Team wijzigen

Je kunt een specifiek of algemeen team raadplegen en wijzigen via de functie Teams in Profit en o.a. via de eigenschappen van een project.

Via InSite en OutSite is het ook mogelijk het team te onderhouden (toevoegen, aanpassen en verwijderen), mits dit is toegestaan in de teamrol. Wijzigen via InSite heeft als voordeel dat de wijziging dan via de workflow beoordeeld kan worden.

Het voordeel van beheren via de functie Teams is dat je daar ook teamleden kunt vervangen en verplaatsen.

Deze pagina behandelt het beheren van het team via de eigenschappen van het project en via de voorcalculatie.

Inhoud

Wijzigen via project

Je kunt een team wijzigen via de eigenschappen van een project. Je doet dat in de tabbladen Projectleiding en Team.

 • Je kunt een ander bestaand (algemeen) team selecteren.
 • Je kunt een interne of externe projectleider instellen. Dit kan als je het team verwijdert. Profit voegt dan een nieuw specifiek team voor dit project toe.
 • Je kunt ook extra teamleden toevoegen aan het team (tabblad Team).

Team wijzigen via eigenschappen project:

 1. Ga naar: Projecten / Project / Project.
 2. Open de eigenschappen van het project.
 3. Ga naar het tabblad: Projectleiding.

  Je ziet op dit tabblad welk team gekoppeld is aan het project bij Team als er een team gekoppeld is. Ook zie je de interne en externe projectleider. Deze hebben specifieke rechten/mogelijkheden op basis van hun rol.

 4. Koppel bij Team eventueel een ander algemeen team. De velden voor extern en intern projectleider worden vervolgens gevuld al naar gelang die rollen in het algemene team voorkomen.

  Profit neemt de gegevens bij Interne projectleider en Externe projectleider over uit de gegevens van het team als je deze hebt ingevuld.

  Als je bij Team geen team hebt gekoppeld of als je dit verwijdert, dan kun je Interne projectleider enExterne projectleider invullen. Daarmee maakt Profit vervolgens een nieuw specifiek team.

 5. Ga naar het tabblad: Team.

  Je ziet de teamleden van het gekoppelde team als er een team gekoppeld is.

 6. Klik op de actie: Onderhouden als je een specifiek team wilt onderhouden.

  Een algemeen team kun je alleen onderhouden via de functie Projecten / Team / Team.

  Profit toont het betreffende team als er een specifiek team gekoppeld is. Als er nog geen team gekoppeld is, dan opent Profit een boekingslay-out om een nieuw specifiek team toe te voegen.

 7. Klik op: Voltooien.
 8. Klik op: Opslaan en sluiten.

Via voorcalculatie

Je raadpleegt en wijzigt teams via de voorcalculatie.

Teams raadplegen en wijzigen via voorcalculatie:

 1. Ga naar: Projecten / Voorcalculatie / Voorcalculatie.
 2. Open de eigenschappen van de voorcalculatie.
 3. Wijzig de gegevens. Klik op de actie: Activiteiten als je werkt met projectactiviteiten en deze wilt wijzigen of raadplegen.

  Afhankelijk van je instellingen, boekingslay-out en of je werkt met projectactiviteiten kun je een teamlid wijzigen:

  • Je kunt een teamlid wijzigen als er geen medewerker in de boekingslay-out van de voorcalculatie is toegevoegd. Anders is de regel namelijk grijs.
  • Als een medewerker in de voorcalculatieregel staat en je hebt projectactiviteiten bij deze voorcalculatieregel vastgelegd, dan horen alle onderliggende projectactiviteiten bij deze medewerker. Deze medewerker gaat vervolgens voortgang boeken op die projectactiviteit. Als een projectactiviteit niet toegewezen is aan een teamlid (medewerker), dan mogen alle teamleden voortgang boeken op die projectactiviteit.
  • Je kunt ook de medewerker in de voorcalculatieregel wijzigen, bij een voorcalculatie met projectactiviteiten, dan worden deze onderliggende projectactiviteiten toegewezen aan deze medewerker. Deze medewerker moet teamlid zijn van het project.
  • Of je kunt het veld Medewerker leeglaten.
 4. Klik op: Voltooien.

Zie ook

Teams bij Contact en Persoon raadplegen

Je kunt in de eigenschappen van de contactpersoon en persoon op het tabblad Teams zien waarvan de (contact)persoon lid is en welke teamrol hij/zij daarbinnen vervult.

Dit kun je ook autoriseren.

Team raadplegen via Organisatie/persoon en contactpersoon:

 1. Ga naar: 
  • CRM / Organisatie/persoon / Organisatie/persoon
  • CRM / Organisatie/persoon / Contactpersoon
 2. Open de eigenschappen van een persoon of contactpersoon.
 3. Ga naar het tabblad: Teams.

Zie ook

Direct naar

 1. Teams
 2. Teams inrichten
 3. Team toevoegen via Voorcalculatie inrichten voor InSite
 4. Teamrol toevoegen en instellen voor o.a. InSite en OutSite
 5. Algemeen team toevoegen
 6. Specifiek projectteam toevoegen
 7. Team wijzigen o.a. via project
 8. Teams uitgebreid wijzigen via de functie Team (Profit)
 9. Teams in InSite
 10. Teams in OutSite
 11. Teams in voorcalculatie gebruiken
 12. Teams in nacalculatie gebruiken