Creditnota ontvangen van een crediteur

Als je een creditnota ontvangt, leg je hiervoor een nieuwe mutatie vast in een inkoopboek. Een creditfactuur is tegengesteld aan een normale inkoopfactuur: bij een inkoopfactuur ontstaat een openstaande post die je betaalt, bij een creditfactuur ontvang je een bedrag van de crediteur retour.

In de praktijk zal een creditfactuur vaak worden verrekend met een openstaande post en betaal je alleen het verschil.

Voorbeeld:

Een crediteur heeft je een factuur gestuurd voor 10 lampen ter waarde van € 1.000,00. Bij levering bleken twee lampen onherstelbaar beschadigd, daarom ontvang je een creditfactuur van € 200,00 van de crediteur.

Je voegt de factuur en de creditfactuur toe in Profit. Hierdoor ontstaan twee openstaande posten, waarvan één met een 'negatief' bedrag. Als je de oorspronkelijke openstaande post verrekent met de creditfactuur, blijft er een verschil over van € 800,00. Dit bedrag betaal je aan je crediteur.

Als je de factuur al volledig betaald hebt, moet je nog € 200,00 van je crediteur ontvangen. Na ontvangst van dit bedrag per bank of kas, letter je de ontvangst af tegen de 'negatieve' openstaande post van € 200,00.

Bij het boeken van een creditnota boek je ook de btw tegen. Bij het boeken van een normale inkoopfactuur debiteer je de rekening Te vorderen btw, bij de creditfactuur crediteer je deze rekening.

Je kunt creditnota's op de volgende drie manieren verwerken in je administratie:

 • Je leverancier betaalt je het creditbedrag terug

  Je legt een nieuwe creditfactuur vast. Hierdoor ontstaat een nieuwe openstaande post bij de crediteur, maar met een te ontvangen bedrag. Als je dit bedrag ontvangt, letter je de ontvangst af tegen de openstaande post van de inkoopfactuur.

 • Creditnota verrekenen met een oude inkoopfactuur

  Als je nog inkoopfacturen moet betalen, kun je het openstaande bedrag verrekenen met het bedrag van de creditfactuur.

 • Creditnota verrekenen met een nieuwe inkoopfactuur

  Je voegt de creditnota op normale wijze toe. Bij het toevoegen van de eerstvolgende normale inkoopfactuur kun je deze verrekenen met de creditfactuur.

Inhoud

Creditnota boeken

In de onderstaande procedure boek je de oorspronkelijke creditbedragen als debetbedragen en vice versa.

Creditnota boeken:

 1.  Financieel / Boeken / Dagboek.
 2. Controleer Boekjaar en Periode. Dit zijn het boekjaar en de periode waarin je mutatie boekt.
 3. Selecteer het juiste inkoopboek.
 4. Selecteer de crediteur in Rekeningnummer.
 5. Vul het totale bruto factuurbedrag in de debetkolom in. Gebruik géén minteken voor het bedrag.

  Profit vraagt of de vervaldatum gelijk moet worden gesteld aan de factuurdatum. Je kunt hiertoe besluiten als je met de crediteur hebt afgesproken, dat deze het creditbedrag direct terug zal betalen.

 6. Ga naar: de volgende boekingsregel.
 7. Selecteer de tegenrekening (een kosten- of voorraadrekening).

  Profit stelt het nettobedrag automatisch voor op basis van de btw-code. Het nettobedrag komt in de kolom Bedrag credit.

 8. Klik op: Opslaan en sluiten.
 9. Open het tabblad Openstaande posten van de crediteur.
 10. Controleer het saldo van de openstaande post de factuur. Is het saldo verlaagd met het bedrag van de creditfactuur?
Creditnota storneren in het inkoopboek

Bij het storneren boek je negatieve bedragen (met een minteken):

 • Je boekt het oorspronkelijke debetbedrag opnieuw als debetdrag, maar nu met een minteken.
 • Je boekt het oorspronkelijke creditbedrag opnieuw als creditbedrag, maar nu met een minteken.

Je kunt alleen negatieve bedragen boeken als je via Financieel / Beheer / Instellingen administratie , tabblad Boeken algemeen, het veld Negatief bedrag toestaan hebt aangevinkt.

Direct naar

 1. Inkoopmutaties
 2. Crediteur (inkooprelatie)
 3. Btw inrichten
 4. Grootboek inrichten
 5. Dagboeken inrichten
 6. Inkoopmutatie boeken
 7. Inkoopmutatie met meerdere kostensoorten en BTW-tarieven boeken
 8. Inkoopfactuur met kredietbeperking en betalingskorting boeken
 9. Doorboeken inkoopfacturen en kostenboekingen vanuit Profit Financieel naar Profit Projecten
 10. Verkeersboetes boeken in Profit Financieel met loonmutatie medewerker in Profit Payroll
 11. Creditnota boeken
 12. Inkoopfactuur in een geblokkeerde periode wijzigen
 13. Inkoopfacturen blokkeren en vrijgeven
 14. Inkoopfacturen beoordelen via InSite/OutSite
 15. E-factuur inlezen en boeken als inkoopfactuur