gedeeltelijk of volledig te vorderen is of vrijgesteld.

Hiervoor stel je in welke btw-terugvordering bij deze Code verbijzondering van toepassing is.

Profit kijkt dan per btw-code in het tabblad Btw te vorderen.

In Financieel kun je alleen btw-codes selecteren waar de bovenstaande btw-terugvordering aan gekoppeld is.

In Ordermanagement wordt de btw-code altijd automatisch bepaald.

Het is mogelijk om bij per project een afwijkende btw-terugvordering op te geven.

Verbijzonderingscodes instellen met btw-terugvordering:

 1. Ga naar: Financieel / Verbijzondering / Code verbijzondering.
 2. Richt de verbijzonderingscodes in als dat nog niet gedaan is.

  Bijvoorbeeld de afdelingen Kantine, Verpleegafdeling X, Verpleegafdeling Y, Administratie. Of de kostenplaatsen.

 3. Open de verbijzonderingscode waarbij je de pro rata berekening van de btw wilt. Bijvoorbeeld de kantine.
 4. Ga naar het tabblad: Algemeen.
 5. Selecteer bij Btw-terugvordering een van de opties. Bijvoorbeeld de Kantine op pro rata.
 6. Klik op: Opslaan en sluiten.
 7. Dit doe je voor alle verbijzonderingscodes.

  Bijvoorbeeld de Kantine op pro rata, Verpleegafdelingen op vrijgesteld.

Btw-code koppelen aan btw-terugvordering

Je kunt pro rata en vrijgesteld voor hoog tarief en voor laag tarief hebben. Daarvoor moet je per tarief btw-codes toevoegen.

De btw-codes koppel je aan één of meerdere btw-terugvorderingen.

Btw-code koppelen aan btw-terugvordering:

 1. Ga naar: Financieel / Btw/icp / Inrichting / Btw-code.
 2. Klik op: Nieuw.
 3. Vul het percentage van de afspraak met de Belasting in bij Te vorderen (%).
 4. Vink eventueel Uitsluiten van automatische bepaling btw-code aan als je meerdere btw-codes bij één tarief hebt (waarbij Profit de eerste pakt) en je wilt dat Profit deze code overslaat bij het automatisch bepalen. Deze code gebruik je dus alleen bij handmatige bepaling van de juiste btw-code in Profit Financieel.
 5. Vul de velden.

 6. Vul bij Te vorderen (%) het percentage in dat is overeengekomen met de Belastingdienst.

  Profit voegt het te vorderen percentage voor alle administraties in de omgeving toe! Je kunt dit per administratie handmatig afwijkend instellen!! Dit geldt alleen als bij het veld Te vorderen (%) een percentage is ingevuld.

 7. Klik op: Voltooien.
 8. Voeg ook de andere btw-codes toe.

Grootboekrekening voor kosten toevoegen

De btw die je niet terugvordert van de Belastingdienst, wordt geboekt als kosten. Hiervoor gebruik je een grootboekrekening van het type Kosten.

In plaats van een aparte kostenrekening kun je de rekening Inkoop gebruiken, maar dit moet volgens jullie beleid zijn toegestaan.

Grootboekrekening Btw-kosten niet terugvorderbare btw toevoegen:

 1. Ga naar: Financieel / Grootboek / Grootboekrekening.
 2. Klik op: Nieuw.
 3. Selecteer Kosten bij Type rekening.

 4. Klik op: Volgende.
 5. Vink Btw toestaan aan.
 6. Selecteer bij Voorkeur btw-code (een van) de pro rata te vorderen btw-codes.

 7. Klik op Volgende tot je de verbijzonderingsassen kunt instellen.

 8. Selecteer Handmatig bij boeking (op bedrag) bij de juiste verbijzonderingsas. In dit voorbeeld bij Afdeling.
 9. Klik op: Voltooien.

Bestaande Inkooprekening verbijzonderen:

Verbijzonder ook bij voorkeur de gewone inkooprekening. In dit voorbeeld 3600. Dit is een bestaande grootboekrekening. Je kunt ook een nieuwe rekening maken voor inkoop die je verbijzondert. Bijvoorbeeld 3601.

ls je inkoop niet verbijzondert dan kun je in de boekingslay-out ook niet verbijzonderen.

 1. Open de eigenschappen van de grootboekrekening voor inkoop.
 2. Ga naar het tabblad: Verbijzonderingen.
 3. Selecteer bij Handmatig bij boeking (op bedrag) bij de juiste verbijzonderingsas.
 4. Voeg ook de verbijzonderingstoewijzingen toe.

Zie ook:

Btw-kostenrekening koppelen aan artikelgroep of integratiegroep

Koppel de rekening waarop Profit moet journaliseren bij de confrontatie vanuit het inkoopboek, als er een btw-code gebruikt wordt waarbij pro rata van toepassing is.

Artikelgroep of integratiegroep inrichten:

Als je geen artikelgroepen maar integratiegroepen gebruikt, moet je de integratiegroepen inrichten.

Artikelgroep inrichten:

 1. Ga naar: Ordermanagement / Item / Groepering / Artikelgroep.
 2. Open de eigenschappen van de artikelgroep
 3. Ga naar het tabblad: Algemeen (of het tabblad Integratie als de confrontatie is ingeschakeld).
 4. Selecteer de rekening voor 'Btw-kosten niet terugvorderbare btw' bij Rek. niet terugvorderbare btw.

Integratiegroep inrichten:

 1. Ga naar: Algemeen / Inrichting / Integratie-instellingen / Integratiegroep.
 2. Open de eigenschappen van de integratiegroep.
 3. Ga naar het tabblad: Algemeen.
 4. Selecteer de rekening voor 'Btw-kosten niet terugvorderbare btw' bij Rek. niet terugvorderbare btw.

Zie ook

Direct naar

 1. Inkoop boeken met niet-terugvorderbare btw