SBT-machtiging aanvragen

Je kunt alleen werken met de SBT als je beschikt over een actieve machtiging. Een machtiging geldt voor één cliënt voor één belastingjaar. Jij, de fiscaal dienstverlener, vraagt deze machtiging aan via Digipoort. Daar wordt de machtiging geregistreerd en is het ook mogelijk om de toestand van de machtiging op te halen.

Als een machtiging aangevraagd wordt krijgt deze initieel de procesactie 100: Aanvragen – Bericht gereed om aan te maken. Als het aanmaken van het elektronische bericht fout gaat krijgt de machtiging de procesactie 101: Aanvragen – Fout bij aanmaken bericht. Deze procesactie probeert Profit automatisch te herstellen door het bericht opnieuw aan te maken met de eerstvolgende keer Aanmaken elektronisch bericht. Je kunt de machtigingen ook aanvragen bij het toevoegen van een cliënt.

Inhoud

Machtigingen collectief aanvragen

Je kunt machtigingen collectief aanvragen of per cliënt.

Machtigingen collectief aanvragen:

 1. Ga naar: Fiscaal / Inkomstenbelasting / Machtigingen / Aanvragen machtiging.
 2. Selecteer de soort(en) machtiging(en).
 3. Klik op: Volgende.
 4. Selecteer de cliënten.

  Met Ctrl+A kun je alle cliënten in één keer selecteren.

 5. Klik op: Volgende.

  Je ziet nu een terugkoppelscherm van de aangevraagde machtigingen. In dit scherm zie je het resultaat, de procesactie na het aanvragen en de toestand van de aanvragen. Hierdoor heb je inzicht in de gevolgen na het uitvoeren van de wizard.

 6. Klik op: Voltooien.

  Je kunt nu het elektronisch bericht voor de machtigingen maken.

Machtigingen per cliënt aanvragen

Je kunt voor één cliënt (meerdere) machtigingen aanvragen.

Machtigingen per cliënt aanvragen:

 1. Ga naar: Fiscaal / Inkomstenbelasting / Cliënt IB.
 2. Open de eigenschappen van de cliënt.
 3. Klik op: ActiesMachtigingen aanvragen.
 4. Selecteer de soort(en) machtiging(en).
 5. Klik op: Volgende.

  Je ziet nu een terugkoppelscherm van de aangevraagde machtigingen. In dit scherm zie je het resultaat, de procesactie na het aanvragen en de toestand van de aanvragen. Hierdoor heb je inzicht in de gevolgen van het uitvoeren van de wizard.

 6. Klik op: Voltooien.

  Je herhaalt dit voor alle cliënten.

  Je kunt nu het elektronisch bericht voor de machtigingen maken.

  Meer informatie:

  Genereren en versturen aanvragen

SBT opnieuw aanvragen

Als de klant de machtiging niet (op tijd) activeert, moet je de machtiging opnieuw aanvragen.

Machtiging opnieuw aanvragen:

 1. Ga naar: Fiscaal / Inkomstenbelasting / Cliënt IB.
 2. Open de eigenschappen van de cliënt.
 3. Ga naar het tabblad: Machtigingen.
 4. Open de eigenschappen van de SBT-regel.
 5. Verwijder de SBT machtigingscode.
 6. Klik op: OK.
 7. Ga naar: Acties / Machtigingen aanvragen.
 8. Selecteer de soort machtiging SBT.
 9. Klik op:  Voltooien.

Direct naar

 1. Serviceberichten Toeslagen (SBT)
 2. SBT-machtigingen autoriseren
 3. SBT-machtiging vrijgeven
 4. (Niet-)Akkoordbrieven beschikkingen instellen
 5. toeslagen
 6. SBT-machtiging aanvragen
 7. SBT-machtiging genereren en versturen
 8. Toestand aanvraag SBT-machtiging controleren
 9. Code SBT-machtiging registreren
 10. Ophalen en inlezen SBT
 11. Beschikkingen beoordelen en accorderen
 12. Beschikking raadplegen
 13. SBT-machtigingen intrekken