thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Berekening OHW Totalen

Hieronder vind je de berekeningen van de velden bij OHW Totalen en de scenario's.

Inhoud

Berekening van de velden

In onderstaande tabel staat voor elk veld aangegeven op welk moment het bijgewerkt wordt.

Veld

Herkomst

Wanneer

Productie

Nacalculatie, doorbelasten = J
Datum uitvoering valt in de periode

Bij toevoegen en/of wijzigen van een nacalculatieregel

Productie uit uren

Nacalculatie, doorbelasten = J

Item type = Werksoort
Datum uitvoering valt in de periode.

Bij toevoegen en/of wijzigen van een nacalculatieregel

Productie uit niet uren

Item type <> Werksoort

of

Item type = Kosten, Artikel, Samenstelling, etc.

Bij toevoegen en/of wijzigen van een nacalculatieregel

Bijgeboekt

Conceptregel met verwerkingsmethode = Afgeboekt (B), waarbij (regelbedrag * -1) > 0
Concept verwerkingsdatum valt in periode

En

Conceptregel met verwerkingsmethode = Gefactureerde plusregel (Q), waarbij (regelbedrag) > 0
Concept verwerkingsdatum valt in periode

En

Facturatieregels bij een factuur met integratiesoort <> "01" en
Voorschot = "N" en
Regelbedrag >0
Factuurdatum valt in periode
Hier staat de absolute waarde van het regelbedrag

Bij toevoegen en/of wijzigen van een conceptregel.

 

 

 

 


Bij het toevoegen en/of wijzigen van een projectopbrengstregel, waarbij in de factuur gekeken wordt of het een voorschotnota is.

Afgeboekt

Conceptregel met verwerkingsmethode = Afgeboekt (B), waarbij (regelbedrag * -1) < 0
Concept verwerkingsdatum valt in periode

En

Conceptregel met verwerkingsmethode = Gefactureerde plusregel (Q), waarbij (regelbedrag) < 0 Concept verwerkingsdatum valt in periode

En

FA-Factuurregel bij een factuur met integratiesoort <> "01" en
Voorschot = "N" en
Regelbedrag <0 Factuurdatum valt in periode
Hier staat de absolute waarde van het regelbedrag

Bij toevoegen en/of wijzigen van een conceptregel.

 

 

 

 

 

Bij het toevoegen en/of wijzigen van een projectopbrengstregel, waarbij in de factuur gekeken wordt of het een voorschotnota is.

Overgeboekt af

Concept verwerkingsmethode = Overgeboekt (O). De verwerkingsdatum valt in de periode

Bij het voltooien van de actie Detailregels in een boekingslay-out met conceptregels.

 

Overgeboekt bij

Concept, het veld bronconcept is niet leeg. De aanmaakdatum valt in de periode.

Bij verwerken tijdens voltooien van functie Detailconceptregels

 

Gefactureerd

De factuurdatum valt in de periode

Bij het aanmaken van een projectopbrengstregel

Voorschotten verrekend

Factuur, voorschotnota = J

De factuurdatum valt in een periode

Bij het aanmaken van een projectopbrengstregel, waarbij in de factuur gekeken wordt of het een voorschotnota is

Voorschotten (te verrekenen)

Concept, bronregel = 5, verwerkingsmethode= Gefactureerd (G), Afgeboekt (B).
De verwerkingsdatum valt in de periode.

Bij verwerken tijdens functie Concepten factureren voor de regels van type concept.

Voorschotten (te verrekenen)

Concept, bronregel = 4, verwerkingsmethode = Nog over te boeken (W). De verwerkingsdatum valt in de periode.

Bij verwerken tijdens functie Concepten factureren voor de regels van type Concept.

Voorschotten verrekend

Concept, bronregel = 6, verwerkingsmethode = Gefactureerde voorschotregel (w), Afgeboekt (B)   Verwerkingsdatum valt in de periode

Bij verwerken tijdens functie Concepten factureren voor de regels van type Concept.

Verplaatst af

Concept verwerkingsmethode = Overgeboekt (M). De verwerkingsdatum valt in de periode

Bij het voltooien van de actie Detailregels in een boekingslay-out met conceptregels.

Verplaatst bij

Concept. De aanmaakdatum valt in de periode.

Bij verwerken tijdens voltooien van functie Detailconceptregels.

Scenario's OHW totalen

Hieronder vind je de scenario's bij de OHW totalen.

OHW totalen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formule:

 

OHW begin

+ Productie

+ Bijgeboekt

- Afgeboekt

+ Overgeboekt bij

- Overgeboekt af

+ Verplaatst bij

- Verplaatst af

- Gefactureerd

- Gecrediteerd

= OHW einde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actie

 

OHW begin

Productie

Bijgeboekt

Overgeboekt

Verplaatst

Gefactureerd

Gecrediteerd

OHW einde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nacalculatie opboeken

Nc

0

100

 

 

 

 

 

100

Concept factureren

Fa

0

 

 

 

 

100

 

-100

Factuur crediteren

Fa

0

 

 

 

 

-100

100

0

Creditfactuur crediteren

Fa

0

 

 

 

 

100

-100

0

Totaal:

 

0

100

0

0

0

100

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plusregel op concept boeken

Co

0

 

 

 

 

 

 

 

Plusregel factureren

Co

0

 

100

 

 

 

 

100

 

Fa

0

 

 

 

 

100

 

-100

Plusregel crediteren

Fa

0

 

 

 

 

-100

100

0

Totaal:

 

0

0

100

0

0

0

100

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorschot op concept boeken

Co

0

 

 

 

 

 

 

 

Voorschot factureren

Fa

0

 

 

 

 

100

 

-100

Voorschot crediteren

Fa

0

 

 

 

 

-100

100

0

Voorschot verrekenen

Fa

0

 

 

 

 

-100

 

100

Verrekening crediteren

Fa

0

 

 

 

 

100

-100

0

Totaal:

 

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handmatige projectfactuur

Fa

0

 

100

 

 

100

 

0

Factuur crediteren

Fa

0

 

 

 

 

-100

100

0

Totaal:

 

0

0

100

0

0

0

100

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handmatige voorschotfactuur

Fa

0

 

 

 

 

100

 

-100

Voorschotfactuur crediteren

Fa

0

 

 

 

 

-100

100

0

Voorschot verrekenen

Fa

0

 

 

 

 

-100

 

100

Verrekening crediteren

Fa

0

 

 

 

 

100

-100

0

Totaal:

 

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abonnementsfactuur

Fa

0

 

100

 

 

100

 

0

Factuur crediteren

Fa

0

 

 

 

 

-100

100

0

Totaal:

 

0

0

100

0

0

0

100

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abonnement voorschotfactuur

Fa

0

 

 

 

 

100

 

-100

Voorschot verrekenen

Fa

0

 

 

 

 

-100

 

100

Totaal:

 

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nacalculatie opboeken

Nc

0

100

 

 

 

 

 

100

Overboeken van

Co

0

 

 

-100

 

 

 

-100

Overboeken naar

Co

0

 

 

100

 

 

 

100

Concept factureren

Fa

0

 

 

 

 

100

 

-100

Totaal:

 

0

100

0

0

0

100

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nacalculatie opboeken

Nc

0

100

 

 

 

 

 

100

Verplaatsen van

Co

0

 

 

 

-100

 

 

-100

Verplaatsen naar

Co

0

 

 

 

100

 

 

100

Concept factureren

Fa

0

 

 

 

 

100

 

-100

Totaal:

 

0

100

0

0

0

100

0

0

Direct naar

  1. Periodetotalen onderhanden werk (OHW) (Accountancy)
  2. Periodetotalen onderhanden werk inrichten
  3. Berekening en scenario's OHW Totalen
  4. Periodetotalen onderhanden werk raadplegen
  5. Periodetotalen Herberekenen cumulatieven OHW

Process

Onderhanden werk

Work area

Projecten