Voortgang boeken via nacalculatie

Je kunt vanuit de nacalculatie de voortgang van een project boeken in Profit Windows (niet in InSite). Hiermee geef je in de voortgangsregels aan hoeveel van de geplande nacalculatie-uren besteed zijn aan welke toegewezen projectactiviteiten. Deze methode gebruik je alleen wanneer je nacalculatie als planning gebruikt.

Met de functie Nacalculatie per regel beschik je in het boekingsscherm over de actie Voortgang. Met deze actie open je de boekingslay-out Voortgang waarin je voortgangsregels bewerkt en toevoegt.

Je kunt alleen voortgang boeken als je teamlid (medewerker) bent, de voorcalculatieregel een werksoortregel of een artikel is en de voorcalculatie definitief is. Je kunt geen voortgang boeken op een project dat is afgemeld of op een geblokkeerde projectactiviteit.

Voortgang boeken via nacalculatie:

 1. Ga naar: Projecten / Nacalculatie / Nacalculatie per regel.
 2. Selecteer een waarde bij Medewerker.
 3. Vul een waarde in bij Boekjaar en Periode.
 4. Klik op: Selecteren.
 5. Boek de nacalculatieregel of selecteer de nacalculatieregel waarvoor je voortgang wilt boeken.
 6. Klik op de actie: Voortgang.

  Als bij Aantal '0' is ingevuld in de nacalculatieregel, dan is de actie Voortgang niet beschikbaar. Je kunt geen '0' uren voortgang boeken.

 7. Vul de velden in.

  De waarde van de velden Projectnummer, Werksoort, en Medewerker worden overgenomen uit de voorcalculatieregel.

  Het veld Datum wordt gevuld met de offertedatum van de voorcalculatieregel.

  Afhankelijk van de algemene instelling in de boekingslay-out wordt er gefilterd op Werksoort en/of op Medewerker. Verder wordt afhankelijk van de instelling de voortgangsregistratie op datum bijgehouden of overschreven.

 8. Klik op: Voltooien.

Direct naar

 1. Projectactiviteiten en voortgang
 2. Projectactiviteiten en voortgang inrichten
 3. Teams en teamleden toevoegen voor projecten
 4. Projectactiviteiten vastleggen bij voorcalculatieregels
 5. Voortgang boeken in InSite
 6. Voortgang boeken via projectactiviteiten in OutSite
 7. Voortgang boeken via nacalculatie
 8. Projectactiviteiten en voortgang raadplegen/wijzigen