Btw terug te vorderen per project inrichten

Je stelt bij een project de terugvorderbaarheid van de btw in voor de ontvangstboekingen, als je wilt dat Profit deze toepast bij het boeken van een ontvangst op dit project. Dit bepaalt de kostprijs en gaat dan met de factuur mee.

Deze instelling bij het project heeft prioriteit op de instelling die op de verbijzonderingscode (kostenplaats) is vastgelegd.

In de eigenschappen van het project komt het veld Btw terug te vorderen beschikbaar op het moment dat bij één van de administraties de instelling Btw terug te vorderen is ingesteld.

Btw terug te vorderen per project inrichten:

  1. Ga naar: Projecten / Project / Project.
  2. Open de eigenschappen van het project.
  3. Ga naar het tabblad: Btw inkoop.

    Log_Ontvangsten journaliseren (btw terug te vorderen per project)

    In een Zorg-omgeving kan dit er zo uitzien:

  4. Vul Btw-categorie te vorderen in als deze voor dit project afwijkt van de instelling van de verbijzonderingscode.
  5. Klik op: Voltooien

Boekingslay-out aanpassen:

Neem in de boekingslay-out van de projectboeking het veld Btw terug te vorderen uit de eigenschappen van het project op. In de projectboeking kun je hiermee controleren dat bij het boeken op meerdere projecten met btw terug te vorderen, de waarde altijd hetzelfde is.

Zie ook:

Direct naar

  1. Inkoop boeken met niet-terugvorderbare btw