Algemeen team toevoegen en koppelen aan project

Je kunt een algemeen team toevoegen en direct koppelen aan een project als je een nieuw project toevoegt. Je kunt een algemeen team ook achteraf aan een bestaand project koppelen via de weergave Team of via de eigenschappen van een project.

Dit wijkt enigszins af van de werking van specifieke teams.

Inhoud

Algemeen team toevoegen

Je voegt een algemeen, generiek team toe als je dit team wilt kunnen koppelen aan meerdere projecten.

Het team kan bestaan uit eigen medewerkers en uit contacten van verkooprelaties, bijvoorbeeld.

In de team-regel kun je een voorkeur werksoort instellen.

Algemeen team toevoegen:

 1. Ga naar: Projecten / Team / Team.
 2. Klik op: Nieuw.

  Profit opent een boekingslay-out voor het nieuwe team. Je ziet dat Projectspecifiek is uitgevinkt.

 3. Vul bij Team een afkorting of identificatienummer in voor het team.
 4. Vul de omschrijving in.

  In de regels voeg je de teamleden toe.

 5. Klik op: Overnemen teamleden als je teamleden wilt overnemen van een ander team. Bijvoorbeeld als je een specifiek projectteam had waarvan je nu een algemeen team wilt maken.
 6. Selecteer Medewerker of Contact bij Type teamlid.

  Selecteer Medewerker bij Type teamlid als je een interne medewerker als teamlid wilt toevoegen aan het team. Selecteer Contact voor een medewerker van een klant of een derde partij. Een teamlid (medewerker of contactpersoon) mag maar één keer voorkomen in het team.

 7. Selecteer of vul de naam in bij Teamlid.
 8. Selecteer de teamrol.

  Afhankelijk of Type teamlid van het type Medewerker of Contact is kun je een interne of externe teamrol selecteren. Bijvoorbeeld bij type Medewerker kun je niet Externe projectleider selecteren en bij type Contact kun je niet Interne projectleider selecteren.

  De rol Interne projectleider en Externe projectleider mogen beide maximaal één keer voorkomen binnen een team.

 9. Vul de voorkeur werksoort in bij Werksoort als je dit wilt. Profit neemt dan deze waarde over bij het boeken van de nacalculatie op een gekoppeld project door het betreffende teamlid.

  Dit veld werkt alleen door voor interne medewerkers, die nacalculatie boeken.

 10. Klik op de actie: Koppelen projecten als je een team direct wilt koppelen aan een project(en). Als je een team niet direct koppelt dan kun deze ook achteraf koppelen.
 11. Klik op: Voltooien.

Algemeen team bij toevoegen project

Bij het toevoegen van een nieuw project kun je direct een algemeen team koppelen aan het project.

Algemeen team koppelen aan nieuw project:

 1. Ga naar: Projecten / Project / Project.
 2. Klik op: Nieuw.
 3. Selecteer een projectprofiel als je het project wilt baseren op een projectprofiel.
 4. Klik op: Volgende.
 5. Vul de velden in. 
 6. Klik op: Volgende.
 7. Selecteer het team bij Team.

  Je kunt hier alleen een bestaand algemeen team selecteren. Als je een specifiek team wilt, voor één project, dan selecteer je een interne of externe projectleider. Profit maakt daarvan dan een specifiek team voor dit project. Ook kun je naderhand nog een specifiek team toevoegen via de eigenschappen van een project.

 8. Vink Nacalculatie boeken alleen toestaan voor teamleden aan als je wilt dat alleen teamleden kunnen boeken op dit project.

  Profit neemt de gegevens bij Interne projectleider en Externe projectleider over uit de gegevens van het team als je een team hebt geselecteerd.

  Als je geen team koppelt, dan kun je Interne projectleider en Externe projectleider invullen.

 9. Vul eventueel een waarde in bij Datum gereed planning en Werkelijke datum gereed.
 10. Klik op: Volgende.
 11. Vul eventueel een waarde in bij de velden voor de factuur.
 12. Vink Doorbelasten aan als je nacalculatieregels geboekt op dit project standaard wilt factureren aan de opdrachtgever.
 13. Klik op: Voltooien.

Team koppelen aan projecten via weergave Team

Je koppelt een algemeen team aan meerdere bestaande projecten die geen team gekoppeld hebben, via de weergave Team.

Team koppelen aan meerdere bestaande projecten via weergave Team:

 1. Ga naar: Projecten / Team / Team.
 2. Selecteer het team.
 3. Klik op de actie: Koppelen projecten.

  Je ziet alleen die projecten die nog niet gekoppeld zijn aan een team.

 4. Vink de projecten aan die je wilt koppelen.
 5. Klik op: Voltooien.

Team koppelen aan projecten via eigenschappen project

Je koppelt een generiek team via de eigenschappen van een project.

Team koppelen aan project via eigenschappen project:

 1. Ga naar: Projecten / Project / Project.
 2. Open de eigenschappen van een project.
 3. Ga naar het tabblad: Projectleiding.
 4. Selecteer het team bij Team.

  Profit neemt de gegevens bij Interne projectleider en Externe projectleider over uit de gegevens van het team als je deze hebt ingevuld.

 5. Klik op: Opslaan en sluiten.

Direct naar

 1. Teams
 2. Teams inrichten
 3. Team toevoegen via Voorcalculatie inrichten voor InSite
 4. Teamrol toevoegen en instellen voor o.a. InSite en OutSite
 5. Algemeen team toevoegen
 6. Specifiek projectteam toevoegen
 7. Team wijzigen o.a. via project
 8. Teams uitgebreid wijzigen via de functie Team (Profit)
 9. Teams in InSite
 10. Teams in OutSite
 11. Teams in voorcalculatie gebruiken
 12. Teams in nacalculatie gebruiken