Productie

Een samenstelling (die bestaat uit artikelen) waarvan je op samenstellingsniveau voorraad aanhoudt, noemen we een Maakartikel. Maakartikelen kun je zelf in elkaar zetten (produceren) of inkopen.

Inhoud

Beschrijving

Van samenstellingen van het type Maakartikel houd je voorraad bij. Daarbij kun je kiezen wat je met dit maakartikel wilt doen:

  • compleet inkopen
  • zelf produceren
  • uit elkaar halen ('decompositie')

Als je het maakartikel inkoopt, wordt alleen de voorraad van de samenstelling verhoogd. De voorraad van de onderdelen, die je eventueel ook als separate artikelen voert, blijft gelijk..

Ord_Productie

Als je het maakartikel zelf produceert, kun je handmatig een productieorder toevoegen. Dit kun je ook, zodra er een voorraadtekort is, automatisch laten doen via het productievoorstel.

De onderdelen (artikelen) in de productieorder worden gereserveerd.

Pas na het produceren, bij het toevoegen van de productiebon, wordt de voorraad van de samenstelling opgeboekt en wordt de voorraad van de onderdelen afgeboekt. Er worden voorraadmutaties gemaakt voor de opboeking van de samenstelling tegen de verrekenprijs van de samenstelling en voor de afboeking van de onderdelen tegen de verrekenprijs van de onderdelen. Produceren is alleen mogelijk als er voldoende voorraad is van de onderdelen.

In Profit Abonnementen en in de Cursusadministratie kun je alleen samenstellingen gebruiken waarvoor geen voorraad wordt bijgehouden, hier kun je geen gebruik maken van maakartikelen of decompositie.

Decompositie

Je kunt samengestelde artikelen ook uit elkaar halen. In dit geval geldt dat de voorraad van de samenstelling wordt verminderd, terwijl de voorraad van de onderdelen wordt opgeboekt. Er worden voorraadmutaties gemaakt voor de voorraadvermindering van de samenstelling tegen de verrekenprijs van de samenstelling en voor de opboeking van de onderdelen tegen de verrekenprijs van de onderdelen. Bij decompositie moet er voldoende voorraad zijn van de samenstelling. Een decompositie is een negatief Maakartikel.

Voorbereiding

Werkwijze

Zie ook