Artikelen voorzien van barcode

De artikelen die je inscant met de barcodescanner, moeten een barcode hebben. Je kunt de barcode per nieuw artikel laten generen, handmatig toevoegen of de barcodes massaal importeren via de import Artikel of UpdateConnector.

Je kunt ook meerdere barcodes bij een artikel toevoegen. Bijvoorbeeld als je een speciale reclame-actie of prijsactie hebt, waarvoor je een andere barcode gebruikt. Ook in de boekingslay-outs kun je op deze extra barcodes zoeken. De redenen waarom je extra barcodes gebruikt, moet je van tevoren toevoegen als waarden in de vrije tabel Barcodegebruik. Extra barcodes kun je ook via de UpdateConnector toevoegen.

Barcode automatisch generen bij toevoegen artikel

Je kunt inrichten dat Profit automatisch een barcode generereert op het moment dat je een artikel toevoegt.Je voegt dan als het ware een teller toe die telkens wordt opgehoogd. De barcode kun je naderhand nog wijzigen als je dit instelt.

Barcode teller toevoegen

Barcode handmatig toevoegen bij (bestaand) artikel:

 1. Ga naar: Ordermanagement / Item / Artikel.
 2. Open de eigenschappen van het artikel.
 3. Ga naar het tabblad: Extra.
 4. Selecteer het type barcode bij Type barcode. Het type barcode bepaalt de autonummering en de manier van afdrukken. Bijvoorbeeld EAN13.
  • Als je Code 128 selecteert, controleert Profit niet of de barcode die je invult correct is, wel wordt de opmaak voor het printen goed bepaald.
  • Als je Geen controle selecteert is er geen controle en ook geen opmaak voor het printen van de barcode.
 5. Vul de barcode in. Profit controleert of wat je invult overeenkomt met de standaard voor het type barcode dat je zojuist selecteerde.
 6. Vul eventueel extra informatie toe bij Scaninformatie.
 7. Klik op: Opslaan en sluiten

Verschillende barcodes bij een artikel toevoegen per gebruiksdoel:

 1. Ga naar: Ordermanagement / Item / Artikel,.
 2. Ga naar het tabblad: Extra barcodes in de artikeleigenschappen.
 3. Klik op: Nieuw.
 4. Selecteer een reden bij Gebruik. Deze tabel bevat in eerste instantie geen waarden. Deze moet je zelf eerst toevoegen.
 5. Selecteer eventueel een Type barcode.
 6. Vul de extra barcode in.
 7. Vul eventueel een Opmerking in.
 8. Klik op: Voltooien.
 9. Klik op: Opslaan en sluiten

Direct naar

 1. Barcodes en barcodescanners in Profit