(Niet-)Akkoordbrieven Beschikkingen instellen

Je legt op omgevingsniveau voor de beschikkingen de akkoord- én niet-akkoordbrieven vast die je wilt gebruiken voor de uitwisseling van informatie naar de cliënt. In de algemene instellingen stel je de standaard akkoord- en niet-akkoordbrief in. Per cliëntengroep kun je vervolgens een afwijkend rapport vastleggen. Bij de cliëntgroep worden standaard de brieven overgenomen die zijn ingesteld op omgevingsniveau, maar je kunt hiervan afwijken. Je kunt zelf brieven aanmaken of bestaande rapportages wijzigen.

Standaard akkoordbrief IB instellen:

 1. Ga naar: Fiscaal / Beheer / Instellingen / Algemeen.
 2. Ga naar het tabblad: Beschikkingen rapportage IB.
 3. Selecteer de gewenste akkoord- en niet-akkoordbrieven.
 4. Klik op: Opslaan en sluiten.

Akkoord- en niet-akkoordbrieven instellen per cliëntengroep:

 1. Ga naar: Fiscaal / Algemeen / Cliëntengroep.
 2. Open de eigenschappen van de cliëntengroep.
 3. Ga naar het tabblad: Algemeen.
 4. Vink Fiscale systeeminstellingen gebruiken uit.

  Je kunt alleen andere brieven selecteren als je dit veld uit vinkt.

 5. Ga naar het tabblad: Aanslag rapportage IB.
 6. Selecteer de voor deze cliëntengroep gewenste akkoord en niet-akkoordbrieven.

  Meer informatie:

  Cliëntengroep inrichten

 7. Klik op: Opslaan en sluiten.

Direct naar

 1. Serviceberichten Toeslagen (SBT)
 2. SBT-machtigingen autoriseren
 3. SBT-machtiging vrijgeven
 4. (Niet-)Akkoordbrieven beschikkingen instellen
 5. toeslagen
 6. SBT-machtiging aanvragen
 7. SBT-machtiging genereren en versturen
 8. Toestand aanvraag SBT-machtiging controleren
 9. Code SBT-machtiging registreren
 10. Ophalen en inlezen SBT
 11. Beschikkingen beoordelen en accorderen
 12. Beschikking raadplegen
 13. SBT-machtigingen intrekken