Vervoerder

Je voegt vervoerders toe als je de items uitlevert via één of meerdere vervoerders.

Je kunt de diensten die vervoerders aanbieden voor het verzenden van pakketten registreren. Voor de meer geavanceerde diensten heb je meestal een contract direct met de vervoerder. Dit is met name belangrijk als je Verzending digitaal voormelden gebruikt (nShift).

Als je zelf wilt selecteren via welke vervoerder met welke dienst een pakket verzonden moet worden in het verkoopproces, dan kun je de velden opnemen in de boekingslay-outs van de verkooporder en/of de pakbon. Ook eerder in het ordertraject is dit mogelijk.

De vervoerders en diensten kun je handmatig registreren of importeren.

Het is mogelijk dat je vervoerders, diensten en het importeren eerst moet autoriseren (Vervoerdersdienst).

Inhoud

Vervoerder toevoegen

Waarschijnlijk gebruik je verschillende vervoerders om de goederen af te leveren. Deze vervoerders leg je vast en je kunt ze selecteren bij de verkooprelatie.

Vervoerder/Bezorger toevoegen:

 1. Ga naar: Ordermanagement / Verkoop / Inrichting / Vervoerder.
 2. Klik op: Nieuw.
 3. Vul de Code vervoerder in. Bijvoorbeeld TNT Exp.
 4. Vul een uitgebreide Omschrijving in. Bijvoorbeeld TNT Express.
 5. Vul de contactgegevens in als je gebruik wilt maken van de adresgegevens van de vervoerder.
 6. Klik op: Voltooien.
Diensten van vervoerder handmatig toevoegen

Je kunt de diensten die vervoerders aanbieden voor het verzenden van pakketten registreren. De diensten kun je handmatig registreren of importeren.

Let op:

Als je Diensten met services en extra services in de pakbon wilt/moet selecteren, is het belangrijk dat deze velden dezelfde inhoud hebben als bij nShift. Voeg daarom per vervoerder alleen combinaties toe die je met nShift hebt afgesproken.

Het is mogelijk dat je vervoerders, diensten en het importeren eerst moet autoriseren (Vervoerdersdienst).

Diensten van vervoerder handmatig toevoegen:

 1. Ga naar: Ordermanagement / Verkoop / Inrichting / Vervoerder.
 2. Open de eigenschappen van de vervoerder.
 3. Ga naar het tabblad: Diensten.
 4. Klik op: Nieuw.
 5. Vul een waarde in bij Code.
 6. Vul een waarde in bij Omschrijving waarmee je de dienst ook in de boekingslay-outs kunt herkennen.
 7. Selecteer een waarde bij Service of voeg er één toe via Nieuw. De services die je hier toevoegt, kun je ook bij andere vervoerders selecteren.
  1. Vul een waarde in bij Code.
  2. Vul een uitgebreide Omschrijving in.
  3. Klik op: Voltooien.
  4. Voeg zoveel services toe als nodig.
  5. Klik op: Annuleren.
  6. Klik op: Opslaan en sluiten.
 8. Selecteer een waarde bij Extra service of voeg er één toe.
 9. Klik op: Voltooien.
Diensten en Vervoerders vroeg in het ordertraject instellen - inrichten

Je voegt de velden Dienst en Vervoerder toe in je boekingslay-out voor verkooporder en pakbon als deze daar nog niet in zijn opgenomen.

Je kunt verder al eerder in het ordertraject instellen van welke vervoerder en welke dienst gebruik gemaakt moet worden. Zo kun je al vanuit de verkoopofferte aangeven wat de vervoerder en dienst voor bijvoorbeeld nShift zou moeten zijn. Dit komt uiteindelijk ook in de verkoopfactuur.

Je kunt de velden toevoegen en gebruiken in de boekingslay-outs bij verkoopbasisorder, verkoopofferte, orderadvies, factuur, in de imports en in de UpdateConnector FbSalesQuotation.

Vervoerders en vervoersdiensten importeren

Je kunt vervoerders en diensten van vervoerders importeren. Bijvoorbeeld als je gebruik maakt van het digitaal voormelden van zendingen via nShift. In de import kun je vervoerders laten toevoegen als deze nog niet bestaan.

Vervoerders en vervoersdiensten importeren:

 1. Ga naar: Ordermanagement / Beheer / Import verkoop / Vervoerdersdienst.
 2. Volg de standaard procedure voor het importeren van gegevens.
Vervoerder koppelen aan verkooprelatie

Je kunt aan een verkooprelatie een vervoerder koppelen omdat je waarschijnlijk vaak dezelfde vervoerder gebruikt voor het verzenden van de goederen aan die verkooprelatie.

Vervoerder koppelen aan verkooprelatie:

 1.  Ordermanagement / Verkoop / Verkooprelatie.
 2. Open de eigenschappen van de verkooprelatie.
 3. Ga naar het tabblad: Facturering.
 4. Selecteer de vervoerder.
 5. Klik op: Opslaan en sluiten.
Vervoerder per verkooprelatie raadplegen

Vervoerders kunnen ervoor kiezen om in een bepaalde regio geen pakketten meer af te leveren of om een bepaalde soort goederen niet te leveren, bijvoorbeeld gekoelde artikelen. Je wilt de verkooprelaties die hun goederen via deze vervoerder ontvangen daar dan van op de hoogte brengen.

Via een nieuwe weergave kun je zien welke verkooprelaties aan de vervoerder zijn gekoppeld.

Vervoerder per verkooprelatie raadplegen:

 1. Ga naar: Ordermanagement / Verkoop / Verkooprelatie.
 2. Voeg een weergave toe:
  1. Klik op de naam van de huidige weergave en klik dan op Beheer weergaven.

  2. Klik op: Nieuw.
 3. Maak een nieuwe weergave gebaseerd op de bestaande weergave Verkooprelaties/debiteuren.
 4. Klik op: Volgende.
 5. Vul de velden in.
 6. Klik op: Volgende.
 7. Laat de velden Naam en Nr.. staan en verwijder de overige velden:
 8. Voeg het veld Omschrijving van de vervoerder toe:
  1. Vul Vervoerder in het zoekveld in.
  2. Klik op: Zoeken.
  3. Voeg de Omschrijving toe aan de velden in de gegevensverzameling.
 9. Klik op: Volgende.
 10. Selecteer het veld Omschrijving (Verkooprelatie - Vervoerder) en stel in dat dit veld niet leeg mag zijn.
 11. Klik op: Voltooien.