Serie-artikel

Een serie-artikel is een artikel waarvan ieder exemplaar een uniek serienummer heeft.

Beschrijving

Serienummers hebben als doel om ingekochte en/of verkochte artikelen te identificeren. Een serienummer koppel je altijd aan één exemplaar van een serie-artikel.

Een voorbeeld van een serie-artikel is bijvoorbeeld een computer waarbij ieder exemplaar een eigen serienummer heeft.

Zowel serie-artikelen als partij-artikelen gebruik je om na te gaan waar je deze hebt ingekocht, waar je deze op voorraad hebt gehad en aan wie je deze verkocht hebt. Bijvoorbeeld om bij klachten de oorzaak te kunnen achterhalen of verkooprelaties te kunnen waarschuwen die dezelfde artikelen hebben gekocht. Bij een serie-artikel is het traceren mogelijk per exemplaar, bij een partij-artikel kun je alleen partijen traceren. Een artikel kan nooit zowel een serie-artikel als een partij-artikel zijn.

Van een serie-artikel houd je altijd voorraad bij.

Verder is het Aantal decimalen altijd 0 (nul). Eenheden met factoren (lengte x breedte, lengte x breedte x hoogte) zijn bij serieartikelen niet toegestaan, je kunt dit ook niet inrichten!

Meerdere eenheden is bij serieartikelen wel toegestaan. Je kunt bijvoorbeeld best drie dozen met twaalf serienummerartikelen bestellen. Het vastleggen van de serienummers gaat dan  op basiseenheid. (In dit voorbeeld dus 3x12 = 36 stuks).

Je kunt serienummers gebruiken in combinatie met samengestelde artikelen. Zowel de samenstelling als de onderdelen kunnen een serienummer hebben. Als je voorraad bijhoudt van de samenstelling is het serienummer alleen van toepassing op de samenstelling en niet op de onderdelen. Als van de samenstelling geen voorraad wordt bijgehouden is het serienummer van toepassing op de onderdelen en niet op de samenstelling.

Let op:

Bij een assemblage artikel moet je zowel een serienummer voor de samenstelling als een serienummer voor de onderdelen invullen.

Als je werkt met Meerdere magazijnen is het belangrijk dat je weet op welke locatie in welk magazijn het serienummer te vinden is. Bij het vastleggen van het serienummer moet je dan ook altijd het magazijn en de magazijnlocatie vastleggen. Als je voorraad overboekt tussen de verschillende magazijnen moet je ook het serienummer invullen. Overboeken kan alleen als het serienummer op voorraad is. Ook bij het vastleggen van de pakbon en de verkooporder moet je het juiste magazijn en de juiste locatie opgeven.

Voorbereiding

  • Inrichten

    Je moet de functionaliteit 'Serienummers' eerst activeren via de eigenschappen van de omgeving.

Werkwijze

Zie ook

  • Bij het invoeren van een voorcalculatie

    Het vastleggen van een partijnummer is bij het invullen van een voorcalculatie nooit verplicht. Als je een partijnummer invoert moet je wel het aantal invoeren. Het is van belang dat je ook het magazijn en/of de locatie vastlegt, je kunt alleen een partijnummer invullen uit het betreffende magazijn. In de voorcalculatie kun je in principe alle beschikbare partijen gebruiken. Bij een artikel met serienummers of partijen moet je wel aangeven of er sprake is van Fifo of Lifo, Fefo of van geen van allen. Afhankelijk van deze instelling, stelt Profit in de voorcalculatie de regels voor op basis van ontvangstdatum van de serienummers c.q. de partijen (sortering in de zoekweergave). Je kunt instellen dat hiervan mag worden afgeweken.

  • Samenstelling met serienummer
  • Retour boeken serienummer-artikel