thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Verzuim naar nacalculatie projecten

Als je de verzuim-integratie inricht, boekt Profit nacalculatieregels in de projectadministratie op basis van verzuimboekingen. Je gebruikt deze integratie als je verzuim boekt in Profit HRM, terwijl de medewerkers hun uren uit de nacalculatie verantwoorden in de projectadministratie.

Let op:

Deze functionaliteit is alleen mogelijk voor medewerker met een rooster van het type Uren per dag of Werktijden, maar niet voor medewerkers met een rooster van het type Uren per week.

Inhoud

Beschrijving

Het doorsluizen van verzuimmeldingen naar de nacalculatie verloopt volledig automatisch. Bij verzuim boekt Profit op elke werkdag een nacalculatieregel.

Je bepaalt per omgeving of je verzuim wilt integreren.

Vervolgens koppel je per werkgever een urensoort voor verzuim en eventueel een afwijkende urensoort voor verzuim op arbeidstherapeutische basis (bijv. Uren uit ziek 70%).

Als je aan een urensoort een looncomponent en een parameter koppelt, zal Profit de verzuimgegevens automatisch doorsluizen naar Profit Payroll. Dit is ook mogelijk als je niet beschikt over Profit HRM.

De urensoort op arbeidstherapeutische basis stel je zelf in in de verzuimmelding.

Verzuimintegratie met projectadministratie activeren

Je activeert deze functionaliteit voor de gehele omgeving.

Verzuimintegratie met projectadministratie activeren:

 1. Ga naar: HRM / Beheer / Instellingen.
 2. Ga naar het tabblad: Integratie.
 3. Vink Verzuimmutaties genereren aan.

  Profit voegt nacalculatieregels toe in Profit Projecten op basis van verzuimboekingen in Profit HRM. De integratie is alleen van toepassing op medewerkers met een gespecificeerd rooster.

 4. Klik op: OK.
Urensoorten toevoegen (verzuim naar nacalculatie)

Je voegt urensoorten van het type Verzuim toe. Je kunt per werkgever aparte urensoorten koppelen voor verzuim en verzuim op arbeidstherapeutische basis:

 • Als je de integratie verzuim hebt ingeschakeld, is de urensoort voor verzuim verplicht (in de eigenschappen van alle werkgevers in de omgeving).
 • De urensoort voor arbeidstherapie is niet verplicht. Je mag bij de werkgever voor zowel verzuim als arbeidstherapie dezelfde urensoort gebruiken, of verschillende urensoorten. In de verzuimverloopregel stel je de urensoort voor arbeidstherapie in.

Urensoorten toevoegen voor projectintegratie verzuim:

 1. Ga naar:
  • Projecten / Project / Urensoort.
  • HRM / Payroll / Inrichting / Urensoort, als je niet beschikt over Profit Projecten.
 2. Klik op: Nieuw
 3. Vul een code en omschrijving in.
 4. Selecteer Verzuim bij Uurtype.

  Voeg een urensoort toe van het type Wachtdag, als je wachtdagen wilt doorsluizen naar de urenregistratie.

 5. Vink Geblokkeerd voor handmatige invoer aan om te voorkomen dat medewerkers handmatig nacalculatieregels boeken op deze urensoort.
 6. Klik op: Volgende.
 7. Klik op: Volgende.
 8. Klik op de actie: Integratie Payroll, als je de verzuimgegevens wilt doorsluizen naar Profit Payroll.
  1. Selecteer per cao een looncomponent en een parameter in uren.

   Je ziet alleen de geactiveerde looncomponenten met het mutatieniveau Mutaties via boekingsprogramma toestaan.

   Als je wachtdaguren wilt doorsluizen naar Profit Payroll, koppel je de looncomponent 100.000.211 'Wachtdaguren' met de parameter 'Aantal' aan de urensoort.

  2. Klik op: Voltooien.
Werkgever inrichten (verzuim naar nacalculatie)

Je koppelt de urensoorten voor de integratie van verzuim en verzuim op arbeidstherapeutische basis aan de werkgever.

Urensoorten verzuimintegratie koppelen aan werkgever:

 1. Ga naar: HRM / Organisatie / Werkgever.
 2. Open de eigenschappen van de werkgever.
 3. Ga naar het tabblad: Integratie.
 4. Selecteer de urensoorten voor verzuim en arbeidstherapie.

  Als je een urensoort voor de feestdagen selecteert, dan genereert Profit voor een feestdag een nacalculatieregel zodra een medewerker verzuim heeft op de feestdag en deze dag in het rooster valt.

 5. Selecteer een werksoort en een project. Deze gegevens worden alleen voor de integratie nacalculatie gebruikt.
 6. Vink Integratie nacalculatie met Payroll aan.

  Hiermee integreer je de Profit HRM verlof- en/of verzuimboeking naar Profit Payroll.

 7. Klik op: OK.
Verzuim op sluitingsdag integreren met nacalculatie

Je kunt Profit voor een feestdag een nacalculatieregel laten genereren, als een medewerker verzuim heeft op de feestdag en deze dag in het rooster valt.

Voorbeeld:

Een medewerker heeft verzuim op 28 april. Deze dag is als feestdag/sluitingsdag opgenomen in Profit.

Als je een urensoort koppelt aan Urensoort feestdagen, dan toont Profit voor het verzuim een nacalculatieregel in Profit Projecten.

Integratie verzuim met nacalculatie inrichten:

 1. Ga naar: HRM / Organisatie / Werkgever.
 2. Open de eigenschappen van de werkgever.
 3. Ga naar het tabblad: Integratie.
 4. Selecteer een urensoort bij Urensoort feestdagen.
 5. Klik op: OK.

Zie ook

Nacalculatie verzuim raadplegen

In Profit Projecten staan de nacalculatieregels in Nacalculatie per regel en Nacalculatie per week, niet in Nacalculatie per periode. Dit geldt voor de nacalculatie verlof én verzuim. Onder de eigenschappen van de medewerker kun je de nacalculatie raadplegen op het tabblad Nacalculatie.

Nacalculatie verzuim raadplegen:

 1. Ga naar: HRM / Medewerker / Medewerker.
 2. Open de eigenschappen van de medewerker.
 3. Ga naar het tabblad: Nacalculatie.

  Je ziet de nacalculatieregels van de verzuimmelding.

  Let op:

  Je moet de actuele gegevens vernieuwen om de verwachte einddatum bij te werken.

Zie ook

Process

Verzuim Nacalculatie

Work area

HRM