thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Voorlopige aangifte IB

De voorlopige aangifte IB wordt voor verschillende doelen gebruikt:

 • voor het elektronisch insturen van verzoeken en wijzigingen op de voorlopige aanslag of teruggave IB die de Belastingdienst heeft opgelegd.
 • door ondernemers die via de voorlopige aangifte IB hun inkomen schatten.
 • voor het indienen van een elektronisch bezwaar.

Alleen een intermediair maakt nog een papieren bezwaar als die het niet eens is met de beslissing van de inspecteur.

De Belastingdienst heeft twee formulieren beschikbaar gesteld, één voor de binnenlandse en één voor de buitenlandse belastingplichtige.

Je kunt de voorlopige aangifte via Digipoort (XBRL) insturen.

Beschrijving

In Profit 19 wordt de voorlopige aangifte IB 2022 uitgeleverd.

Je kunt daarmee elektronische verzoeken en wijzigingen insturen voor de voorlopige aanslag of teruggave IB 2022 die de Belastingdienst heeft opgelegd. Aangiften die akkoord of verzonden zijn met de voorlopige cijfers, worden niet bijgewerkt (dit gebeurt pas als je de aangifte opnieuw uitwerkt).

Waarom een voorlopige aanslag?

Een voorlopige aanslag wordt om verschillende redenen opgelegd:

 • Na een ingediende aangifte:

  Een voorlopige aanslag kan worden opgelegd als jij een aangifte hebt ingediend, maar de Belastingdienst deze aangifte nog niet inhoudelijk heeft beoordeeld. De Belastingdienst kan in dat geval nog geen definitieve aanslag opleggen. In plaats daarvan kan een voorlopige aanslag worden opgelegd.

 • Aan het begin van een kalenderjaar:

  Je kunt aan het begin van het kalenderjaar een voorlopige aanslag krijgen. De Belastingdienst schat dan je inkomsten op basis van de belastingaanslag die je hebt ontvangen over het meest recente jaar. Je kunt ook later in het jaar een voorlopige aanslag krijgen als de Belastingdienst daar aanleiding voor ziet.

 • Bij een voorlopige teruggaaf:

  Je wijzigt de voorlopige aangifte door een nieuwe aangifte elektronisch in te sturen.

  Alleen een intermediair maakt nog een papieren bezwaar als die het niet eens is met de beslissing van de inspecteur. De intermediair kan nu bezwaar maken door in de cockpit van de cliënt te kiezen voor Voorlopige aanslag of via Aanslag beoordelen en accorderen.

Voorbereiding

Werkwijze

Zie ook

Process

VA IB

Work area

Fiscaal