thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

C-biljet Vpb

Het C-biljet is bestemd voor buitenlandse belastingplichtigen die aangifte moeten doen voor de Nederlandse vennootschapsbelasting. Een lichaam is buitenlands belastingplichtig als het niet in Nederland gevestigd is, maar wel inkomsten uit Nederland heeft. De buitenlandse belastingplicht kan gelden voor de volgende lichamen:

 • Verenigingen en andere rechtspersonen
 • Open commanditaire vennootschappen
 • Vennootschappen die geen rechtspersoonlijkheid bezitten en waarvan het kapitaal geheel of gedeeltelijk in aandelen is verdeeld
 • Doelvermogens

Twee manieren van uitwerken

Op papier was het niet mogelijk om de balans, winst & verliesrekening en specificaties mee te sturen omdat het belastbaar Nederlands bedrag bepaald werd op basis van een zestal vragen zoals ‘Winst uit werkzaamheden als bestuurder of commissaris van een Nederlands lichaam’. Daarnaast was er ook nog de mogelijkheid om ‘Belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang in een Nederlandse vennootschap’ te hebben als buitenlands belastingplichtige. Gezamenlijk met de vragen werd het belastbaar Nederlands inkomen bepaald, wat de basis vormde voor de berekening van de verschuldigde belasting.

Met ingang van 2018 heeft de Belastingdienst besloten om een tweetal manieren te gaan ondersteunen van uitwerken van een C-biljet:

 • De standaardmethode van een A-biljet waarbij de zes vragen en aanmerkelijk belang in een NL vennootschap (die voorheen gebruikt werden om het belastbaar Nederlands bedrag te bepalen) alleen dienen ter verduidelijking van het belastbaar Nederlandse bedrag. Deze methode maakt het C-biljet een stuk groter, je bent dan verplicht de hele balans, winst & verliesrekening en alle specificaties in te vullen die van toepassing zijn om het belastbaar Nederlands bedrag te bepalen; de fiscale winstberekening moet dan namelijk aansluiten op de zes vragen plus aanmerkelijk belang.

  In Profit wordt dit de standaardmethode voor het uitwerken van het C-biljet. Je kunt in de eigenschappen van de cliënt aangeven dat er alleen Inkomen uit aanmerkelijk belang in een Nederlandse vennootschap is. In dit geval wordt de C/F-module geblokkeerd en is het alleen mogelijk de berekening van het Belastbare Nederlandse bedrag nog in te vullen vanaf de specificatie van het Aanmerkelijk belang.

 • Als er alleen ‘Belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang in een Nederlandse vennootschap’ is: dan mag er geen balans, winst & verliesrekening of specificatie ingevuld worden.

Eigenschappen cliënt Vpb:

Via de eigenschappen van de cliënt selecteer je de manier waarop je het C-biljet wilt uitwerken. Je kunt dit in Profit Fiscaal instellen. Standaard staat hier de methode van het A-biljet (met Commercieel-Fiscaal uitwerken) geselecteerd. Als bij de cliënt alleen ‘Belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang in een Nederlandse vennootschap’ is pas je dit aan.

Let op:

Als je aangifte doet voor een fiscale eenheid, dan ben je verplicht om de vermogensvergelijking en fiscale winstberekening te gebruiken. Je kunt er dan niet voor kiezen om Alleen inkomen uit AB aan te vinken.

 1. Ga naar: Fiscaal / Vennootschapsbelasting / Cliënt Vpb.
 2. Open de eigenschappen van de cliënt Vpb.
 3. Ga naar het tabblad: Boekjaar.
 4. Open de eigenschappen van het jaar 2018.
 5. Ga naar het tabblad: Bijzonderheden.
 6. Vink Commercieel-fisaal uitwerken uit.
 7. Vink Alleen inkomen uit AB in een NL vennootschap aan.
 8. Klik op: OK.
 9. Nu verschijnt de melding: De bestaande aangifte wordt opgeschoond als er alleen inkomen uit aanmerkelijk belang is in een Nederlandse vennootschap. Wil je doorgaan? Als je op Ja klikt wordt de Aangifte Vpb opgeschoond voor de volgende gegevens:
  • Consolidatie overzicht
  • C/F-module
  • Scherm ‘Activa’
  • Scherm ‘Passiva’
  • Scherm ‘Winstberekening’
  • Scherm ‘Niet-aftrekbare bedragen’
  • Scherm ‘Buitenlands belastingplichtig’, onderdeel ‘Belastbare winst uit een in Nederland gedreven onderneming’
  • Alle specificatie schermen
  • Scherm ‘Verbandscontrole’

C-biljet invullen:

 1. Open Fiscaal InSite.
 2. Log in met je gebruikersnaam en wachtwoord.
 3. Klik op: Cliënt Vpb.
 4. Selecteer de cliënt.
 5. Kies nu uit:

Zie ook:

Direct naar

 1. Soorten aangiftebiljetten Vpb

Process

Aangifte Vpb Cliënt Vpb

Work area

Fiscaal