thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied
BOX 2 Aanmerkelijk belang

Je hebt een aanmerkelijk belang als je, samen met een eventuele fiscale partner, direct of indirect minimaal 5% hebt van:

  • de aandelen (ook per soort) in een binnen- of buitenlandse vennootschap
  • de winstbewijzen van een binnen- of buitenlandse vennootschap
  • de genotsrechten (ook per soort) van de winstbewijzen of aandelen in een binnen- of buitenlandse vennootschap
  • het stemrecht in een coöperatie of vereniging op coöperatieve grondslag

Je hebt ook een aanmerkelijk belang als je, samen met een eventuele fiscale partner, opties hebt om minimaal 5% van de aandelen (ook per soort) in een binnen- of buitenlandse vennootschap.

De inkomsten uit aanmerkelijk belang in Nederland worden belast in BOX 2. Of er sprake is van een aanmerkelijk belang, is afhankelijk van het percentage aandelen dat de aangever bezit in een Nederlandse vennootschap. Dit percentage kan de aangever alleen hebben, of samen met de fiscale partner. Er kan ook sprake zijn van een aanmerkelijk belang doordat naaste familieleden van de aangever of de fiscale partner een aanmerkelijk belang hebben. Met naaste familieleden worden bedoeld: bloed- en aanverwanten in de rechte lijn van de aangever en de fiscale partner.

Ook andere winstbewijzen, koopopties en vruchtgebruik op aandelen kunnen tot een aanmerkelijk belang behoren.

Als de inkomsten uit aanmerkelijk belang in een bepaald jaar negatief zijn, dan is in dat jaar sprake van een verlies in BOX 2. Dit verlies kan worden verrekend met een positief inkomen in BOX 2 van een ander jaar. Op één uitzondering na kan het verlies niet verrekend worden met positief inkomen in een andere BOX. Alleen als er een einde komt aan het aanmerkelijk belang, wordt er een korting verleend in BOX 1.

Tarief voor inkomen uit aanmerkelijk belang (BOX 2)

Voor 2021 geldt een tarief van 26,90%.

Meer informatie:

Voordelen uit aanmerkelijk belang

Reguliere voordelen

Vervreemdingsvoordelen

Verliesverrekening

Voorkoming dubbele belasting BOX 2

Direct naar

  1. Belasting en premies

Process

Aangifte IB

Work area

Fiscaal