Assortiment

Een assortiment is een combinatie van artikelen of samenstellingen. Je kunt een assortiment per klant of per periode aanhouden. In het verkooptraject controleert Profit of het artikel in de orderregel wel voorkomt in het assortiment.

Je kunt in Profit Ordermanagement een assortiment van bepaalde artikelen en samenstellingen vastleggen en Profit hierop laten controleren in het verkooptraject. Dit doe je bijvoorbeeld omdat alleen bepaalde verkooprelaties een bepaalde reeks artikelen mogen bestellen of omdat je een bepaald artikel maar een gedeelte van het jaar levert.

Assortimentscontrole is alleen van toepassing op het verkooptraject in Profit Ordermanagement. Je kunt bijvoorbeeld wel prijzen aanmaken bij een verkooprelatie voor artikelen die niet in het assortiment van de verkooprelatie voorkomen.

Bij de facturering in Projecten, Abonnementen en Cursusmanagement wordt geen controle uitgevoerd op assortiment.

Tijdens het invoeren van verkooporders controleert Profit of artikelen/samenstellingen voorkomen in het aan de verkooprelatie gekoppelde assortiment. Ook wordt gecontroleerd of de orderdatum ligt tussen de begin- en einddatum van het assortiment.

Als je tijdens het invoeren van de order het itemtype artikel of samenstelling invoert, zie je alleen de items die in het assortiment voorkomen; hieruit kun je dan een artikel of samenstelling selecteren. Als je handmatig een code invoert controleert Profit Ordermanagement meteen of deze wel in het assortiment voorkomt. Als dit niet het geval is krijg je meteen een melding. Als bij de verkooprelatie is aangegeven dat je mag afwijken van het assortiment kun je de regel toevoegen, anders moet je een ander artikel selecteren, of het artikel eerst toevoegen aan het assortiment.

Inhoud

Assortiment toevoegen

Deze functionaliteit is niet standaard beschikbaar, je moet hiervoor een activering inschakelen. Schakel de activering bij voorkeur in aan het einde van de werkdag of in het weekend. Tijdens het activeringsproces kan namelijk een conversie plaatsvinden en tijdens deze conversie kunnen de medewerkers niet in Profit werken. Het is aan te raden een nieuwe activering eerst te testen in een testomgeving, voordat je deze doorvoert in de productie-omgeving.

Naam van de in te schakelen activering:

 • Assortimentscontrole.

Na het activeren wordt automatisch het standaardassortiment ***** aangemaakt met de systeemdatum als begindatum. Dit assortiment is standaard niet gevuld.

Je kunt deze activering achteraf ongedaan maken maar dan worden de tabellen met de assortimenten en assortimentsregels leeg gemaakt.

Stappen om een activering in te schakelen

Assortiment aanvullen

Je vult een bestaand assortiment aan met artikelen en/of samenstellingen. Je kunt deze één voor één toevoegen of een hele reeks in een keer.

Na het activeren wordt automatisch het standaardassortiment ***** aangemaakt met de systeemdatum als begindatum. Dit assortiment is standaard niet gevuld.

Assortiment aanvullen met groot aantal artikelen/samenstellingen:

 1. Ga naar: Ordermanagement / Verkoop / Inrichting / Assortiment.
 2. Open de eigenschappen van het assortiment dat je wilt aanvullen.
 3. Ga naar het tabblad: Assortimentsregels.
 4. Klik op: Meer actiesAanvullen.
 5. Wijzig eventueel de Begindatum.
 6. Klik op: Volgende
 7. Filter eventueel op de juiste artikelen/samenstellingen.
 8. Selecteer de artikelen en samenstellingen die je wilt koppelen via CTRL+A.
 9. Klik op: Opslaan en sluiten

Eén artikel aan het assortiment toevoegen:

Je kunt ook één artikel of samenstelling aan het assortiment toevoegen.

 1. Ga naar: Ordermanagement / Verkoop / Inrichting / Assortiment.
 2. Open de eigenschappen van het assortiment dat je wilt aanvullen.
 3. Ga naar het tabblad: Assortimentsregels.
 4. Klik op: Nieuw
 5. Vul de velden in.
 6. Klik op: Voltooien
 7. Klik op: Opslaan en sluiten.
Assortiment toevoegen

Je kunt een nieuw assortiment toevoegen. Daarbij kun je via multiselect direct massaal artikelen en samenstelling koppelen aan het assortiment.

Voor bakkerijen geldt dat er een koppeling is tussen de prijslijsten en de assortimenten. Als je een prijslijst aanmaakt wordt meteen een assortiment aangemaakt met dezelfde code, omschrijving en begindatum. Alle artikelen/samenstelling die zijn aan de prijslijst worden toegevoegd  worden ook automatisch aan het assortiment toegevoegd.

Assortiment toevoegen:

 1. Ga naar: Ordermanagement / Verkoop / Inrichting / Assortiment.
 2. Klik op: Nieuw
 3. Vul een Code en een Omschrijving in waarmee je het assortiment kunt herkennen.
 4. Selecteer de Begindatum van het assortiment. Bij het toevoegen van de order controleert Profit of de orderdatum ligt tussen deze begin- en de einddatum van het assortiment.
 5. Selecteer eventueel een Einddatum.
 6. Klik op: Volgende
 7. Selecteer de artikelen en samenstellingen die je wilt koppelen.
 8. Klik op: Voltooien
 9. Klik op: Opslaan en sluiten.
 10. Stel het assortiment in bij de gewenste verkooprelatie.
Artikelen uit assortiment verwijderen

Je kunt artikelen uit het assortiment verwijderen. Je kunt ook massaal de in de weergave geselecteerde regels uit het assortiment verwijderen.

Assortiment selectie verwijderen:

 1. Ga naar: Ordermanagement / Verkoop / Inrichting / Assortiment.
 2. Open de eigenschappen van het assortiment dat je wilt wijzigen.
 3. Ga naar het tabblad: Assortimentsregels.
 4. Selecteer de regels die je uit het assortiment wilt verwijderen.
 5. Klik op de actie: Selectie verwijderen.
 6. Klik op: Ja.

Eén artikel uit het assortiment verwijderen

Je kunt ook één artikel of samenstelling uit het assortiment verwijderen

 1. Ga naar: Ordermanagement / Verkoop / Inrichting / Assortiment.
 2. Open de eigenschappen van het assortiment dat je wilt wijzigen.
 3. Ga naar het tabblad: Assortimentsregels.
 4. Selecteer het artikel of de samenstelling die je wilt verwijderen.
 5. Klik op: Acties / Verwijderen
 6. Klik op: Ja.
Assortiment instellen bij verkooprelatie

Je stelt het assortiment in bij de verkooprelatie waar het van toepassing is. Je kunt daarbij aangeven of tijdens het toevoegen van een order mag afwijken van het gekoppelde assortiment is toegestaan of niet. Als je beschikt over een bakkerij licentie dan is er geen standaard assortiment aanwezig, de assortimenten zijn dan namelijk gekoppeld aan de prijslijsten.

Assortiment instellen bij verkooprelatie

 1. Ga naar: Ordermanagement / Verkoop / Verkooprelatie .
 2. Ga naar het tabblad: Algemeen.
 3. Selecteer het Assortiment. Als je geen assortiment selecteert, controleert Profit of het artikel aanwezig is in het standaard meegeleverde assortiment met code *****.
 4. Vink eventueel Afwijken assortiment toestaan aan.
 5. Klik op: Opslaan en sluiten
Zie ook

Direct naar

 1. Verkoop inrichten
 2. Functionaliteit Verkoop activeren
 3. Functies Verkoop autoriseren
 4. Ordertraject inrichten
 5. Verkoopbasisorder inrichten
 6. Nummering en tellers instellen
 7. Barcode instellen
 8. SSCC-labels inrichten
 9. Verkooprelatie inrichten
 10. Verkooprelatieprofiel instellen
 11. Boekingslay-outs instellingen
 12. Backorder inrichten
 13. Wachtorder inrichten
 14. Artikel instellen voor toewijzen/orderplanning
 15. Prijzen inrichten
 16. Kortingen inrichten
 17. Offerte autoriseren
 18. Balie-/directfactuur autoriseren
 19. Verkoopfacturen inrichten
 20. Rapporten