Gebruiker (de)blokkeren of verwijderen

Als je een gebruiker blokkeert of verwijdert, heeft deze geen toegang meer tot de omgeving. Het blokkeren is zeer geschikt als een gebruiker tijdelijk geen toegang tot een omgeving mag hebben. Het blokkeren van een omgeving zelf is niet mogelijk, maar het blokkeren van gebruikers is wellicht een goed alternatief.

Geblokkeerde gebruikers tellen niet mee in de licentieaantallen. Om het aantal gebruikers omlaag te brengen, moet je een gebruiker in alle relevante omgevingen blokkeren of verwijderen. Vergeet niet om ook gebruikers in testomgevingen te blokkeren, deze tellen ook mee.

Je kunt een gebruiker alleen verwijderen als deze nog geen acties heeft uitgevoerd in een omgeving, daarna niet meer. Als je dit toch doet, krijg je de foutmelding De tabel XXX heeft nog verwijzingen naar deze waarde. Wel kun je de gebruiker dan nog blokkeren. Wij adviseren je gebruikers te blokkeren, in plaats van te verwijderen.

Inhoud

Gebruiker blokkeren

Als je een gebruiker blokkeert, heeft deze geen toegang meer tot de omgeving.

Bij grote aantallen kun je gebruikers ook blokkeren via de mutatie-import op gebruiker.

Je kunt ervoor zorgen dat de gebruiker die gekoppeld is aan een medewerker, bij uitdienst automatisch wordt geblokkeerd. Hoe je dat inricht, lees je hier.

Gebruiker blokkeren:

 1. Ga naar: Algemeen / Beheer / Autorisatie tool.
 2. Ga naar het tabblad: Onderhoud gebruikers.
 3. Open de eigenschappen van de gebruiker.
 4. Vink Geblokkeerd aan.
 5. Klik op: Opslaan en sluiten
Gebruiker deblokkeren

Als je een gebruiker deblokkeert, krijgt deze weer toegang tot de omgeving en telt deze weer mee in de licentietellingen.

 1. Ga naar Algemeen / Beheer / Autorisatie tool, tabblad Onderhoud gebruikers.
 2. Je ziet in de afbeelding hoe je geblokkeerde gebruikers kunt zien.

 3. Open de eigenschappen van de geblokkeerde gebruiker.
 4. Vink Geblokkeerd uit.

Gebruiker verwijderen

Je verwijdert een gebruiker uit de huidige omgeving.

Als de gebruiker in een andere omgeving voorkomt, zal deze niet uit de andere omgeving worden verwijderd.

Gebruiker verwijderen:

 1. Ga naar: Algemeen / Beheer / Autorisatie tool.
 2. Ga naar het tabblad: Onderhoud gebruikers.
 3. Selecteer de te verwijderen gebruiker.
 4. Klik op: Acties / Verwijderen.

  Het kan voorkomen dat Profit meldt, dat een bepaalde tabel nog verwijzingen heeft naar de gebruiker die je probeert te verwijderen. Dit betekent dat de gebruiker activiteiten heeft uitgevoerd in Profit, waarbij zijn gebruikersnaam is geregistreerd. Je kunt de gebruiker dan niet verwijderen, maar wel blokkeren.

Direct naar

 1. Gebruikers autorisatie inrichten
 2. Gebruiker toevoegen
 3. Gebruiker verwijderen of blokkeren
 4. Gebruiker samenvoegen met een andere gebruiker
 5. Code van een gebruiker wijzigen
 6. Gebruiker koppelen aan andere Persoon
 7. Gebruikers importeren
 8. Systeemgebruiker toevoegen
 9. Systeemgebruiker omzetten naar gewone gebruiker
 10. Gebruikers autoriseren voor de Accept-omgeving