Kredietbeperking en betalingskorting boeken

Profit kan rekening houden met de betalingsvoorwaarden van de crediteuren bij het boeken en betaalbaarstellen van inkoopfacturen. Je richt daarvoor Profit in om kredietbeperking, betalingskorting of beide toe te passen.

Je beschikt op factuurniveau over drie typen kortingen:

 • Factuurkorting

  Factuurkorting wordt berekend over het hele factuurbedrag. Factuurkorting kun je per klant instellen.

 • Betalingskorting

  Betalingskorting is een factuurkorting die bedrijven (soms) geven bij een snelle betaling. Deze 'korting' geef je over het bruto bedrag, zodat over de korting zelf toch btw moet worden betaald. Meestal gaat het om een percentage bij betaling binnen een bepaalde periode.

 • Betalingskorting via grondslag btw (België).

  Over de betalingskorting wordt dan geen btw berekend. Voor het correct journaliseren van de btw-grondslag die nodig is voor de btw-aangifte gebruik je een extra grootboekrekening die je instelt bij de integratiesoort.

 • Kredietbeperking

  Kredietbeperking is een negatieve korting ter bekostiging van de krediettermijn. Als de verkooprelatie op tijd betaalt mag hij deze opslag aftrekken. Kredietbeperking is iets anders dan betalingskorting. Kredietbeperking gebruik je om klanten snel te laten betalen. Dit versterkt de liquide positie, waarmee je vervolgens ook geen tijd en moeite kwijt bent aan het incasseren van het bedrag. Er bestaat geen wettelijke verplichting de kredietbeperking ook daadwerkelijk te betalen, ook al wordt na de vervaldatum betaald. Kredietbeperking is slechts in het leven geroepen ter beperking van de kosten die het incasseren van een factuur met zich meebrengt (rente etc.).

Na de inrichting kun je vervolgens bij het boeken van een inkoopfactuur de gegevens van de kredietbeperking of de betalingskorting opgeven. Profit zal bij het betaalbaarstellen van de factuur rekening houden met het eventueel toepassen van de kredietbeperking of betalingskorting.

Inhoud

Kredietbeperking boeken

In Profit boek je het bedrag aan kredietbeperking direct bij het vastleggen van de inkoopfactuur, ook als je de kredietbeperking (waarschijnlijk) niet zult betalen. Op deze manier wordt altijd het juiste btw-bedrag geboekt.  

Je legt een inkoopfactuur waarop kredietbeperking in rekening wordt als volgt in Profit vast:

Kredietbeperking boeken:

 1. Ga naar: Financieel / Boeken / Dagboek.
 2. Controleer Boekjaar en Periode. Dit zijn het boekjaar en de periode waarin je mutatie boekt.
 3. Selecteer het juiste inkoopboek.
 4. Klik op: Voltooien.
 5. Vul de eerste boekingsregel in met het hele factuurbedrag inclusief het bedrag aan kredietbeperking bij de gewenste crediteur.
 6. Boek als tweede (tegen)boekingsregel het totale bedrag aan kredietbeperking op de daarvoor bestemde grootboekrekening.
 7. Geef aan het eind van diezelfde boekingsregel het aantal dagen op waarna kredietbeperking verschuldigd is.
 8. Op de volgende boekingsregel(s) geef je de tegenboeking(en) op, waarna op de laatste regel automatisch het btw-bedrag wordt berekend.

  Je corrigeert dit btw-bedrag wanneer dit afwijkt van het bedrag zoals vermeld op de factuur. In het algemeen geldt dat je het btw-bedrag dat de leverancier op factuur vermeldt, ongewijzigd als voorbelasting boekt.

Wanneer je naderhand de factuur binnen de gestelde termijn betaalbaar stelt, signaleert Profit aan de hand van de vastgelegde termijn dat er geen kredietbeperking verschuldigd is. Profit zorgt automatisch dat het juiste bedrag wordt overgemaakt en boekt het reeds ingeboekte bedrag aan kredietbeperking terug op de daarvoor bestemde grootboekrekening.

Betalingskorting boeken

Je kunt een factuur met betalingskorting boeken in Financieel. Standaard berekent Profit de betalingskorting over het totaal factuurbedrag inclusief btw. Je kunt ook instellen dat je de betalingskorting over het brutobedrag wilt laten berekenen door het veld Betalingskorting incl. btw uit te vinken in de boekingsregel. Je moet dit veld dan opnemen in de boekingslay-out. Als je wilt dat Profit de betalingskorting berekent over het goederentotaal (het brutobedrag) vink je dit veld uit. Je vinkt dit veld aan als je wilt dat Profit de betalingskorting berekent over het factuurtotaal. Standaard is het veld aangevinkt.

Wanneer je naderhand de factuur betaalbaar stelt, signaleert Profit aan de hand van de vastgelegde termijn of de betalingskorting in mindering gebracht mag worden. Profit zorgt automatisch dat het juiste bedrag wordt overgemaakt en boekt eventueel het bedrag aan betalingskorting op de daarvoor gereserveerde grootboekrekening.

Voorbeeld:

 • Bruto Bedrag: € 1000,00
 • Btw: € 210,00
 • Totaal factuurbedrag: € 1.210,00.
 • Betalingskorting 2%
 • Bedrag betalingskorting inclusief btw: € 24,20 (2% van € 1.210,00). Als het veld Betalingskorting incl. btw is aangevinkt.
 • Bedrag betalingskorting exclusief btw: € 20,00 (2% van € 1.000,00). Als het veld Betalingskorting incl. btw is uitgevinkt.

Inkoopfactuur met betalingskorting inclusief btw boeken:

In dit voorbeeld boek je een inkoopfactuur met betalingskorting inclusief btw, over het factuurtotaal.

 1. Ga naar: Financieel / Boeken / Dagboek.
 2. Controleer Boekjaar en Periode. Dit zijn het boekjaar en de periode waarin je mutatie boekt.
 3. Selecteer het juiste inkoopboek.
 4. Klik op: Voltooien.
 5. Vul de eerste boekingsregel in met het hele factuurbedrag, dus zonder betalingskorting, bij de gewenste crediteur. Vul het volledige factuurbedrag in bij Bedrag credit, in dit voorbeeld € 1.210,00.
 6. Vink Betalingskorting incl. btw aan als dit veld is opgenomen in de boekingslay-out. Dit veld is standaard aangevinkt.
 7. Vul het percentage in bij Betalingskorting (%) of vul het bedrag bij Betalingskorting van de betalingskorting dat op de inkoopfactuur vermeld staat.

  In dit voorbeeld vul je 2% in bij Betalingskorting (%). Het bedrag van de betalingskorting wordt dan automatisch ingevuld bij Betalingskorting.

 8. Je geeft aan het eind van diezelfde boekingsregel het aantal dagen op waarbinnen de betalingskorting van toepassing is.
 9. Vul de kostenregel en eventueel de btw-regel op de normale wijze in.

  Je corrigeert dit btw-bedrag wanneer dit afwijkt van het bedrag zoals vermeld op de factuur.

 10. Controleer de gegevens. 

 11. Klik op: Opslaan en sluiten.

Inkoopfactuur met betalingskorting exclusief btw boeken:

In dit voorbeeld boek je dezelfde inkoopfactuur met betalingskorting exclusief btw. Je wilt dat Profit de betalingskorting berekent over het goederentotaal (het brutobedrag):

 1. Ga naar: Financieel / Boeken / Dagboek.
 2. Controleer Boekjaar en Periode. Dit zijn het boekjaar en de periode waarin je mutatie boekt.
 3. Selecteer het juiste inkoopboek.
 4. Klik op: Voltooien.
 5. Vul de eerste boekingsregel in. Vul het volledige factuurbedrag in bij Bedrag credit, in dit voorbeeld € 1.210,00.
 6. Vink Betalingskorting incl. btw UIT.
 7. Vul het percentage in bij Betalingskorting (%) of vul het bedrag bij Betalingskorting van de betalingskorting dat op de inkoopfactuur vermeld staat.

  Let op:

  Het bedrag van de betalingskorting wordt nog niet ingevuld, je moet eerst de boeking afmaken.

 8. Vul de kostenregel en eventueel de btw-regel op de normale wijze in.

  Je corrigeert dit btw-bedrag wanneer dit afwijkt van het bedrag zoals vermeld op de factuur.

 9. Profit vult nu automatisch het juiste bedrag in van de betalingskorting bij Betalingskorting. In dit voorbeeld € 20,00
 10. Controleer de gegevens.
 11. Klik op: Opslaan en sluiten.

Zie ook

Direct naar

 1. Inkoopmutaties
 2. Crediteur (inkooprelatie)
 3. Btw inrichten
 4. Grootboek inrichten
 5. Dagboeken inrichten
 6. Inkoopmutatie boeken
 7. Inkoopmutatie met meerdere kostensoorten en BTW-tarieven boeken
 8. Inkoopfactuur met kredietbeperking en betalingskorting boeken
 9. Doorboeken inkoopfacturen en kostenboekingen vanuit Profit Financieel naar Profit Projecten
 10. Verkeersboetes boeken in Profit Financieel met loonmutatie medewerker in Profit Payroll
 11. Creditnota boeken
 12. Inkoopfactuur in een geblokkeerde periode wijzigen
 13. Inkoopfacturen blokkeren en vrijgeven
 14. Inkoopfacturen beoordelen via InSite/OutSite
 15. E-factuur inlezen en boeken als inkoopfactuur