Voorbeelden journalisering vooruitbetaling

Bij verkooporders met vooruitbetaling heb je te maken met afwijkende journaalposten.

Van tevoren moet je de artikelgroep(en) inrichten voor vooruitbetaling.

In dit voorbeeld gaan we ervan uit dat de artikelgroepen op een bepaalde manier zijn ingericht. Raadpleeg de inrichting bij de artikelgroepen.

Je krijgt bij een verkoopfactuur in het geval van vooruitbetaling de volgende journaalposten:

Rekening

Debet

Credit

Kostprijs verkoop

-,-

 

Aan Te leveren artikelen

 

-,-

Je krijgt de volgende journaalpost voor de omzet:

Rekening

Debet

Credit

Debiteur

-,-

 

Aan Omzet (verkoopprijs * aantal)

 

-,-

Aan Btw

 

-,-

Je krijgt de volgende journaalpost voor de voorraad:

Rekening

Debet

Credit

Te leveren artikelen

-,-

 

Aan Voorraad

 

-,-

Je krijgt bij een tussentijdse wijziging van de VVP een herwaarderingsboeking op het moment dat je de pakbon maakt.

Rekening

Debet

Credit

Te leveren artikelen

-,-

 

Voorraad

-,- 

 

Aan Voorraad herwaarderingen

 

-,-

Direct naar

 1. Voorbeelden journaalposten vanuit Ordermanagement
 2. Inkoopjournaalposten vanuit Ordermanagement
 3. Verkoopjournaalposten vanuit Ordermanagement
 4. Herwaarderingsjournaalposten vanuit Ordermanagement
 5. Emballagejournaalposten vanuit Ordermanagement
 6. Transportkosten vanuit Ordermanagement
 7. Productiejournaalposten vanuit Ordermanagement
 8. Vooruitbetaling
 9. Voorraadjournaalposten vanuit Ordermanagement
 10. Inkoopjournaalposten met meer administraties waarvan 1 met voorraad
 11. Verkoopjournaalposten met meer administraties waarvan 1 met voorraad
 12. Inkoopjournaalposten bij meerdere voorraadadministraties
 13. Verkoopjournaalposten bij meerdere voorraadadministraties