thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied
Inkoopfactuur e-mailen

Je kunt een factuur e-mailen, waarbij Profit de factuur opslaat in een PDF-document en meestuurt als bijlage van de e-mail. Profit verstuurt de e-mail naar de contactpersoon die je instelt voor de factuur in de eigenschappen van de betreffende inkooprelatie.

Eén inkoopfactuur e-mailen:

 1. Ga naar: Ordermanagement / Inkoopproces / Factuur.
 2. Selecteer de factuur die je wilt e-mailen.
 3. Klik op de actie: E-mailen.

  De geselecteerde inkoopfactuur wordt gemaild naar het e-mailadres van de ingestelde contactpersoon voor de factuur in de eigenschappen van de inkooprelatie.

  Profit geeft aan waar de e-mail naar verstuurd is.

 4. Klik op: OK

Je kunt de verzonden e-mailberichten controleren.

Let op: 

Profit verstuurt de e-mail naar het adres E-mail werk, dat je vastlegt bij het contact voor de factuur. Heeft het contact geen adres E-mail werk of is er helemaal geen contact geselecteerd, dan gebruikt Profit het adres E-mail werk van de betreffende organisatie/persoon. Als er ook geen adres E-mail werk aanwezig is bij de organisatie/persoon, dan meldt Profit dat er geen geldig e-mailadres is gevonden.

Direct naar

 1. Inkoopfactuur verstrekken aan inkooprelatie via e-mail of als afdruk
 2. Inkoopfacturen massaal e-mailen/afdrukken en opslaan in dossier via de output-actie
 3. Eén inkoopfactuur e-mailen
 4. Een of meer inkoopfacturen afdrukken

Process

Inkoopfactuur

Work area

Ordermanagement