Gebruikers autorisatie inrichten

Je beheert de gebruikers die toegang hebben tot Profit.

Inhoud

Video

Beschrijving

Je kunt gewone gebruikers en systeemgebruikers toevoegen. Het maximumaantal actieve gebruikers en de rechten die je kunt toekennen hangt af van de licentie.

Gewone gebruiker

De gewone gebruikers zijn mensen die dagelijks werken met Profit en InSite. Een gewone gebruiker is altijd gekoppeld aan een persoon. Als je een gebruiker toevoegt, kun je ook een persoon toevoegen of de gebruiker koppelen aan een bestaande persoon.

Als je Profit HRM hebt, kan de gebruiker - via de persoon - ook gekoppeld zijn aan een medewerker.

App_Gebruikers autorisatie inrichten (Beschr)

Voor sommige functionaliteit is de koppeling gebruiker-persoon-medewerker verplicht:

  • Profit Agenda

    Elke medewerker heeft zijn eigen agenda. Profit kan hierin sluitingsdagen, verlof, verzuim en nacalculatie tonen.

  • Employee Self Service (ESS) en Manager Self Service (MSS)
  • Autorisatie op basis van organigram

    Je vult de groepen in de Autorisatie tool op basis van het organigram.

Let op:

Als je dezelfde gebruiker in meerdere omgevingen toegang wilt geven, voeg je deze gebruiker in elke omgeving toe met dezelfde gebruikerscode. Als je verschillende codes gebruikt, wordt de gebruiker dubbel geteld.

Je kunt gebruikers toevoegen in een andere omgeving op de volgende manieren:

Systeemgebruiker

Een systeemgebruiker is niet gekoppeld aan een persoon. Een systeemgebruiker kan toegang hebben tot Connectoren, commandline-functies en het maken van reservekopieƫn via de commandline.

Maximum aantal gebruikers bereikt

De gegevensverzameling Licentiedata (rapport) biedt inzicht in maximumaantallen, het gebruikte aantal en het aantal nog beschikbaar. Je kunt deze gegevensverzameling gebruiken voor voor signalen, GetConnectoren en analyses.

Op basis van deze gegevensverzameling is ook een signaal, namelijk Beschikbare aantal Profit-gebruikers van de licentie is bijna op (Profit). Het signaal 'gaat af' als er minder dan vijf gebruikers aangemaakt kunnen worden. Kopieer het signaal en pas dit naar eigen inzicht aan.

Werkwijze

Zie ook