Akkoord- en niet-akkoordbrieven instellen

Je legt op omgevingsniveau per aangiftesoort (aangifte IB of Vpb) de akkoord- én niet-akkoordbrieven vast die je wilt gebruiken voor de uitwisseling van informatie naar de cliënt. In de algemene instellingen stel je de standaard akkoord- en niet-akkoordbrief in. Per cliëntengroep kun je vervolgens een afwijkend rapport vastleggen. Bij de cliëntgroep worden standaard de brieven overgenomen die zijn ingesteld op omgevingsniveau, maar je kunt hiervan afwijken. Je kunt zelf brieven aanmaken of bestaande rapportages wijzigen.

Standaard akkoordbrief IB instellen:

 1. Ga naar: Fiscaal / Beheer / Instellingen / Algemeen.
 2. Ga naar het tabblad: Aanslag rapportage IB.
 3. Selecteer de gewenste rapporten voor de Akkoordbrief, de Niet-akkoordbrief en het Bezwaarschrift.

  Wil je bij een onderdeel géén document verstrekken? Klik dan op Wissen.

 4. Klik op: Opslaan en sluiten.

Akkoord- en niet-akkoordbrieven instellen per cliëntengroep:

 1. Ga naar: Fiscaal / Algemeen / Cliëntengroep.
 2. Open de eigenschappen van een cliëntengroep.
 3. Ga naar het tabblad: Algemeen.
 4. Vink Fiscale systeeminstellingen gebruiken uit als je in de cliëntengroep wilt afwijken van de algemene instellingen.

  Vink je dit veld niet uit, dan kun je voor de geselecteerde cliëntengroep geen afwijkende rapporten selecteren.

 5. Ga naar het tabblad: Aanslag rapportage IB of Aanslag rapportage Vpb.

  Hier kun je voor de geselecteerde cliëntengroep afwijkende rapporten voor de Akkoordbrief, de Niet-akkoordbrief en het Bezwaarschrift selecteren. Je kunt er ook voor kiezen om een bepaald rapport te wissen.

 6. Klik op: Opslaan en sluiten.

Direct naar

 1. Automatisch accorderen aanslagen
 2. Aanslagen registreren bij cliënt
 3. Aanslag verwerken
 4. Aanslag beoordelen en accorderen
 5. Aanslag raadplegen
 6. Akkoord- en niet-akkoordbrieven instellen
 7. (Niet-)Akkoordbrieven verstrekken