thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Inkooprelatie/crediteurnummer wijzigen

Je kunt de code van een inkooprelatie/crediteur wijzigen als je aparte crediteurnummers hanteert naast nummers voor organisaties en personen.

Als je in de eigenschappen van de omgeving hebt aangegeven dat de nummering van de inkooprelaties gelijk moet zijn aan de nummering van de organisatie/persoon, dan kun je het crediteurnummer niet wijzigen. Je kunt dan wel de actie 'Synchroniseren crediteurnummer met organisatie/persoon' gebruiken om de nummering van inkooprelaties gelijk te trekken met die van de gekoppelde organisatie/persoon.

Code inkooprelatie/crediteur wijzigen:

 1. Ga naar:
  • Financieel / Crediteur / Crediteur
  • CRM / Organisatie/persoon / Inkooprelatie
  • Ordermanagement / Inkoop / Inkooprelatie.
 2. Selecteer de inkooprelatie.
 3. Klik op de actie: Wijzigen nummer crediteur.
 4. Vul bij Nieuwe code de nieuwe code voor de inkooprelatie in. Deze code mag nog niet voorkomen.
 5. Klik op: Voltooien.

Direct naar

 1. Inkooprelatie/crediteur
 2. Inkooprelatieprofiel (Crediteurprofiel
 3. Inkooprelatie toevoegen/aanvullen
 4. Inkooprelatie/crediteur raadplegen
 5. Verstrekking inkooprelatie inrichten
 6. Minimum ordergrootte bij inkooprelatie instellen
 7. Crediteur (tijdelijk) blokkeren
 8. Crediteurnummer wijzigen
 9. Synchroniseren crediteurnummer met organisatie/persoon
 10. Samenvoegen crediteuren
 11. Itemcode inkooprelatie

Process

Inkooprelatie

Work area

Ordermanagement