Voorbeelden voorraadjournaalposten vanuit Ordermanagement

Voorbeeld:

 • Artikel ABC heeft een vaste verrekenprijs (VVP) van 5 Euro, een inkoopprijs van 6 Euro en een verkoopprijs van 15 Euro.
 • Voorraadjournalisering staat aan.

  Stel dat er een voorraadverschil is geconstateerd van artikel ABC: er zijn geen 50 stuks aanwezig maar slechts 40 stuks. Dan volgt ook hieruit een boeking van 10 stuks * verrekenprijs.

In dit voorbeeld gaan we ervan uit dat de artikelgroepen op een bepaalde manier zijn ingericht. Raadpleeg de inrichting bij de artikelgroepen.

Bij bovenstaand voorbeeld, krijg je de onderstaande journaalposten:

Inventarisatie en voorraad afboeken:

Rekening

Debet

Credit

Voorraadverschil (verrekenprijs * aantal)

50,00

 

Aan Voorraad (verrekenprijs * aantal)

 

50,00

Opboeken voorraad:

Rekening

Debet

Credit

Voorraad (verrekenprijs * aantal)

50,00

 

Aan Opboeken voorraad (verrekenprijs * aantal)

 

50,00

Afwijkende boekingsdatum journaalpost bij inventarisatie

Bij voorraad journaalposten wordt als datum van journaliseren altijd de datum gebruikt waarop de boeking is toegevoegd. Als je voorraad afboekt op 1 februari dan wordt de journaalpost ook op 1 februari met de VVP van 1 februari gegenereerd. Alleen bij inventarisatie kun je hiervan afwijken door bij het boeken van een inventarisatieregel een 'afwijkende boekingdatum’ te boeken en zo de journaalpost in het voorgaande boekjaar te boeken. Stel je inventariseert op 1 januari. Je constateert een verschil van 10 stuks. Je boekt het voorraadverschil via de inventarisatie op 2 januari, maar je vult als afwijkende boekingsdatum 31 december in. Dan wordt de journaalpost op 31 december van het vorige jaar gegenereerd.

Let op:

 • De VVP is wel de VVP van de werkelijke boekingsdatum, in dit voorbeeld dus van 2 januari. Als je de VVP gaat wijzigen, doe dit dan bij voorkeur na het inventariseren!
 • De afwijkende boekingsdatum mag maximaal 3 maanden in het verleden of in de toekomst liggen.

De journaalpost blijft hetzelfde als de VVP niet wijzigt.

Zie ook:

Voorbeeld journaalposten bij inkoop met meer administraties waarvan 1 met voorraad

In dit voorbeeld zie je journaalposten bij inkoop met meerdere administraties waarvan 1 met voorraad.

Voorbeeld journaliseren bij voorraad

In dit voorbeeld gaan we ervan uit dat de artikelgroepen op een bepaalde manier zijn ingericht. Raadpleeg de inrichting bij de artikelgroepen.

Raadpleeg eventueel administratie waarin gejournaliseerd wordt

Dit zijn de journaalposten bij inkoop als je meerdere administraties (A en B) hebt met maar in één daarvan voorraad (in administratie A):

Situatie

Journaalpost

Toelichting

Ontvangst in administratie A (de administratie waaronder integratiesoort 07 is aangemaakt)

Voorraad
aan    Inkoop
aan    Prijsverschil
aan    Verlies
aan    Transportkosten

via integratiesoort 7
administratie A

Inkoopfactuur in administratie A (de administratie waaronder integratiesoort 07 is aangemaakt)

Inkoop
aan    Crediteuren

via integratiesoort 7
administratie A

Inkoopfactuur NIET in administratie A, maar in B (dus andere administratie dan waarvoor integratiesoort 07 is aangemaakt).

Twee journaalposten:

Adm. B:
Inkoop
aan Inkoop rekening courant  

via integratiesoort 13
administratie B

 

Adm. A:
Inkoop rekening courant
aan Crediteuren     

via integratiesoort 7
administratie A

Voorbeeld journaliseren bij verkoop met meer administraties waarvan 1 met voorraad

In dit voorbeeld zie je journaalposten bij verkoop met meerdere administraties waarvan 1 met voorraad.

Voorbeeld journaliseren bij voorraad

In dit voorbeeld gaan we ervan uit dat de artikelgroepen op een bepaalde manier zijn ingericht. Raadpleeg de inrichting bij de artikelgroepen.

Raadpleeg eventueel de administratie waarin gejournaliseerd wordt

Journaalposten bij verkoop:

Situatie

Journaalpost

Toelichting

Pakbon in administratie A (de administratie waaronder integratiesoort 07 is aangemaakt)

Geleverde artikelen
aan   Voorraad

via integratiesoort 7
administratie A

Verkoopfactuur in administratie A (de administratie waaronder integratiesoort 07 is aangemaakt)

Kostprijs verkoop
aan Geleverde artikelen

via integratiesoort 7
administratie A

Verkoopfactuur NIET in administratie A (dus andere administratie dan waarvoor integratiesoort 07 is aangemaakt), in ons voorbeeld adm. B.

Twee journaalposten:

Adm. B:
Kostprijs verkoop    
aan Kostprijs verkoop RC  

via integratiesoort 13
administratie B

 

Adm. A:
Kostprijs verkoop RC
aan Geleverde artikelen   

via integratiesoort 7
administratie A

Voorbeeld journaalposten bij inkoop (Meerdere voorraadadministraties)

Stock_Inrichting voorr meer adm_2maal voorraad adm1

Hieronder zie je aan de hand van een voorbeeld de journaalposten die worden gegenereerd, eerst bij inkoop mét Voorraad in meerdere administraties en daaronder, ter vergelijking, bij inkoop zonder Voorraad in meerdere administraties.

In dit voorbeeld gaan we ervan uit dat de artikelgroepen op een bepaalde manier zijn ingericht. Raadpleeg de inrichting bij de artikelgroepen.

Voorbeeld: Inkoop - Bestelling Administratie B, levering in Administratie A

In dit voorbeeld bevat Meubelle Holding twee werkmaatschappijen: A en B, met ieder twee magazijnen. De magazijnen zijn in Profit op omgevingsniveau gedefinieerd en gekoppeld aan een administratie.

In Administratie B worden goederen besteld bij een leverancier. De goederen worden geleverd in magazijn 1 die valt onder administratie A.

Mutatie:

 • Levering in magazijn 1 van administratie A.
 • Journalisering van de factuur in administratie B.

  Journaalpost:

 • Er worden nieuwe journaalposten aangemaakt via rekening courant (RC).

Journaalposten bij Inkoop met meerdere voorraadadministraties

Journaalposten waarbij functionaliteit Voorraad in meerdere administraties is geactiveerd.

Let op: 

In dit voorbeeld kunnen administratie A en administratie B ook omgekeerd worden, of als administratie C en D, etc. gelezen worden.

Situatie

Journaalpost

Toelichting

Ontvangst in administratie A

Voorraad
aan    Inkoop
aan    Prijsverschil
aan    Verlies
aan    Transportkosten

via integratiesoort 7
administratie A

Inkoopfactuur in administratie B: journaalposten worden verdicht per magazijn

 

 

Voor magazijnen uit administratie B

Inkoop
aan    Crediteuren

via integratiesoort 7
administratie B

Voor magazijnen uit andere administraties (verdicht per administratie)

Twee journaalposten:

 

Adm. B:
Inkoop
aan Inkoop rekening courant

via integratiesoort 13
administratie B

Adm. A:
Inkoop rekening courant
aan Crediteuren  

via integratiesoort 7
administratie A

Voorbeeld journaliseren bij verkoop (Meerdere voorraadadministraties)

Hieronder zie je aan de hand van een voorbeeld de journaalposten die worden gegenereerd bij verkoop, eerst bij verkoop mét Voorraad in meerdere administraties en daaronder, ter vergelijking, bij verkoop zonder Voorraad in meerdere administraties.

Stock_Inrichting voorr meer adm_2maal voorraad adm1

In dit voorbeeld bevat de Holding twee werkmaatschappijen: A en B, met ieder twee magazijnen. De magazijnen zijn in Profit op omgevingsniveau gedefinieerd en gekoppeld aan een administratie.

In administratie B wordt een order van de klant geboekt. De klant bestelt 2 Hard disks. In magazijn 2 van Administratie B zijn geen Hard disks op voorraad. De hard disks worden geleverd uit magazijn 1  van administratie A.

Dit levert de volgende mutaties op:

 • Levering uit magazijn 1 (administratie A),
 • Journalisering van factuur (dat wil zeggen: openstaande post maken) in administratie B.

  Let op: 

  In dit voorbeeld kunnen administratie A en administratie B ook omgekeerd worden, of als administratie C en D, etc. gelezen worden.

In dit voorbeeld gaan we ervan uit dat de artikelgroepen op een bepaalde manier zijn ingericht. Raadpleeg de inrichting bij de artikelgroepen.

Dit levert de volgende journaalposten op:

Pakbon in administratie A

Geleverde artikelen
aan   Voorraad

via integratiesoort 7
administratie A

Verkoopfactuur in administratie B: journaalposten worden verdicht per magazijn

 

 

Voor magazijnen uit administratie B

Kostprijs verkoop
aan Geleverde artikelen

via integratiesoort 7
administratie B

Voor magazijnen uit andere administraties dan adm. B, dus bijvoorbeeld uit A (verdicht per administratie)

Twee journaalposten:

Adm. B:
Kostprijs verkoop    
aan Rek. courant Kostprijs verkoop  

via integratiesoort 13
administratie B

 

Adm. A:
Rek. courant Kostprijs verkoop
aan Geleverde artikelen   

via integratiesoort 7
administratie A

Direct naar

 1. Voorbeelden journaalposten vanuit Ordermanagement
 2. Inkoopjournaalposten vanuit Ordermanagement
 3. Verkoopjournaalposten vanuit Ordermanagement
 4. Herwaarderingsjournaalposten vanuit Ordermanagement
 5. Emballagejournaalposten vanuit Ordermanagement
 6. Transportkosten vanuit Ordermanagement
 7. Productiejournaalposten vanuit Ordermanagement
 8. Vooruitbetaling
 9. Voorraadjournaalposten vanuit Ordermanagement
 10. Inkoopjournaalposten met meer administraties waarvan 1 met voorraad
 11. Verkoopjournaalposten met meer administraties waarvan 1 met voorraad
 12. Inkoopjournaalposten bij meerdere voorraadadministraties
 13. Verkoopjournaalposten bij meerdere voorraadadministraties