Dagboeken inrichten

Je voegt dagboeken toe voor het vastleggen van financiële mutaties, bijvoorbeeld journaalposten of boekingen.

Inhoud

Beschrijving

Elk dagboek is afgestemd op een bepaald type mutaties, zoals inkoopmutaties, verkoopmutaties en kas- en bankmutaties. Hierdoor kun je elke mutatie efficiënt en volledig vastleggen. Dagboeken bevatten diverse instellingen (bijvoorbeeld een eigen boekingslay-out) om het boeken te versnellen en fouten te voorkomen.

In Profit worden de dagboeken onderhouden op administratieniveau. Dit betekent dat als je meerdere administraties in één omgeving voert, je per administratie de dagboeken toevoegt.

Soorten dagboeken

 • Beginbalans

  In dit dagboek boek je de beginbalans na de ingebruikname van de omgeving. Dit dagboek wordt gekoppeld aan de grootboekrekening Beginbalans.

 • Financieel
  • Kasboek

   Dagboek voor alle uitgaven en ontvangsten per kas. Dit dagboek wordt gekoppeld aan de grootboekrekening Kas.

  • Bankboek

   Dagboek voor alle uitgaven en ontvangsten via de bank. Voor elk bankrekeningnummer waarover je beschikt, gebruik je een apart dagboek. Deze dagboeken worden gekoppeld aan de overeenkomstige grootboekrekeningen Bank.

 • Inkoop

  Dagboek voor alle inkopen. Dit zijn de inkopen waarvoor je een factuur van een leverancier ontvangt. De leverancier is in de omgeving opgenomen als crediteur. Het inkoopboek wordt ook wel crediteurenboek genoemd.

 • Verkoop

  Dagboek voor alle verkopen. Dit zijn de verkopen waarvoor je een factuur verstrekt aan de klanten. De klanten zijn in de omgeving opgenomen als debiteuren; het verkoopboek wordt ook wel debiteurenboek genoemd.

 • Memoriaal

  Dagboeken voor alle posten die niet in één van de andere dagboeken kunnen worden ondergebracht. Denk bijvoorbeeld aan afschrijvingen, voorraadboekingen, loonboekingen en correcties.

  • Memoriaal met vaste tegenrekening
  • Variabel memoriaal

Analytisch dagboek

Let op:

Deze beschrijving geldt alleen voor gebruikers van de Belgische functionaliteit van Profit. Je kunt deze functionaliteit alleen gebruiken, als je de activering Analytisch Dagboek hebt ingeschakeld.

Je geeft per dagboek in de eigenschappen op, of het dagboek gebruikt moet worden als analytisch dagboek. De boekingen in een dergelijk dagboek worden niet meegenomen in de proef-/saldibalans en de kolommenbalans, maar wel in de verbijzonderingsoverzichten.

Vaste tegenrekening

De financiële dagboeken hebben een vaste tegenrekening die bij het boeken automatisch gemuteerd wordt. Voor de kas-en bankboeken gebruik je voor elke kas en elk bankrekeningnummer een apart dagboek met een eigen tegenrekening. Dit betekent dat de dagboeken voor de bankrekeningnummers altijd worden gekoppeld aan de overeenkomstige grootboekrekeningen Bank. Hetzelfde geldt voor het dagboek Kas, dat altijd gekoppeld wordt aan de grootboekrekening Kas.

Bij het inrichten van een nieuw dagboek voor de kas geef je als tegenrekening dus de grootboekrekening Kas op. Als je deze grootboekrekening niet kunt vinden, dan kan het zijn dat deze nog niet bestaat. Annuleer dan de wizard voor het toevoegen van een nieuw dagboek en voeg eerst de grootboekrekening voor de kas toe.

Ook een memoriaaldagboek kan een vaste tegenrekening hebben, maar dit is niet verplicht.

De inkoop- en verkoopdagboeken hebben geen vaste tegenrekening. Als je in deze dagboeken boekt, wordt standaard de verzamelrekening van de betreffende debiteur of crediteur gemuteerd.

Dagboeken gekoppeld aan instellingen

De volgende dagboeken hebben een speciale toepassing en zijn gekoppeld in de financiële instellingen. Profit voegt deze dagboeken automatisch toe als je een lege omgeving toevoegt.

 • Vaste journaalposten
 • Factuuraflettering
 • Beginbalans
 • Daarnaast koppel je per integratiesoort een dagboek voor het journaliseren van facturen en een dagboek voor het journaliseren van creditnota's.

Voorbereiding

Werkwijze

Zie ook