Accountancyportal

Via de accountancyportal kan een accountant digitaal communiceren met zijn klanten. Hij kan online gegevens met de klant uitwisselen, bijvoorbeeld de jaarrekeningen, informatie over de lonen en personeelsinformatie, fiscale en financiële aangiften, permanent- en jaardossier. Deze gegevens worden geautomatiseerd opgeslagen in het dossier.

Let op:

Je beschikt alleen over de accountancyportal als je een licentie hebt voor OutSite.

Zorg dat je in jouw eigen omgeving (de doelomgeving) de activering Btw-aangifte via accountancyportal uitstaat en de activering Communicatieconnector accordering OutSite aanstaat.

Beschrijving

Het doel van OutSite is om bepaalde werkstromen te verwijderen door digitaal met de klant te communiceren waardoor het proces eenvoudiger en goedkoper wordt.

Door het dossier digitaal vrij te geven op de accountancyportal heeft de klant snel inzicht in zijn eigen gegevens en bespaar je geld en tijd. Je kunt bijvoorbeeld de aangifte en/of de jaarrekening op de accountancyportal plaatsen zodat de cliënt die op elk moment zelf kan opvragen. Als je de dossiers nog op papier vastlegt is de cliënt van je afhankelijk: je moet het dossier opzoeken en versturen.

Je kunt met de cliënten communiceren door middel van workflows. De kwaliteit zal omhoog gaan omdat er altijd iemand de gegevens controleert voordat het verstuurd wordt. Ook kan de cliënt snel informatie insturen via de workflow. De cliënt kan via de accountancyportal zijn aangiften (en eventuele andere documenten) accorderen. Nadat de cliënt akkoord is wordt de aangifte automatisch naar de Belastingdienst gestuurd.

Op basis van instellingen die je per rapport vastlegt wordt wel of geen workflow gestart ter accordering van de rapportage. Daarnaast kun je per cliëntengroep afwijken van de algemene fiscale instellingen en kun je kenmerkcombinaties gebruiken. Je kunt alleen kenmerkcombinaties gebruiken bij typen dossieritems die je zelf toevoegt.

Je kunt de medewerkers ook toegang geven tot de accountancyportal. De gegevens die de medewerker ziet is afhankelijk van het gegevensfilter dat je koppelt aan zijn gebruikersprofiel. Je kunt de medewerkers koppelen aan verschillende autorisatieniveaus, hierdoor heeft de ene medewerker meer mogelijkheden op de portal dan de andere.

Voorbereiding

Aangifte IB/Vpb/OB via de accountancyportal

Je kunt de aangiften IB en Vpb beschikbaar stellen op OutSite.

Door het zichtbaar maken van de aangiften op OutSite kan een ingelogde klant alleen aangiften van zijn eigen dossier zien. Als hij een aangifte opent ziet hij de details. Je kunt instellen dat de klant een vraag kan insturen met betrekking tot de aangifte.

Het aangifteproces voor IB, Vpb en OB werkt helemaal hetzelfde tot het moment van afdrukken van de aangifte.

Inloggen op portal

Als de cliënt inlogt op de portal ziet hij de dossieritems die geaccordeerd moeten worden en de dossieritems die zijn ontvangen van de intermediair.

Let op:

Je kunt het signaal Cliënt IB/Akkoordverklaring niet ontvangen (Profit) gebruiken om te signaleren dat een akkoorddocument is ingestuurd maar dat de cliënt na een bepaalde tijd nog niet heeft gereageerd.

Inloggen op portal:

  1. Open de browser.
  2. Vul het adres van de portal in.

    Voorbeeld:

    Je hebt de weblocatie insite.enyoi.nl toegevoegd. De url wordt dan, afhankelijk van de inrichting in de infrastructuur, https://insite.enyoi.nl.

  3. Vul de gebruikersnaam en het wachtwoord in.
  4. Ga naar: je dossier.
  5. Accordeer de aangifte.

Signalen mbt aangifte IB/Vpb accorderen via portal

Je beschikt standaard over een aantal signalen voor de aangifte IB/Vpb.

Let op:

De signalen kunnen geblokkeerd staan. Deblokkeer in dat geval eerst het signaal.

Cliënt IB\Cliënt is akkoord, aangifte niet verzonden

Signaleert voor een behandelaar dat de cliënt akkoord heeft gegeven, maar de aangifte niet elektronisch is verstuurd naar de Belastingdienst.

Cliënt Vpb\Cliënt is akkoord, aangifte niet verzonden

Signaleert voor een behandelaar dat de cliënt akkoord heeft gegeven, maar de aangifte niet elektronisch is verstuurd naar de Belastingdienst.

Cliënt IB/Akkoordverklaring niet ontvangen (Profit)

Signaleert dat een akkoorddocument is ingestuurd, maar dat de cliënt na een bepaalde tijd niet gereageerd heeft.