thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Menu en functies

Je start een functie via het menu. Voor bijvoorbeeld het toevoegen van een debiteur ga je naar Financieel / Debiteur / Debiteur. Je kunt veelgebruikte functies ook starten via de historie of via een eigen snelkeuzemenu.

Inhoud

Overzicht menustructuur Profit

Als je Profit start, zie je het Startmenu (het hoofdmenu). Je klikt op de functie van je keuze om deze starten.

Profit bevat ook een menubalk met dezelfde menu-indeling als het Startmenu. Via de menubalk start je functies via het toetsenbord.

Bij elk menu-item staat een symbool waarmee de globale werking van het menupunt wordt toegelicht. Hieronder de meest voorkomende symbolen:

Symbool

Uitleg

Start_Menu en functies - Stamgegeven

Stamgegeven, zoals een grootboekrekening of een medewerker.

Start_Menu en functies - Uitvoer

Rapport, analyse of document

Start_Menu en functies

Gegevens importeren

Start_Menu en functies- Inrichting

Inrichting

Functies starten via het Startmenu

Start een functie via het menu om bewerkingen uit te voeren of gegevens te raadplegen. Klik op het juiste product en daarna op de menukeuze.

Functie starten:

In dit voorbeeld start je de functie Debiteuren in het product Financieel.

In de trainingen en in het AFAS Helpcenter geven we deze functie als volgt weer: Financieel / Debiteur / Debiteur.

 1. Sluit de functie af met Esc.

Startmenu opvragen met F4

Als je een functie hebt gestart, zal Profit deze meestal beeldvullend tonen. Hierdoor is het menu niet meer zichtbaar. Als je een andere functie wilt starten - zonder de huidige eerst af te sluiten - kun je het Startmenu op de volgende manieren opvragen:

 • Klik op de gewenste hoofdkeuze in het Startmenu, zoals Financieel of CRM.
 • Druk op F4.
 • Klik op de onderstaande knop:

  .

Als je meerdere functies tegelijk geopend hebt, kun je de betreffende vensters op verschillende manieren rangschikken op je scherm.

Menu verbergen of weergeven:

Je kunt het Startmenu verbergen als je dit niet gebruikt.

 1. Klik op: het speldje om het Startmenu te verbergen.

 2. Om het Startmenu weer te geven, verplaats je de muis helemaal naar links.
 3. Om het Startmenu vast te zetten zodat dit altijd getoond wordt, klik je nogmaals op het speldje.

Functies starten via de Menubalk

Een andere manier om menufuncties te openen is via de menubalk in Profit. De menubalk heeft precies dezelfde inhoud als het Startmenu, maar je kunt de menubalk met het toetsenbord bedienen.

Favorietenmenu indelen

Als je functies vaak gebruikt, kun je zelf een favorietenmenu indelen.

Favorietenmenu indelen en functies toevoegen:

Een medewerker van de Debiteurenadministratie wil een favorietenmenu Dagelijks maken, zodat hij snel toegang heeft tot dagelijkse taken.

 1. Klik met de rechtermuisknop op Historie.
 2. Klik op: Nieuwe groep.

 3. Vul de omschrijving in. 
 4. Sleep een functie in het menu:

Historiemenu

Het favorietenmenu Historie bevat de laatstgekozen functies. In de praktijk bevat dit menu de functies die je vaak gebruikt. Klik op de gewenste functie om deze te starten.

Licentie en autorisatie

De beschikbare menu-onderdelen zijn afhankelijk van licentie en autorisatie:

 • Licentie

  De licentiecode is gebaseerd op de AFAS-producten die je hebt aangeschaft of gehuurd. Onderdelen waarover je op basis van de licentiecode niet kunt beschikken, zijn niet zichtbaar in het menu. In een licentie Profit ERP zullen bijvoorbeeld geen onderdelen beschikbaar zijn van HRM/Payroll.

 • Autorisatie

  De autorisatie bepaalt ook tot welke onderdelen je toegang hebt. De autorisatie is ingesteld door de beheerder van Profit in de organisatie. Als je niet geautoriseerd bent voor een bepaalde functie, is deze voor je niet zichtbaar in het menu.

  De autorisatie is altijd persoonlijk, omdat deze gekoppeld is aan de Profit-gebruikersnaam. Daarom kan het voorkomen dat het menu er anders uitziet dan het menu van een collega (deze heeft andere gebruikersnaam).

  Voorbeeld: 

  Het menu Financieel van een gebruiker met uitgebreide toegangsrechten kan er als volgt uitzien:

  Het menu Boeken onder Financieel van een gebruiker met beperkte toegang kan er als volgt uitzien:

Direct naar

 1. Werken in een omgeving
 2. Omgevingen en administraties
 3. Menu en functies gebruiken
 4. Vensters gebruiken
 5. Dropbox, SharePoint en OneDrive benaderen

Process

Gegevens Weergave Boekingslay-out

Work area

Algemeen