Werkwijze bijzondere btw-situaties instellen

Soms is sprake van een bijzondere btw-situatie, bijvoorbeeld btw-vrijstelling of het verleggen van btw. Dit onderwerp beschrijft hoe je dit moet inrichten.

Meer informatie over de margeregeling / globalisatieregeling, vind je hier.

Inhoud

Btw-vrijstelling

Btw-vrijstelling instellen

Sommige (non-profit) organisaties zijn volledig vrijgesteld van het betalen of terugvorderen van btw. Zo stel je dit in.

Btw-instellingen wijzigen.

Belaste en vrijgestelde omzet

Inschatting van het gebruik

Heb je goederen of diensten gekocht die je zowel voor belaste als vrijgestelde omzet gebruikt? Dan moet je onderscheid maken tussen investeringsgoederen en de overige goederen en de diensten die je aanschaft. Schat voor de niet-investeringsgoederen en -diensten op het moment van aanschaf in voor welk gedeelte je deze gaat gebruiken voor belaste en vrijgestelde omzet. Doe dit op basis van de omzetcijfers van het aangiftetijdvak waarin de btw aan jou in rekening is gebracht.

 1. Voeg een Inkoopfactuur toe.
 2. Vul een Bedrag exclusief btw in.

  Vermenigvuldig het totale bedrag exclusief btw met de verhouding van de belaste omzet tot de totale omzet, bijvoorbeeld 2/3.

 3. Voeg een tweede regel toe.

  Vermenigvuldig het totale bedrag exclusief btw met de verhouding van de verijgestelde omzet tot de totale omzet, bijvoorbeeld 1/3.

 4. Open de aanvullende velden (Ctrl+p).
 5. Selecteer Vrijgesteld bij Btw-belasting.
 6. Klik op Opslaan (Ctrl+S).

  SB zeg

Btw over vrijgestelde omzet ineens terugvragen

Wil je niet iedere Inkoopfactuur splitsen op basis van bovenstaande verhoudingen? Dan is het ook mogelijk om achteraf in één keer de teveel betaalde btw terug te vragen. Boek in dat geval een Memoriaalboeking zoals in de afbeelding hieronder.

Btw-verlegd

Het komt voor dat een crediteur de btw naar jouw onderneming verlegt. Je hoeft dit maar éénmalig bij je administratie-instellingen of (wat vaker voorkomt) per leverancier vast te leggen. Daarna verrekent SB dit automatisch op de juiste manier in de btw-aangifte. Hier hoef je dus niets speciaals voor te doen.

Standaardwaarde voor btw-verlegd inkoopfacturen

Stel deze standaardwaarde alleen in als de meeste crediteuren de btw naar jouw onderneming verleggen. Anders is de waarde Belast handiger.

 1. Open de gewenste Administratie.
 2. Klik op de inhoudsopgave Instellingen.

  Let op

  Alleen gebruikers met de autorisatierol Accountant kunnen deze functie gebruiken.

 3. Open Inkoop / Inkoopfactuur.
 4. Selecteer Verlegd bij Btw-belasting.
 5. Klik op Opslaan (Ctrl+S).

  Bij iedere nieuwe crediteur en inkoopfactuur wordt nu standaard de btw-verleggingsregeling toegepast, tenzij je dit bij een bepaalde crediteur of inkoopfactuur aanpast.

Btw-verlegd per crediteur

 1. Open de gewenste Crediteur.
 2. Klik op de inhoudsopgave Instellingen.
 3. Klik op Inkoopfacturen.
 4. Selecteer Verlegd bij Btw-belasting.
 5. Klik op Opslaan (Ctrl+S).

  Bij het boeken van inkoopfacturen van deze crediteur wordt de btw standaard verlegd.

  Bij iedere inkoopfactuur van deze crediteur kan je hier nog van afwijken.

Standaardwaarden voor btw-verlegd verkoopproducten

Stel deze standaardwaarde alleen in als je meestal mobiele telefoons, chips, spelcomputers, laptops of tablets verkoopt met een factuurbedrag dat hoger is dan € 10.000,00.

 1. Open de gewenste Administratie.
 2. Klik op de inhoudsopgave Instellingen.

  Let op

  Alleen gebruikers met de autorisatierol Accountant kunnen deze functie gebruiken.

 3. Open Verkoop / Verkoopfactuur / Afwijkende btw-regeling verkoopproduct.
 4. Vink Afwijkende btw-regeling verkoopproduct aan.
 5. Vink Afwijkende btw-regeling verkoopproduct toepassen aan.
 6. Selecteer Verlegging bij mobiele telefoons, chips, spelcomputers, laptops en tablets (factuurbedrag >= € 10.000) bij Afwijkende btw-regeling verkoopproduct, als je deze regeling voor alle verkoopproducten wilt toepassen. Laat dit veld leeg als je per verkoopproduct de regeling wilt selecteren.
 7. Klik op Opslaan (Ctrl+S).

Standaardwaarden voor btw-verlegd klanten

Stel deze standaardwaarde alleen in als jij de btw van jouw verkoopfacturen meestal verlegd naar je klanten

 1. Open de gewenste Administratie.
 2. Klik op de inhoudsopgave Instellingen.

  Let op

  Alleen gebruikers met de autorisatierol Accountant kunnen deze functie gebruiken.

 3. Open Verkoop / Afwijkende btw-regeling klant.
 4. Vink Afwijkende btw-regeling klant aan.
 5. Vink Afwijkende btw-regeling klant toepassen aan.
 6. Selecteer Verleggingsregeling bij Afwijkende btw-regeling klant, als je deze regeling voor alle verkoopproducten wilt toepassen. Laat dit veld leeg als je per klant de regeling wilt selecteren.
 7. Klik op Opslaan (Ctrl+S).

  Bij een verkoopfactuur wordt nu standaard de btw-verleggingsregeling toegepast, tenzij je dit bij een bepaalde klant of verkoopfactuur aanpast.

Btw-verlegd per klant

 1. Open de gewenste Klant.
 2. Klik op de inhoudsopgave Instellingen.
 3. Open Verkoopfacturen.
 4. Vink Afwijkende btw-regeling klant toepassen aan.
 5. Selecteer Verleggingsregeling bij Afwijkende btw-regeling klant.
 6. Klik op Opslaan (Ctrl+S).

  Bij het boeken van verkoopfacturen voor deze crediteur wordt de btw standaard verlegd.

  Bij iedere verkoopfactuur voor deze klant kan je hier nog van afwijken.

Btw-verleggingsregeling in verkoop- en inkoopfactuur

Inkoopfacturen

Wanneer de btw van een specifieke inkoopfactuur naar jou is verlegd geef je dit aan bij die inkoopfactuur. Wanneer een bepaalde crediteur bijna altijd de btw naar jou verlegd, geef dit dan aan bij deze crediteur.

 1. Ga naar Inkoopfacturen.
 2. Klik op Nieuw (N).
 3. Selecteer een crediteur waarbij de verleggingsregeling is toegepast, of pas deze regeling alleen in deze inkoopfactuur toe.
 4. Vul de velden in en voeg de regels toe.
 5. Open de aanvullende velden (Ctrl+p).
 6. Selecteer Verlegd bij Btw-belasting.
 7. Selecteer het Standaard btw-tarief.
 8. Klik op Boeken.

  De btw is niet zichtbaar op deze inkoopfactuur en wordt verrekend naar rubriek 2. Verleggingsregelingen binnenland van de btw-aangifte.

  Voorbeeld

  Stel, je boekt de volgende inkoopfactuur waarbij de btw naar jouw onderneming is verlegd.

  Deze inkoopfactuur wordt als volgt in de btw-aangifte verwerkt.

Verkoopfacturen

Wanneer je de btw voor verkoopfacturen naar jouw klant wilt verleggen, geef dit dan aan bij deze klant. Het is nu nog niet mogelijk om de btw van de ene verkoopfactuur van een klant wel te verleggen en de andere niet.

 1. Ga naar Verkoopfacturen.
 2. Klik op Nieuw (N).
 3. Selecteer een Klant bij wie de verleggingsregeling is toegepast.
 4. Vul de overige velden in en voeg de regels toe.
 5. Klik op Opslaan (Ctrl+S).
 6. Klik op Verzenden.

  De btw is niet zichtbaar op deze verkoopfactuur en wordt verrekend naar rubriek 1e. Leveringen/diensten belast met 0% of niet bij u belast van de btw-aangifte.

  Voorbeeld

  Stel, je verzendt de volgende verkoopfactuur naar een klant waar jij de btw naar hebt verlegd en dezelfde factuur naar een klant waarbij de verleggingsregeling niet is toegepast.

  Deze verkoopfacturen worden als volgt in de btw-aangifte verwerkt.