Gebruikers autoriseren voor de Accept-omgeving

Een gebruiker heeft toegang tot een Accept-omgeving als je dit bij de gebruiker aangeeft en als de gebruiker een e-mailadres heeft.

Ik wil een Productie-omgeving kopiëren als Accept-omgeving

Leg eerst onderstaande instellingen vast en vraag daarna een omgeving aan voor AFAS Accept.

 1. Ga naar: Algemeen / Beheer / Autorisatie tool.
 2. Open de eigenschappen van de gebruiker.
 3. Controleer of de gebruiker een geldig e-mailadres heeft. Zonder e-mailadres kan de gebruiker niet inloggen.
 4. Als de gebruiker toegang moet hebben tot een Accept-omgeving, vink je het veld AFAS Accept aan.
  Let op! Vink dit veld aan vóórdat je een Accept-omgeving aanvraagt. Dit veld werkt namelijk niet door in een bestaande Accept-omgeving.
 5. Kopieer de huidige omgeving als Accept-omgeving.

Ik heb al een Accept-omgeving

Let op:

Open de Accept-omgeving. Je voert deze handelingen altijd in de Accept-omgeving uit.

 1. Ga naar: Algemeen / Beheer / Autorisatie tool.
 2. Open de eigenschappen van de gebruiker.
 3. Controleer of de gebruiker een geldig e-mailadres heeft, anders kan deze helemaal niet inloggen.
 4. Als de gebruiker toegang moet hebben tot een Accept-omgeving, vink je AFAS Accept aan. Mag de gebruiker geen toegang hebben? Vink AFAS Accept dan uit.

Accept-omgeving openen

Je benadert de Accept-omgeving via een aparte Accept-tegel (zie afbeelding).

Direct naar

 1. Gebruikers autorisatie inrichten
 2. Gebruiker toevoegen
 3. Gebruiker verwijderen of blokkeren
 4. Gebruiker samenvoegen met een andere gebruiker
 5. Code van een gebruiker wijzigen
 6. Gebruiker koppelen aan andere Persoon
 7. Gebruikers importeren
 8. Systeemgebruiker toevoegen
 9. Systeemgebruiker omzetten naar gewone gebruiker
 10. Gebruikers autoriseren voor de Accept-omgeving