thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Soorten aangiftebiljetten Vpb

Je kunt een aangifte vennootschapsbelasting samenstellen en een aantal standaard documenten afdrukken zoals de:

 • Commerciële balans en resultatenrekening
 • Verloop commercieel vermogen
 • Fiscale balans en resultatenrekening

Voor het invullen van de gegevens voor de vennootschapsbelasting zijn veel mogelijkheden. Het pakket kent bijvoorbeeld een koppeling met Financieel, zodat gegevens uit de boekhouding rechtstreeks overgezet kunnen worden naar de fiscale balans. Dan is het zelfs niet meer nodig de gegevens van het lopende jaar in te vullen. Gegevens uit voorgaande jaren hoef je uiteraard niet steeds opnieuw in te vullen. Overal waar dat mogelijk is neemt het systeem de gegevens automatisch over.

Bij het invullen van de gegevens voor de vennootschapsbelasting beschik je over een handig hulpmiddel. Het pakket voert namelijk controletellingen uit. Is de uitkomst van deze tellingen niet gelijk aan nul, dan geeft het pakket adequaat aan waar gezocht kan worden naar de oorzaak.

De verschillen tussen de commerciële en fiscale waardering kunnen worden vastgelegd. Daarbij kun je iedere afwijking uitgebreid specificeren, terwijl je in een volgend boekjaar deze specificaties kunt overnemen. Met een simpele druk op de knop schakel je tussen de commerciële en fiscale gegevens. Alleen de fiscale gegevens opnemen kan uiteraard ook. Je maakt de verplichte staat van verschillen tussen fiscaal en commercieel automatisch aan en koppelt daar, als je dat wenst, direct de toelichting aan.

Voor de cliënten kun je de volgende aangiften invoeren, afdrukken en versturen naar de cliënt en/of belastingdienst:

 • A-biljet: je maakt gebruik van het A-biljet als je binnenlands belastingplichtig bent.
 • C-biljet: dit biljet is bestemd voor buitenlandse belastingplichtigen die aangifte moeten doen voor de Nederlandse vennootschapsbelasting. Een lichaam is buitenlands belastingplichtig als het niet in Nederland gevestigd is, maar wel inkomsten uit Nederland heeft. De buitenlandse belastingplicht kan gelden voor de volgende lichamen:
  • verenigingen en andere rechtspersonen
  • open commanditaire vennootschappen
  • vennootschappen die geen rechtspersoonlijkheid bezitten en waarvan het kapitaal geheel of gedeeltelijk in aandelen is verdeeld
  • doelvermogens

Je moet de aangifte van de vennootschapsbelasting elektronisch aanleveren.

Process

Aangifte Vpb Cliënt Vpb

Work area

Fiscaal