Prijzen inclusief btw

Je legt verkoopprijzen en -tarieven in Profit standaard exclusief btw vast, maar het is ook mogelijk om deze prijzen en tarieven inclusief btw vast te leggen.

Deze functionaliteit is ook beschikbaar in Profit Ordermanagement en de Cursusfacturering.

Let op:

Als je beschikt over de accountancy-licentie voor Uren/Declaraties dan kun je geenĀ gebruik maken deze functionaliteit.

Zie ook:

Inhoud

Voorbereiding

Handmatige projectfacturen incl. btw

Bij het toevoegen van een handmatige projectfactuur kijkt Profit naar de verschillende instellingen. Als je bij een debiteur hebt aangegeven dat de prijzen inclusief btw zijn dan haalt Profit de inclusief prijzen op. Als je dit veld niet hebt geactiveerd dan haalt Profit de standaard verkoopprijs (excl. btw) op.

Projectfactuur inclusief btw handmatig toevoegen:

 1. Ga naar: Projecten / Facturering / Facturen.
 2. Klik op: Nieuw.

  Voor meer informatie, zie beschrijving bij Handmatige projectfacturen.

 3. Vul de factuurregel in.
 4. Als in de kop van de factuur wordt aangegeven dat de prijs inclusief btw is, dan geldt het volgende:

  Werksoortregel. Profit bepaalt de velden met inclusief prijzen als volgt:

  • Als de werksoort niet in uren is en in de werksoort het veld Verkoopprijs inclusief btw is ingevuld, wordt deze verkoopprijs overgenomen.
  • Als de werksoort niet in uren is, in de werksoort het veld Verkoopprijs inclusief btw niet is ingevuld en het veld Verkoopprijs wel is ingevuld, wordt deze verkoopprijs omgerekend naar een inclusief prijs.
  • Als de werksoort wel in uren is of geen werksoort wordt gebruikt en in het tarief het veld Verkoopprijs inclusief btw is ingevuld, wordt deze verkoopprijs overgenomen.
  • Als de werksoort wel in uren is of geen werksoort wordt gebruikt, in het tarief het veld Verkoopprijs inclusief btw niet is ingevuld en het veld Verkoopprijs wel is ingevuld, wordt deze verkoopprijs omgerekend naar een inclusief prijs.

  Artikelregel. Profit bepaalt de velden met inclusief prijzen op basis van de prijzenstructuur:

  • Als voor het artikel een prijsafspraak bestaat, wordt de prijsafspraak overgenomen (deze is immers inclusief btw) als bij de debiteur is aangegeven dat incl. btw = J.
  • Als bij de debiteur een prijslijst is ingevuld waarin is aangegeven dat de prijzen in de prijslijst inclusief btw zijn, wordt de prijs uit de prijslijst overgenomen.
  • Als bij de debiteur een prijslijst is ingevuld waarin niet is aangegeven dat prijzen in de prijslijst inclusief btw zijn, wordt de prijs uit de prijslijst omgerekend naar een inclusief prijs.
  • Als er geen prijsafspraak is en geen prijslijst bij de debiteur is ingevuld, wordt de prijs uit de basisprijslijst omgerekend naar een inclusief prijs.

  Regelbedragen. Profit berekent de regelbedragen als volgt:

  • Als er sprake is van regelkorting, dan geldt deze over de inclusief btw prijs. Het berekende kortingsbedrag wordt in de velden voor kortingsbedrag inclusief weggeschreven. Tevens wordt het kortingsbedrag berekend over de exclusief prijs en deze korting wordt in de velden voor kortingsbedrag exclusief weggeschreven.
  • Regelbedrag inclusief = aantal x inclusief prijs -/- kortingsbedrag inclusief
  • Regelbedrag exclusief = aantal x exclusief prijs -/- kortingsbedrag exclusief

  In alle gevallen waarin de inclusief prijs wordt overgenomen, wordt de exclusief prijs in de regel berekend uit de inclusief prijs. Als de factuur dus inclusief btw is, wordt nooit de verkoopprijs exclusief overgenomen maar deze wordt altijd teruggerekend uit de inclusief prijs.

 5. Als in de kop van de factuur wordt aangegeven dan de prijs excl. btw is, dan wordt de inclusief prijs in de regel altijd berekend uit de exclusief prijs.

  Factuurkoppen. In de factuurkoppen berekent Profit het Factuurtotaal als de som van de regelbedragen inclusief, als in de factuur is aangegeven dat de prijs inclusief btw is. Als er sprake is van factuurkorting, dan berekent Profit de factuurkorting over dit factuurtotaal. Het Factuurtotaal wordt dus verminderd met de berekende korting.

  Let op:

  Het veld Verkoopprijs inclusief btw in de factuurkop (in de boekingslay-out van de facturen) kun je handmatig wijzigen, zolang er nog geen regels zijn ingevoerd. De inclusief btw-berekening is dus per factuur.

 6. Klik op: Voltooien.

Journaliseren

Bij het journaliseren van de facturen bepaalt Profit de journaalpost als volgt:

 • Bedrag op debiteur = Factuurtotaal (basisvaluta)
 • Bedrag op opbrengstrekening: per rekening de som van de regelbedragen exclusief in de basisvaluta
 • Bedrag op btw-rekening: btw-bedrag uit de factuurkop in de basisvaluta
 • Bedrag factuurkorting: uit de kop van de factuur

  Let op:

  Doordat de opbrengstbedragen gebaseerd worden op de regelbedragen exclusief btw, kan een verschil ontstaan: Factuurtotaal Opbrengstbedragen + btw-bedragen -/- Factuurkorting. Bij het journaliseren controleert Profit of een verschil optreedt. Als dit het geval is, werkt Profit dit verschil weg in het hoogste opbrengstbedrag.

Voorcalculatie incl. btw

Je bepaalt per verkooprelatie of je verkoopprijzen- en tarieven inclusief of exclusief btw gebruikt. Deze instelling geldt ook voor nieuwe voorcalculatieregels. Je kunt in de voorcalculatie van deze instelling afwijken.

Offertes/voorcalculaties inclusief btw boeken:

 1. Ga naar: Projecten / Voorcalculatie / Voorcalculatie.
 2. Klik op: Nieuw.
 3. Selecteer de boekingslay-out.
 4. Vul de velden in de kop van de boekingslay-out.

  Bij het boeken van een voorcalculatie kijkt Profit naar de verschillende instellingen. Als je bij een verkooprelatie hebt aangegeven dat de prijzen inclusief btw zijn dan haalt Profit de inclusief btw prijzen op. Als je dit veld niet hebt geactiveerd dan haalt Profit de standaard verkoopprijs (exclusief btw) op.

  Je hebt bij de voorcalculatie de mogelijkheid om handmatig te wijzigen of de voorcalculatie inclusief btw is of niet. Als je namelijk een verkooprelatie invult in het selectiedeel, dan neemt de voorcalculatie de waarde voor inclusief btw over. Ook kun je het als vinkveld opnemen in de kop van de voorcalculatie. Als er nog geen regels zijn dan kun je het vinkveld aanpassen. Als er een nieuwe regel staat dan moet je die verwijderen, zodat je het vinkveld kunt wijzigen. Door het veld uit te vinken kun je alsnog afwijken.

 5. Klik op de actie: F5. Selecteren.
 6. Vul de boekingsregel in.
 7. Als je de boekingslay-out van de voorcalculatie hebt aangepast dan kun je eventueel de volgende velden invullen in de regel van een voorcalculatie, die verband houden met inclusief btw:
  • Verkoopprijs inclusief btw basisvaluta
  • Verkoopprijs inclusief btw Vreemde valuta
  • Regelbedrag inclusief btw basisvaluta
  • Regelbedrag inclusief btw Vreemde valuta
  • Bedrag korting inclusief btw Basisvaluta
  • Bedrag korting inclusief btw Vreemde valuta
 8. Klik op: Voltooien.

Nacalculatie incl. btw

Je bepaalt per verkooprelatie of je verkoopprijzen- en tarieven inclusief of exclusief btw gebruikt. Afhankelijk van de instellingen vult Profit de prijs inclusief btw in de nacalculatie. Je kunt de verkoopprijs inclusief btw desgewenst ook handmatig invullen.

Nacalculatie inclusief btw boeken:

 1. Ga naar: Projecten / Nacalculatie / Nacalculatie per regel.
 2. Selecteer de boekingslay-out.
 3. Vul de velden in de kop van de boekingslay-out.
 4. Klik op de actie: F5. Selecteren.
 5. Vul de boekingsregel in.

  In de nacalculatie zijn twee velden inclusief btw aanwezig: Verkoopprijs inclusief btw en Verkoopbedrag inclusief btw. Deze velden vult Profit in als Profit hiervoor een waarde kan vinden. Je kunt Verkoopprijs inclusief btw desgewenst ook handmatig invullen.

  Voor het vullen van de prijs inclusief btw in de nacalculatie geldt:

  • In een werksoortregel in uren vult Profit het veld Verkoopprijs inclusief btw, als een tarief wordt gevonden en bij het tarief een verkoopprijs inclusief btw is ingevuld; het Verkoopbedrag inclusief btw wordt dan berekend.
  • In een werksoortregel niet in uren vult Profit Verkoopprijs inclusief btw in, als bij de werksoort een verkoopprijs inclusief btw is ingevuld; het Verkoopbedrag inclusief btw wordt dan berekend.
  • Voor een artikelregel geldt dat Profit Verkoopprijs inclusief btw invult als Profit een verkoopprijs inclusief btw vindt, dus: als in de regel een debiteur is ingevuld waarin Prijs incl. btw = J.
  • Er is bij deze debiteur een prijsafspraak voor het artikel in de regel waarbij Prijs incl. btw = J
  • Aan de debiteur is een prijslijst met prijzen inclusief btw gekoppeld

  Voor nacalculatieregels geldt dat zowel de verkoopprijs inclusief als de verkoopprijs exclusief btw ingevuld kan zijn; voor een artikelregel betekent dit dat de verkoopprijs inclusief en de verkoopprijs exclusief separaat worden bepaald.

 6. Klik op: Voltooien.
 7. Klik op: Annuleren, om het boekingsscherm af te sluiten.

Concepten en automatische projectfacturen

Bij concepten en automatisch projectfacturen hanteert Profit bepaalde regels in het geval van prijzen inclusief btw.

Bij het genereren van concepten of van automatische projectfacturen voert Profit een controle uit op de debiteur, waarvoor het concept of de factuur aangemaakt gaat worden. Als bij de debiteur Prijs incl. btw is aangevinkt, dan wordt in de kop van het concept of van de factuur het veld Verkoopprijs inclusief btw ook aangevinkt.

In de regels van het concept of van de factuur gebeurt het volgende als Prijs incl. btw is aangevinkt:

 • Als in de te factureren regel alleen een verkoopprijs exclusief btw is ingevuld, wordt deze prijs overgenomen naar de exclusief prijs in de concept-/factuurregel en wordt de inclusief prijs in de regel berekend uit de exclusief prijs.
 • Als in de te factureren regel alleen een verkoopprijs inclusief btw is ingevuld, wordt deze prijs overgenomen naar de inclusief prijs in de concept-/factuurregel en wordt de exclusief prijs in de regel berekend uit de inclusief prijs.
 • Als in de te factureren regel beide prijzen zijn ingevuld, wordt alleen de inclusief prijs overgenomen naar de inclusief prijs in de concept-/factuurregel en wordt de exclusief prijs berekend uit de inclusief prijs.

Concepten en automatische projectfacturen inclusief btw genereren:

 1. Ga naar:
  • Projecten / Facturering / Concepten.
  • Projecten / Facturering / Automatisch factureren.
 2. Voor meer informatie, zie beschrijving bij automatische projectfactuur of conceptfactuur.

Direct naar

 1. Projecten / Uren Declaraties
 2. Inrichting Projecten
 3. Project
 4. Teams
 5. Voorcalculatie en offertes
 6. Nacalculatie
 7. Voortgang
 8. Projectfacturering
 9. Journaliseren
 10. Projectresultaten
 11. Onderhanden werk
 12. Conceptfacturering
 13. Prijzen incl. btw