Automatisch accorderen aanslagen

Als je een aangifte naar de Belastingdienst hebt gestuurd kan je als antwoord hierop een aanslag krijgen.

Je kunt aanslagen automatisch accorderen en de brief (akkoord-, niet-akkoord- en bezwaarbrief) automatisch genereren.

Beschrijving

Je kunt per cliënt een verzoek (een zogenoemde machtiging) doen om de aanslagen van die cliënt te ontvangen (voor beoordeling, advies en dossiervorming). Je kunt hiervoor verschillende verzoeken verzenden naar de Belastingdienst.

Let op:

De Belastingdienst levert de aanslaggegevens niet altijd op dezelfde manier aan. Hierdoor is het niet mogelijk om altijd een volledige controle uit te voeren. Het kan dus voorkomen dat de aanslag automatisch geaccordeerd is, terwijl er nog een afwijking is. Wij zijn met de Belastingdienst in overleg om de aanslaggegevens op een gestructureerde manier te ontvangen.

Je kunt aanslagen automatisch accorderen en de brief (akkoord-, niet-akkoord- en bezwaarbrief) automatisch genereren. Het komt erop neer dat de velden van de aanslag (zowel voorlopige als definitieve aanslagen en verschillende belastingmiddelen) ingelezen worden en vervolgens worden vergeleken met de aangifte, voorlopige aangifte, fiscale kaart en aanslaggegevens. Op basis van deze vergelijking heb je inzicht of de aanslag conform is of niet. Dit levert een behoorlijke tijdsbesparing op.

Het automatisch accorderen van de Service Bericht Aanslagen kan niet voor:

  • Conserverende aanslagen.
  • Aanslagen met een boete.
  • Aanslagen WAZ.
  • Aanslagen van vóór het aangiftejaar 2004.

Voorbereiding

Werkwijze

Zie ook