Voorraad

Je kunt van artikelen en samenstellingen de voorraad bijhouden.

Beschrijving

Via de transacties in het inkoop- en verkooptraject past Profit automatisch de voorraad aan.

Het gaat dan om de voorraadmutaties naar aanleiding van ontvangsten en pakbonnen. Deze mutaties kun je eventueel ook in Profit Financieel journaliseren.

Met het Voorraadoverzicht kun je een overzicht van de voorraad op een bepaalde datum weergeven. Dit voorraadoverzicht toont niet alleen de aantallen op voorraad, maar ook de voorraadwaarde op de door jou ingevulde peildatum.

In bepaalde gevallen wil je buiten het inkoop- of verkoopordertraject om handmatig voorraadboekingen doen. Dit doe je via op-, af- en overboekingen. De op- en afboekingen journaliseert Profit naar Profit Financieel, waarbij gebruik de verrekenprijs van het artikel wordt gebruikt. De overboekingen van de ene (magazijn)locatie naar de andere (magazijn)locatie journaliseert Profit niet.

Als je voorraad aanhoudt, dan is het nodig om periodiek een inventarisatie van de voorraad uit te voeren. Bij het inventariseren vergelijk je de voorraad in Profit met de geïnventariseerde werkelijke voorraad. Het eventuele voorraadverschil verwerk je daarna in Profit en Profit journaliseert het automatisch naar Profit Financieel. Niet alle artikelen kun je inventariseren; je kunt dit alleen bij artikelen waarvan je voorraad bijhoudt en waarbij in de gekoppelde artikelgroep aangegeven is dat er geïnventariseerd mag worden.

Zodra je kiest voor Voorraad bijhouden als je een artikel toevoegt, dan kun je dit niet meer wijzigen, tenzij er voor het betreffende artikel geen voorraad, geen openstaande orders, geen reserveringen en geen bestellingen zijn.

Voorbereiding

  • Inrichting

    Als je voorraad wilt bijhouden, moet je dit eerst activeren en inrichten.

Werkwijze

Zie ook